Q&A med Jeanette i Circle K eMobility

Circle K illustrasjonsbilde til content Jeanette

Jeanette Johansen
Senior Manager eMobility Marketing
Linkedin-profil

1. Hvem er du, hva er din bakgrunn og hvor lenge har du jobbet i Circle K og i eMobility-teamet?
Mitt navn er Jeanette og jeg har jobbet i Circle K eMobility i snart tre år. Min utdannelse- og arbeidsbakgrunn er innenfor digitalt salg, markedsføring, innovasjon og entreprenørskap. Før jeg kom til Circle K jobbet jeg i flybransjen med å utvikle og optimalisere digitale kundereiser.

2. Hvordan skiller eMobility-teamet seg fra resten av Circle K?
eMobility-teamet er hva vi kaller en corporate startup, hvor vi jobber med fremtidsrettede produkter og tjenester innenfor lading, for å sikre Circle K sin posisjon og levedyktighet også i fremtiden.

3. Hvordan har utviklingen vært siden du startet, og hva tenker du at blir mest spennende med tanke på tiden fremover?
Det har virkelig vært en bratt læringskurve og vekstreise, både for selskapet, teamet og for meg personlig. Da jeg startet ble jeg ansatt for å drive salg og vekst for vårt hjemmeladetilbud. I dag leder jeg et team på 3, snart 5, hvor vi jobber med vekst og digitale kundereiser på tvers av produktområdene våre for elbillading. Fremover skal teamet også jobbe med å utvikle markedsføringsstrategi, verdiforslag og posisjoneringen av vårt ladetilbud. Dette er noe som trigger gründerånden i meg og jeg synes er veldig spennende!

4. Hva har vært de største utfordringene hittil og hvordan har dere jobbet for å løse dem?
Det har vært mange store og små utfordringer underveis, men det er også det som gjør det spennende å jobbe i en organisasjon og marked som er i stor utvikling. Lite er etablert og nye utfordringer og muligheter dukker opp rundt hvert hjørne. Vår største utfordring så langt fra et kommersielt perspektiv må nok være å drive vekst for produkter og tjenester som Circle K er mindre kjent for å levere. Som for eksempel hjemmelading. Men det er nettopp dette vi skal jobbe med fremover i vårt posisjoneringsarbeid.

5. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?
eMobility er et veldig ungt og internasjonalt team med personer fra mange ulike bakgrunner. Det er et ambisiøst team, med dyktige kollegaer som stiller opp for hverandre. Vi samarbeider også daglig med kollegaer i Sverige, Danmark og i Polen.

6. Hva gleder dere dere mest til ved å få på plass de nye personene, i rollene som Commercial Managers?
Nye hyggelige kollegaer som skal lede og eie markedsføringsstrategien, som er et veldig viktig område for at vi skal lykkes med vår ladesatsning.

7. Hvordan vil du beskrive arbeidskulturen og det sosiale miljøet hos dere, hvordan er det å være på jobb?
Frihet under ansvar. Et dynamisk miljø hvor det skjer mye og man jobber hardt når man er på jobb, men man har også en god work-life balanse. Vi passer også på å ta oss tid til det sosiale. Om det er en kaffe med en kollega i løpet av arbeidsdagen eller en afterwork på en fredag.

8. Hva er det beste med å jobbe i Circle K, og hva er det beste med å jobbe i eMobility-teamet?
Det beste med å jobbe i Circle K og i eMobility-teamet er at man får i pose og sekk. Man får jobbe i en oppstartsbedrift i vekst – i en sterk etablert global merkevare. Kollegaene og miljøet er også en viktig grunn til at jeg synes det er gøy å komme på jobb hver dag.