INDEX

6 spørsmål til Richard om Berggård Amundsen

Richard Oprann Berggård Amundsen

Richard Oprann
Product Manager
Linkedin-profil

Produktsjef i Berggård Amundsen med ansvaret for noen av deres Eliteleverandører i tillegg til en rekke andre leverandører. Gjør alt fra avtaler, lagerføring, priser og kampanjer, med mer. Jobbet i Berggård Amundsen siden 2015.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen?
– Berggård Amundsen hadde alltid vært på radaren min. Jeg kommer fra en leverandør og synes de var en ryddig grossist. Jeg hadde nok ikke vært her i 8 år hvis jeg ikke hadde likt meg her.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?
– Arbeidshverdagen er veldig variert. En dag kan det være fokus på vårt sentrallagersortiment og neste dag sitter man i forhandlinger. Miljøet er veldig godt med gode kollegaer i flotte lokaler med kanskje bransjens beste kantine!

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?
– Det er mange ulike mennesker og en stor overvekt av positive og humørfylte folk. Felles for alle er at vi har følelsen av at vi trekker i samme retning.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?
– Vi har korte beslutningsveier og stor myndighet til å ta egne avgjørelser. Det er lov å gjøre feil og vi har stor takhøyde.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?
– Det blir veldig bra å få inn en ny ressurs. Omsetningen er kanskje 2,5 – 3 ganger så stor som da jeg startet her og det er flott at vi styrker oss på denne type stilling nå.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?
– Vi er norske og stolte av det. Vi er lokale der de andre er sentrale, og stolte av det. Vi bestemmer selv hva vi vil gjøre.

 

6 spørsmål til salgsdirektør Tom Erik Brekke

6 spørsmål til leder for fornybare energiløsninger Harald Amundsen

 

6 spørsmål til Tom Erik om Berggård Amundsen

Berggård Amundsen Tom Erik Brekke

Tom Erik Brekke
Salgsdirektør
Linkedin-profil

Har jobbet i grossistleddet med ulike roller siden 2001. Utdannet siviløkonom og nylig ferdig med en executive MBA. Kom til Berggård Amundsen i 2019 der han er salgsdirektør med ansvar for 1o avdelingsledere, 11 avdelinger, 2 KAM-er og en prosjektkoordinator.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen?

– Jeg er veldig glad i personalansvar, varehandel og trives i bygge- og håndverksbransjen. Mulighetene til å ta egne beslutninger, fokus på et godt arbeidsmiljø og gode resultater over mange år var viktigst i valget av Berggård Amundsen. Den desentraliserte myndigheten her har vært viktig for å skape en arbeidsplass hvor folk virkelig trives og hvor det er eierskap til resultatene som skapes. Mye kan gjøres felles for å oppnå storskalafordeler, men det er sterk respekt for at det er behov for ulikheter. Vi har stor grad av psykologisk trygghet i toppledelsen som gjør det enklere å eksperimentere og stimulerer til utvikling og innovasjon. Det heies på hverandre og det både tilbys og kan etterspørres hjelp.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?

– Det er et svært godt arbeidsmiljø hos oss og medarbeidere på alle nivåer strekker seg langt for å gjøre kundene fornøyde og kunne løse raskt opp i henvendelser. Vi tar medarbeider- og kundeundersøkelser på alvor. Avvik fra hva vi ønsker blir fulgt opp med tiltak i handlingsplaner og tas inn i taktiske prioriteringer.

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?

– I salg er det i all hovedsak kompetente elektrikere som skjønner kundenes hverdag som jobber. I støttefunksjoner er det større grad av spesialisert fagkompetanse innen området de jobber.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?

– Det er at det er en helt flat struktur med muligheten til å fatte raske beslutninger og ta ansvar overfor oppgaver og utfordringer som dukker opp. Vi er en moderne organisasjon basert på tillit med delegert ansvar og myndighet. Det er lettere tilgang til kapital gjennom aktive og interesserte eiere, som kun trenger å fokusere på de norske behovene, til forskjell fra alle konkurrentene. Det er også svært mange med sterkt eierskap til selskapet og med forståelse av at alle representerer selskapet overfor ulike interessenter.

