6 spørsmål til Richard om Berggård Amundsen

Richard Oprann Berggård Amundsen

Richard Oprann
Product Manager
Linkedin-profil

Produktsjef i Berggård Amundsen med ansvaret for noen av deres Eliteleverandører i tillegg til en rekke andre leverandører. Gjør alt fra avtaler, lagerføring, priser og kampanjer, med mer. Jobbet i Berggård Amundsen siden 2015.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen?
– Berggård Amundsen hadde alltid vært på radaren min. Jeg kommer fra en leverandør og synes de var en ryddig grossist. Jeg hadde nok ikke vært her i 8 år hvis jeg ikke hadde likt meg her.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?
– Arbeidshverdagen er veldig variert. En dag kan det være fokus på vårt sentrallagersortiment og neste dag sitter man i forhandlinger. Miljøet er veldig godt med gode kollegaer i flotte lokaler med kanskje bransjens beste kantine!

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?
– Det er mange ulike mennesker og en stor overvekt av positive og humørfylte folk. Felles for alle er at vi har følelsen av at vi trekker i samme retning.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?
– Vi har korte beslutningsveier og stor myndighet til å ta egne avgjørelser. Det er lov å gjøre feil og vi har stor takhøyde.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?
– Det blir veldig bra å få inn en ny ressurs. Omsetningen er kanskje 2,5 – 3 ganger så stor som da jeg startet her og det er flott at vi styrker oss på denne type stilling nå.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?
– Vi er norske og stolte av det. Vi er lokale der de andre er sentrale, og stolte av det. Vi bestemmer selv hva vi vil gjøre.

 

6 spørsmål til salgsdirektør Tom Erik Brekke

6 spørsmål til leder for fornybare energiløsninger Harald Amundsen