INDEX

6 spørsmål til Richard om Berggård Amundsen

Richard Oprann Berggård Amundsen

Richard Oprann
Product Manager
Linkedin-profil

Produktsjef i Berggård Amundsen med ansvaret for noen av deres Eliteleverandører i tillegg til en rekke andre leverandører. Gjør alt fra avtaler, lagerføring, priser og kampanjer, med mer. Jobbet i Berggård Amundsen siden 2015.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen?
– Berggård Amundsen hadde alltid vært på radaren min. Jeg kommer fra en leverandør og synes de var en ryddig grossist. Jeg hadde nok ikke vært her i 8 år hvis jeg ikke hadde likt meg her.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?
– Arbeidshverdagen er veldig variert. En dag kan det være fokus på vårt sentrallagersortiment og neste dag sitter man i forhandlinger. Miljøet er veldig godt med gode kollegaer i flotte lokaler med kanskje bransjens beste kantine!

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?
– Det er mange ulike mennesker og en stor overvekt av positive og humørfylte folk. Felles for alle er at vi har følelsen av at vi trekker i samme retning.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?
– Vi har korte beslutningsveier og stor myndighet til å ta egne avgjørelser. Det er lov å gjøre feil og vi har stor takhøyde.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?
– Det blir veldig bra å få inn en ny ressurs. Omsetningen er kanskje 2,5 – 3 ganger så stor som da jeg startet her og det er flott at vi styrker oss på denne type stilling nå.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?
– Vi er norske og stolte av det. Vi er lokale der de andre er sentrale, og stolte av det. Vi bestemmer selv hva vi vil gjøre.

 

6 spørsmål til salgsdirektør Tom Erik Brekke

6 spørsmål til leder for fornybare energiløsninger Harald Amundsen

 

6 spørsmål til Tom Erik om Berggård Amundsen

Berggård Amundsen Tom Erik Brekke

Tom Erik Brekke
Salgsdirektør
Linkedin-profil

Har jobbet i grossistleddet med ulike roller siden 2001. Utdannet siviløkonom og nylig ferdig med en executive MBA. Kom til Berggård Amundsen i 2019 der han er salgsdirektør med ansvar for 1o avdelingsledere, 11 avdelinger, 2 KAM-er og en prosjektkoordinator.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen?

– Jeg er veldig glad i personalansvar, varehandel og trives i bygge- og håndverksbransjen. Mulighetene til å ta egne beslutninger, fokus på et godt arbeidsmiljø og gode resultater over mange år var viktigst i valget av Berggård Amundsen. Den desentraliserte myndigheten her har vært viktig for å skape en arbeidsplass hvor folk virkelig trives og hvor det er eierskap til resultatene som skapes. Mye kan gjøres felles for å oppnå storskalafordeler, men det er sterk respekt for at det er behov for ulikheter. Vi har stor grad av psykologisk trygghet i toppledelsen som gjør det enklere å eksperimentere og stimulerer til utvikling og innovasjon. Det heies på hverandre og det både tilbys og kan etterspørres hjelp.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?

– Det er et svært godt arbeidsmiljø hos oss og medarbeidere på alle nivåer strekker seg langt for å gjøre kundene fornøyde og kunne løse raskt opp i henvendelser. Vi tar medarbeider- og kundeundersøkelser på alvor. Avvik fra hva vi ønsker blir fulgt opp med tiltak i handlingsplaner og tas inn i taktiske prioriteringer.

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?

– I salg er det i all hovedsak kompetente elektrikere som skjønner kundenes hverdag som jobber. I støttefunksjoner er det større grad av spesialisert fagkompetanse innen området de jobber.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?

– Det er at det er en helt flat struktur med muligheten til å fatte raske beslutninger og ta ansvar overfor oppgaver og utfordringer som dukker opp. Vi er en moderne organisasjon basert på tillit med delegert ansvar og myndighet. Det er lettere tilgang til kapital gjennom aktive og interesserte eiere, som kun trenger å fokusere på de norske behovene, til forskjell fra alle konkurrentene. Det er også svært mange med sterkt eierskap til selskapet og med forståelse av at alle representerer selskapet overfor ulike interessenter.