– Ulike fysiske samlinger gjør at våre medarbeidere blir kjent på tvers av geografi og roller. Det oppfordres også til å hospitere på andre avdelinger for å få en større utveksling av kompetanse. Også må jeg nesten nevne kantinetilbudet på hovedkontoret, da. Nam, nam. Vi har heldigvis et trimrom med instruktør hvor noen av kaloriene kommer av igjen. Ja, også har vi trolig noe av de mest moderne og innbydende kontorfasilitetene.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?

– Vi tar stadig markedsandeler. En forutsetning for å fortsette veksten er riktig lagerført sortiment, rett innkjøpspris og gode kompetanse- og markedsaktiviteter knyttet til dette. At produktsjefen aktivt bruker sitt produktråd med representanter fra salg og har god kontakt med leverandørene er vesentlig. Kompetanse på statistikk og salgsanalyse er viktig for å kunne gjøre gode valg sammen med logistikk på lagerført sortiment. I tillegg til å ha god markedsforståelse av nye trender. Hvilke varer skal inn og hvilke varer skal ut av lageret.

– Hege (adm.dir), bruker begrepet «administrerende direktør» for sitt eget sortiment som betegnelse av ansvaret som ligger til våre produktsjefer. Så en helhetlig forståelse og evne til iverksettelse er vesentlig. Produktsjefer som har gode kommunikasjonsferdigheter og som er raske med svar til organisasjonen blir veldig populære.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?

– Berggård Amundsen er norsk og familieeid gjennom generasjoner. Hos oss er en sterk forståelse for at vår forretningsmodell er lokal med ulike behov, og at beslutninger gjøres best nærmest kunden. Avdelingslederne våre har et sterkt fokus på sitt eget resultat og hele selskapet har en bonusmodell som støtter opp om fokuset på gode resultater. Måten dette skapes på er helt opp til hver avdeling, og det gis ikke stilpoeng; det er med andre ord stor frihet for å gjøre dette tilpasset lokale behov og med det laget avdelingen har. 4%-poeng av kvartalsbonusen (maks 16%) stammer fra at selskapet oppnår sitt målsatte budsjett. Dette er også med på å stimulere til å bistå hverandre og dele av sin kompetanse.

– Mange av våre kunder, leverandører og konkurrenter skryter av BA sitt omdømme og at det er noe positivt med selskapet. Dette er rett og slett et svært godt sted å jobbe.

 

6 spørsmål til produktsjef Richard Oprann

6 spørsmål til leder for fornybare energiløsninger Harald Amundsen

Man ser mennesker i kontorlokaler fra utsiden og inn i en bygning

6 spørsmål til Harald om Berggård Amundsen

Harald Amundsen Berggård Amundsen

Harald Amundsen
Leder fornybare energiløsninger
Linkedin-profil

Jobber i Berggård Amundsen som leder for fornybare energiløsninger. Avdelingen har ansvaret for Berggård Amundsens satsningsområder: solenergi, billading, energilagring og smarthus. Vært i selskapet siden 2018.

1. Hvorfor ville du begynne å jobbe i Berggård Amundsen, og har det svart til forventningene du hadde før du startet?

– Jeg begynte i Berggård Amundsen fordi de skulle satse på Smarthus, og jeg synes måten de satset helhetlig på nye viktige forretningsområder var veldig spennende.

2. Hvordan er arbeidshverdagen og miljøet hos dere, synes du?

– Arbeidsdagen er veldig variert, hvor jeg og min avdeling jobber med produktsammensetning, avtaler med leverandør og kompetanse både internt og for våre kunder. I Berggård Amundsen er det kultur for å ta tak i nye områder og det er veldig mange gode kolleger i salg som er nysgjerrige og interessert i tilby de beste produkter og løsninger for kundene våre. Det gir oss som jobber med produkter både muligheter, og setter krav til oss.

3. Hva slags mennesker er det som jobber hos dere?

– I Berggård Amundsen er det bred miks av personer, både i alder, kjønn og bakgrunn. Felles er det en gründerånd med et ønske om at vi skal lykkes sammen.

4. Hva er det beste med å jobbe i Berggård Amundsen?

– Her har jeg en variert arbeidshverdag, får muligheter til å utvikle både meg selv og selskapet og har et godt arbeidsmiljø.

5. Hva blir viktig for dere fremover, og hva gleder dere spesielt til med tanke på den nye personen som skal inn som produktsjef?

