6 spørsmål til Harald om Berggård Amundsen

Harald Amundsen Berggård Amundsen

Harald Amundsen
Leder fornybare energiløsninger
Linkedin-profil

Jobber i Berggård Amundsen som leder for fornybare energiløsninger. Avdelingen har ansvaret for Berggård Amundsens satsningsområder: solenergi, billading, energilagring og smarthus. Vært i selskapet siden 2018.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen, og har det svart til forventningene du hadde før du startet?

– Jeg begynte i Berggård Amundsen fordi de skulle satse på Smarthus, og jeg synes måten de satset helhetlig på nye viktige forretningsområder var veldig spennende.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?

– Arbeidsdagen er veldig variert, hvor jeg og min avdeling jobber med produktsammensetning, avtaler med leverandør og kompetanse både internt og for våre kunder. I Berggård Amundsen er det kultur for å ta tak i nye områder og det er veldig mange gode kolleger i salg som er nysgjerrige og interessert i tilby de beste produkter og løsninger for kundene våre. Det gir oss som jobber med produkter både muligheter, og setter krav til oss.

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?

– I Berggård Amundsen er det bred miks av personer, både i alder, kjønn og bakgrunn. Felles er det en gründerånd med et ønske om at vi skal lykkes sammen.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?

– Her har jeg en variert arbeidshverdag, får muligheter til å utvikle både meg selv og selskapet og har et godt arbeidsmiljø.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?

– Jeg mener at produktsjefrollen er veldig sentral for at vi skal lykkes. Som produktsjef har man et helhetlig ansvar for at vi lykkes innen hvert enkelte område, hvor man skal tenke på både produktmiks, hvordan vi skal markedsføre det og jobbe sammen med leverandørene for å få frem fordelene ved hvert produktområde.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?

– Berggård Amundsen er en norsk grossist, med norsk eiere. Det gjør at vi er raskere til å snu oss rundt, og at vi har kortere beslutningsveier. Vi som jobber her har derfor spennende arbeidsdager, og får muligheter til å utvikle oss selv og selskapet.

 

6 spørsmål til produktsjef Richard Oprann

6 spørsmål til salgsdirektør Tom Erik Brekke