– Ulike fysiske samlinger gjør at våre medarbeidere blir kjent på tvers av geografi og roller. Det oppfordres også til å hospitere på andre avdelinger for å få en større utveksling av kompetanse. Også må jeg nesten nevne kantinetilbudet på hovedkontoret, da. Nam, nam. Vi har heldigvis et trimrom med instruktør hvor noen av kaloriene kommer av igjen. Ja, også har vi trolig noe av de mest moderne og innbydende kontorfasilitetene.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?

– Vi tar stadig markedsandeler. En forutsetning for å fortsette veksten er riktig lagerført sortiment, rett innkjøpspris og gode kompetanse- og markedsaktiviteter knyttet til dette. At produktsjefen aktivt bruker sitt produktråd med representanter fra salg og har god kontakt med leverandørene er vesentlig. Kompetanse på statistikk og salgsanalyse er viktig for å kunne gjøre gode valg sammen med logistikk på lagerført sortiment. I tillegg til å ha god markedsforståelse av nye trender. Hvilke varer skal inn og hvilke varer skal ut av lageret.

– Hege (adm.dir), bruker begrepet «administrerende direktør» for sitt eget sortiment som betegnelse av ansvaret som ligger til våre produktsjefer. Så en helhetlig forståelse og evne til iverksettelse er vesentlig. Produktsjefer som har gode kommunikasjonsferdigheter og som er raske med svar til organisasjonen blir veldig populære.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?

– Berggård Amundsen er norsk og familieeid gjennom generasjoner. Hos oss er en sterk forståelse for at vår forretningsmodell er lokal med ulike behov, og at beslutninger gjøres best nærmest kunden. Avdelingslederne våre har et sterkt fokus på sitt eget resultat og hele selskapet har en bonusmodell som støtter opp om fokuset på gode resultater. Måten dette skapes på er helt opp til hver avdeling, og det gis ikke stilpoeng; det er med andre ord stor frihet for å gjøre dette tilpasset lokale behov og med det laget avdelingen har. 4%-poeng av kvartalsbonusen (maks 16%) stammer fra at selskapet oppnår sitt målsatte budsjett. Dette er også med på å stimulere til å bistå hverandre og dele av sin kompetanse.

– Mange av våre kunder, leverandører og konkurrenter skryter av BA sitt omdømme og at det er noe positivt med selskapet. Dette er rett og slett et svært godt sted å jobbe.

 

6 spørsmål til produktsjef Richard Oprann

6 spørsmål til leder for fornybare energiløsninger Harald Amundsen

Man ser mennesker i kontorlokaler fra utsiden og inn i en bygning

6 spørsmål til Harald om Berggård Amundsen

Harald Amundsen Berggård Amundsen

Harald Amundsen
Leder fornybare energiløsninger
Linkedin-profil

Jobber i Berggård Amundsen som leder for fornybare energiløsninger. Avdelingen har ansvaret for Berggård Amundsens satsningsområder: solenergi, billading, energilagring og smarthus. Vært i selskapet siden 2018.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen, og har det svart til forventningene du hadde før du startet?

– Jeg begynte i Berggård Amundsen fordi de skulle satse på Smarthus, og jeg synes måten de satset helhetlig på nye viktige forretningsområder var veldig spennende.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?

– Arbeidsdagen er veldig variert, hvor jeg og min avdeling jobber med produktsammensetning, avtaler med leverandør og kompetanse både internt og for våre kunder. I Berggård Amundsen er det kultur for å ta tak i nye områder og det er veldig mange gode kolleger i salg som er nysgjerrige og interessert i tilby de beste produkter og løsninger for kundene våre. Det gir oss som jobber med produkter både muligheter, og setter krav til oss.

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?

– I Berggård Amundsen er det bred miks av personer, både i alder, kjønn og bakgrunn. Felles er det en gründerånd med et ønske om at vi skal lykkes sammen.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?

– Her har jeg en variert arbeidshverdag, får muligheter til å utvikle både meg selv og selskapet og har et godt arbeidsmiljø.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?

– Jeg mener at produktsjefrollen er veldig sentral for at vi skal lykkes. Som produktsjef har man et helhetlig ansvar for at vi lykkes innen hvert enkelte område, hvor man skal tenke på både produktmiks, hvordan vi skal markedsføre det og jobbe sammen med leverandørene for å få frem fordelene ved hvert produktområde.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?