– Jeg mener at produktsjefrollen er veldig sentral for at vi skal lykkes. Som produktsjef har man et helhetlig ansvar for at vi lykkes innen hvert enkelte område, hvor man skal tenke på både produktmiks, hvordan vi skal markedsføre det og jobbe sammen med leverandørene for å få frem fordelene ved hvert produktområde.

6. Hva er det Berggård Amundsen har som ikke de andre har, og som gjør det til et godt sted å jobbe innen elektrobransjen?

– Berggård Amundsen er en norsk grossist, med norsk eiere. Det gjør at vi er raskere til å snu oss rundt, og at vi har kortere beslutningsveier. Vi som jobber her har derfor spennende arbeidsdager, og får muligheter til å utvikle oss selv og selskapet.

 

6 spørsmål til produktsjef Richard Oprann

6 spørsmål til salgsdirektør Tom Erik Brekke

 

– I Berggård Amundsen heier vi på hverandre

På Langhus like utenfor Oslo ligger Berggård Amundsen, en familieeid selskap etablert i 1946 og den eneste norske elektrogrossisten på markedet i Norge.

Her møtes 90 medarbeidere og har sine arbeidshverdager, i topp moderne kontorlokaler som høster mye skryt av alle ansatte og ikke minst en sagnomsust kantine. Berggård Amundsen er en velrenommert og veldrevet bedrift, med fornøyde kunder så vel som samarbeidspartnere og ansatte.

Elektrogrossisten som skaper verdi for fremtidige generasjoner

I korte trekk handler Berggård Amundsen inn elektronikk fra ulike leverandører og selger videre til energiselskaper. Kundene deres er i all hovedsak elektrikere, som selger produkter videre til forbrukere. Berggård Amundsen jobber blant annet med solenergi, elbillading og smarthus, og er stolte av å ha en portefølje med kvalitetsprodukter og sterke merkenavn.

Kontorlokalene deres er selvforsynte med strøm med solcellepanel på taket og har hatt bærekraft innprentet i verdigrunnlaget sitt fra start. Elektrogrossisten har alltid hatt i sin visjon at de skal skape verdier for fremtidige generasjoner, og det etterlever de slik at man ved å jobbe der ikke er en maur i en tue men faktisk kan være med å gjøre en forskjell.

Berggård Amundsen har egen ladestasjon på utsiden av bygget

– «Rett og slett et godt sted å jobbe» 

Blant de 90 medarbeiderne som har base på Langhus jobber 45 i administrasjonen på hovedkontoret, og 45 jobber på lageret. I tillegg har selskapet 25 de servicesentre over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Som arbeidsplass ble de i 2022 sertifisert som «Great Place to Work» for sjette år på rad, et kvalitetsstempel for arbeidskultur og miljø. I tillegg ble selskapet nummer fire i kåringen av Norges beste arbeidsplasser i klassen middels store bedrifter.

Nå søker Berggård Amundsen etter en engasjert og nytenkende produktsjef, som vil bidra med faglig kompetanse og kommersiell teft i sin porteføljeforvaltning. Vi har tatt en prat med tre sentrale personer som skal jobbe tett med den nye rollen, slik at vi kan bli enda bedre kjent med selskapet, arbeidskulturen og hvorfor det er så bra å jobbe der.

Les mer om stillingen som produktsjef

 

Berggård Amundsen Tom Erik Brekke

Tom Erik Brekke
Salgsdirektør
Linkedin-profil

– Mange av våre kunder, leverandører og konkurrenter skryter av BA sitt omdømme og at det er noe positivt med selskapet. Dette er rett og slett et svært godt sted å jobbe.

6 spørsmål til Tom Erik om Berggård Amundsen

 

Richard Oprann Berggård Amundsen

Richard Oprann
Produktsjef
Linkedin-profil

– Vi er norske og stolte av det. Vi er lokale der de andre er sentrale – og stolte av det. Vi bestemmer selv hva vi vil gjøre.

6 spørsmål til Richard om Berggård Amundsen

 

Harald Amundsen Berggård Amundsen

Harald Amundsen
Produktsjef
Linkedin-profil

– I BA er det kultur for å ta tak i nye områder og det er veldig mange gode kolleger i salg som er nysgjerrige og interessert i tilby de beste produkter og løsninger for våre kunder. Det gir oss som jobber med produkter både muligheter, og setter krav til oss.

6 spørsmål til Harald om Berggård Amundsen

 

Ved tidligere rekruttering av markedsføringsroller har vi også snakket med sentrale markeds- og kommunikasjonsroller i Berggård Amundsen, og om du vil enda dypere i informasjon om selskapet kan du lese den artikkelen her.

