6 spørsmål til Tom Erik om Berggård Amundsen

Berggård Amundsen Tom Erik Brekke

Tom Erik Brekke
Salgsdirektør
Linkedin-profil

Har jobbet i grossistleddet med ulike roller siden 2001. Utdannet siviløkonom og nylig ferdig med en executive MBA. Kom til Berggård Amundsen i 2019 der han er salgsdirektør med ansvar for 1o avdelingsledere, 11 avdelinger, 2 KAM-er og en prosjektkoordinator.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen?

– Jeg er veldig glad i personalansvar, varehandel og trives i bygge- og håndverksbransjen. Mulighetene til å ta egne beslutninger, fokus på et godt arbeidsmiljø og gode resultater over mange år var viktigst i valget av Berggård Amundsen. Den desentraliserte myndigheten her har vært viktig for å skape en arbeidsplass hvor folk virkelig trives og hvor det er eierskap til resultatene som skapes. Mye kan gjøres felles for å oppnå storskalafordeler, men det er sterk respekt for at det er behov for ulikheter. Vi har stor grad av psykologisk trygghet i toppledelsen som gjør det enklere å eksperimentere og stimulerer til utvikling og innovasjon. Det heies på hverandre og det både tilbys og kan etterspørres hjelp.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?

– Det er et svært godt arbeidsmiljø hos oss og medarbeidere på alle nivåer strekker seg langt for å gjøre kundene fornøyde og kunne løse raskt opp i henvendelser. Vi tar medarbeider- og kundeundersøkelser på alvor. Avvik fra hva vi ønsker blir fulgt opp med tiltak i handlingsplaner og tas inn i taktiske prioriteringer.

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?

– I salg er det i all hovedsak kompetente elektrikere som skjønner kundenes hverdag som jobber. I støttefunksjoner er det større grad av spesialisert fagkompetanse innen området de jobber.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?

– Det er at det er en helt flat struktur med muligheten til å fatte raske beslutninger og ta ansvar overfor oppgaver og utfordringer som dukker opp. Vi er en moderne organisasjon basert på tillit med delegert ansvar og myndighet. Det er lettere tilgang til kapital gjennom aktive og interesserte eiere, som kun trenger å fokusere på de norske behovene, til forskjell fra alle konkurrentene. Det er også svært mange med sterkt eierskap til selskapet og med forståelse av at alle representerer selskapet overfor ulike interessenter.

– Ulike fysiske samlinger gjør at våre medarbeidere blir kjent på tvers av geografi og roller. Det oppfordres også til å hospitere på andre avdelinger for å få en større utveksling av kompetanse. Også må jeg nesten nevne kantinetilbudet på hovedkontoret, da. Nam, nam. Vi har heldigvis et trimrom med instruktør hvor noen av kaloriene kommer av igjen. Ja, også har vi trolig noe av de mest moderne og innbydende kontorfasilitetene.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?

– Vi tar stadig markedsandeler. En forutsetning for å fortsette veksten er riktig lagerført sortiment, rett innkjøpspris og gode kompetanse- og markedsaktiviteter knyttet til dette. At produktsjefen aktivt bruker sitt produktråd med representanter fra salg og har god kontakt med leverandørene er vesentlig. Kompetanse på statistikk og salgsanalyse er viktig for å kunne gjøre gode valg sammen med logistikk på lagerført sortiment. I tillegg til å ha god markedsforståelse av nye trender. Hvilke varer skal inn og hvilke varer skal ut av lageret.

– Hege (adm.dir), bruker begrepet «administrerende direktør» for sitt eget sortiment som betegnelse av ansvaret som ligger til våre produktsjefer. Så en helhetlig forståelse og evne til iverksettelse er vesentlig. Produktsjefer som har gode kommunikasjonsferdigheter og som er raske med svar til organisasjonen blir veldig populære.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?

– Berggård Amundsen er norsk og familieeid gjennom generasjoner. Hos oss er en sterk forståelse for at vår forretningsmodell er lokal med ulike behov, og at beslutninger gjøres best nærmest kunden. Avdelingslederne våre har et sterkt fokus på sitt eget resultat og hele selskapet har en bonusmodell som støtter opp om fokuset på gode resultater. Måten dette skapes på er helt opp til hver avdeling, og det gis ikke stilpoeng; det er med andre ord stor frihet for å gjøre dette tilpasset lokale behov og med det laget avdelingen har. 4%-poeng av kvartalsbonusen (maks 16%) stammer fra at selskapet oppnår sitt målsatte budsjett. Dette er også med på å stimulere til å bistå hverandre og dele av sin kompetanse.

– Mange av våre kunder, leverandører og konkurrenter skryter av BA sitt omdømme og at det er noe positivt med selskapet. Dette er rett og slett et svært godt sted å jobbe.

 

6 spørsmål til produktsjef Richard Oprann

6 spørsmål til leder for fornybare energiløsninger Harald Amundsen

Man ser mennesker i kontorlokaler fra utsiden og inn i en bygning