– Berggård Amundsen er en norsk grossist, med norsk eiere. Det gjør at vi er raskere til å snu oss rundt, og at vi har kortere beslutningsveier. Vi som jobber her har derfor spennende arbeidsdager, og får muligheter til å utvikle oss selv og selskapet.

 

6 spørsmål til produktsjef Richard Oprann

6 spørsmål til salgsdirektør Tom Erik Brekke

 

– I Berggård Amundsen heier vi på hverandre

På Langhus like utenfor Oslo ligger Berggård Amundsen, en familieeid selskap etablert i 1946 og den eneste norske elektrogrossisten på markedet i Norge.

Her møtes 90 medarbeidere og har sine arbeidshverdager, i topp moderne kontorlokaler som høster mye skryt av alle ansatte og ikke minst en sagnomsust kantine. Berggård Amundsen er en velrenommert og veldrevet bedrift, med fornøyde kunder så vel som samarbeidspartnere og ansatte.

Elektrogrossisten som skaper verdi for fremtidige generasjoner

I korte trekk handler Berggård Amundsen inn elektronikk fra ulike leverandører og selger videre til energiselskaper. Kundene deres er i all hovedsak elektrikere, som selger produkter videre til forbrukere. Berggård Amundsen jobber blant annet med solenergi, elbillading og smarthus, og er stolte av å ha en portefølje med kvalitetsprodukter og sterke merkenavn.

Kontorlokalene deres er selvforsynte med strøm med solcellepanel på taket og har hatt bærekraft innprentet i verdigrunnlaget sitt fra start. Elektrogrossisten har alltid hatt i sin visjon at de skal skape verdier for fremtidige generasjoner, og det etterlever de slik at man ved å jobbe der ikke er en maur i en tue men faktisk kan være med å gjøre en forskjell.

Berggård Amundsen har egen ladestasjon på utsiden av bygget

– «Rett og slett et godt sted å jobbe» 

Blant de 90 medarbeiderne som har base på Langhus jobber 45 i administrasjonen på hovedkontoret, og 45 jobber på lageret. I tillegg har selskapet 25 de servicesentre over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Som arbeidsplass ble de i 2022 sertifisert som «Great Place to Work» for sjette år på rad, et kvalitetsstempel for arbeidskultur og miljø. I tillegg ble selskapet nummer fire i kåringen av Norges beste arbeidsplasser i klassen middels store bedrifter.

Nå søker Berggård Amundsen etter en engasjert og nytenkende produktsjef, som vil bidra med faglig kompetanse og kommersiell teft i sin porteføljeforvaltning. Vi har tatt en prat med tre sentrale personer som skal jobbe tett med den nye rollen, slik at vi kan bli enda bedre kjent med selskapet, arbeidskulturen og hvorfor det er så bra å jobbe der.

Les mer om stillingen som produktsjef

 

Berggård Amundsen Tom Erik Brekke

Tom Erik Brekke
Salgsdirektør
Linkedin-profil

– Mange av våre kunder, leverandører og konkurrenter skryter av BA sitt omdømme og at det er noe positivt med selskapet. Dette er rett og slett et svært godt sted å jobbe.

6 spørsmål til Tom Erik om Berggård Amundsen

 

Richard Oprann Berggård Amundsen

Richard Oprann
Produktsjef
Linkedin-profil

– Vi er norske og stolte av det. Vi er lokale der de andre er sentrale – og stolte av det. Vi bestemmer selv hva vi vil gjøre.

6 spørsmål til Richard om Berggård Amundsen

 

Harald Amundsen Berggård Amundsen

Harald Amundsen
Produktsjef
Linkedin-profil

– I BA er det kultur for å ta tak i nye områder og det er veldig mange gode kolleger i salg som er nysgjerrige og interessert i tilby de beste produkter og løsninger for våre kunder. Det gir oss som jobber med produkter både muligheter, og setter krav til oss.

6 spørsmål til Harald om Berggård Amundsen

 

Ved tidligere rekruttering av markedsføringsroller har vi også snakket med sentrale markeds- og kommunikasjonsroller i Berggård Amundsen, og om du vil enda dypere i informasjon om selskapet kan du lese den artikkelen her.

En god arbeidsplass for deg som vil være med å påvirke

 

Berggård Amundsen kontorlokaler