En god arbeidsplass for deg som vil være med å påvirke

 

Berggård Amundsen kontorlokaler

TOMRA styrker laget: – En unik arbeidsplass for deg med passion for bærekraft og som vil gjøre verden til et bedre sted

-De fleste som jobber i TOMRA er her av samme grunn. Alle vil jobbe med miljø og gjøre verden til et bedre sted for de neste generasjonene. Her får du kolleger som er engasjert og som jobber mot samme mål. Dette er et unikt sted hvis du har en passion for bærekraft og sirkulær økonomi. Det finnes ingen tilsvarende selskaper i Norge, sier Silje Dale Narum, VP Brand, Marketing & Communication hos TOMRA Systems ASA.

Selv har Silje studert business og bærekraft, og TOMRA har alltid vært på toppen av ønskelisten for arbeidsplasser helt siden hun startet å studere.

-Jeg har fulgt selskapet i mange år og brukte det blant annet som case under studietiden. TOMRA begynte med sirkulær økonomi allerede i 1972, og det finnes svært få selskaper av det samme kaliberet. Vi jobber med ressursoptimalisering gjennom teknologi, og sirkulær økonomi er den røde tråden, forklarer Silje.

Silje Dale Narum i TOMRA

TOMRA jobber blant annet med panteløsninger, gjenvinning, matsortering og resirkulering – og de går stadig inn i nye markeder. I dag samler selskapet inn over 40 milliarder flasker og bokser årlig, men det er kun 3 prosent av det som blir solgt på verdensbasis. Ambisjonen er å samle inn 500 milliarder årlig og for å styrke teamet skal Tomra nå rekruttere tre nye hoder til Brand, Marketing & Communication . En grafisk designer, en Communication Manager og en Marketing Coordinator. Silje vil være nærmeste leder for disse rollene.

-Det er få stillinger innen disse fagfeltene der man får ha en så stor og positiv påvirkning på miljøet. TOMRA utvikler konkrete løsninger for flere av de store utfordringene verden står ovenfor i dag og det vi produserer har en direkte betydning for å bringe disse løsningene ut i verden. Vi er et stort selskap, men ikke større enn at du kan gjøre en forskjell, så hvis du har drive og passion kan du ha spennende karrieremuligheter i dette selskapet. TOMRA er et internasjonalt selskap, så det finnes også muligheter for å jobbe utenlands i perioder, forteller Silje. 

Variert arbeidshverdag med verden som lekeplass

På TOMRA sitt hovedkontorer i Asker jobber det rundt 200 personer, men arbeidshverdagen preges av den internasjonale posisjon selskapet har. Globalt har selskapet rundt 4300 ansatte. Fra kontoret i Asker jobber man mot de mange markedsenhetene rundt om i hele verden daglig. I teamet internt er det dessuten fem ulike nasjonaliteter. Avdelingen består i dag av to som jobber med markedsføring, to som jobber med kommunikasjon, en som jobber med brand og to som jobber med design. Disse jobber også tett med markedsavdelingene rundt om i verden.

-Vi har ikke så mange like arbeidsdager. En dag jobber vi kanskje sammen om en produktlansering, noen jobber på en whitepaper som skal ut, noen er på reise i andre markeder for å supportere de med et event eller prosjekt der, mens andre kanskje er på et seminar for å ta bilder til sosiale medier eller coacher og briefer ledere som skal stå på en scene.

Teamet samarbeider mye på tvers, arbeidshverdagene er hektiske og Silje er opptatt av å skape et miljø med god takhøyde, rom for å være direkte og gi hverandre konstruktiv feedback.

-Vi prøver å “take fun seriously”. Hverdagen er travel, men vi har det veldig gøy sammen og støtter hverandre. Alle er fra varierte bakgrunner og det skaper en spennende dynamikk i teamet, med mange ulike synspunkter og perspektiver. Det gjør at vi sammen kommer frem til gode løsninger, sier Silje. 

For å jobbe i TOMRA er det et pluss om man motiveres av å jobbe med bærekraft, men det betyr ikke at man må komme fra en miljøbakgrunn. Det viktigste er at man har en drivkraft, at man er nysgjerrig og trives med å jobbe i et selskap i vekst og endring.

-Jeg ser etter mennesker som har evnen til å se utfordringer og ta tak i dem på egen hånd – og som spør om hjelp når man trenger det. Teamet vårt består av lagspillere, som støtter hverandre med ulike arbeidsoppgaver, fastslår Silje.

Fokus på mangfold og fleksibilitet

Som leder er hun opptatt av å legge til rette for at medarbeiderne skal få gjennomføre arbeidsoppgavene sine slik de selv syns fungerer best. 

-Jeg er veldig pragmatisk med tanke på hvordan oppgaver løses. Det viktige er at de løses. Jeg syns det er veldig bra når noen tar den plassen de trenger for å få gjennomført et prosjekt eller kommer med innspill og forslag til endring i arbeidsmetodene våre. Jeg blir veldig motivert når vi klarer å dra store prosjekter i havn som et team, sier Silje.

Balanse i livet er også viktig for Silje. Hun ønsker å legge til rette for at medarbeidere i alle livsfaser får de beste forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb. 

-Jeg har veldig tro på at et godt team trenger mangfold. Og da trenger man mennesker i ulike livssituasjoner. Jeg syns vårt team er et fint bilde på hvordan man kan få det beste ut av en gjeng sammensatt av ulik alder, nasjonalitet og bakgrunn.

TOMRA er en fleksibel arbeidsplass med mangfold og gode verdier. Dette er et selskap som faktisk gjør verden til et bedre sted. Som ansatt i TOMRA vil du dessuten få store muligheter til å vokse og utvikle deg internt i selskapet.

-Så lenge man har drivkraft, kan man nå så langt man vil, avslutter Silje. 

 

Mangfold i rekruttering

Når vi snakker om mangfold i arbeidslivet er det oftest arbeidet som blir utført for å unngå at alle eller mange på arbeidsplassen likner hverandre i bakgrunn og tankesett vi refererer til. Målet er å skape en tilpasningsdyktig, endringsvillig og inkluderende organisasjon.

Det er opplagt at kunnskapsmiljøer med store krav til endring har lite å tjene på at de ansatte er veldig like hverandre. Åpenhet, innlevelsesevne og vilje til endring kan være svært effektivt og lønnsomt når man ikke jobber på samlebånd.

Men hvordan kommer man dit som selskap, arbeidsgiver og beslutningstaker i ansettelsesprosesser?

Veien til mangfold kan være utfordrende, og det handler om holdninger, men også om metoder. Og det er metode for mangfold i rekruttering vi tar for oss her.

Søknad og CV

Vi vet at vi mennesker bærer på mer eller mindre artikulerte fordommer. Disse har ofte med kultur eller nasjonalitet å gjøre, alder, og for noen kjønn. Derfor er første tiltak i en mangfoldsbasert rekrutteringsprosess å invitere alle søkere til å sende inn sin CV og søknad uten å oppgi akkurat den informasjonen. For dette trengs et system som muliggjør kommunikasjon med kandidatene uten at deres navn, alder og kjønn eksponeres for beslutningstakerne.

Basert på denne informasjonen kan man vurdere om de faglige kvalifikasjonene som .f.eks. utdanning, teknologikompetanse eller erfaring blir innfridd av søkeren. Har man lyktes med å tiltrekke seg nok søkere vil dette danne grunnlaget for en videre utvelgelse.

Sortering

I dette trinnet i prosessen bør man være tydelig på betingelsene knyttet til rollen slik at man ikke bruker tid på kandidater med f.eks. for høye lønnskrav eller uforenlige forventninger til andre ytelser. Dette er et viktig element som også ivaretar rettferdig lønn og holder kostnadene knyttet til ansettelsen under kontroll.

På dette tidspunktet kan man planlegge en intervjuprosess som er basert på at alle kandidater har like forutsetninger for å prestere, og at man måler nøyaktig det samme i hvert eneste intervju for å skjematisk velge ut de kandidatene som i størst grad imøtekommer kravene i intervjuene. Til disse intervjuene kan det være en god idé å benytte en medarbeider eller konsulent som ikke vil bli kandidatens leder, og som klassifiserer kandidatene på bakgrunn av intervjuet, og ut ifra om han eller hun tror kandidatene vil passe i rollen og miljøet som ansetter. Alle resultater av intervjuene bør gjengis skjematisk. Ulempen med slike intervjuer er at de kan oppleves som statiske, og man skal anstrenge seg for at de etterlater et personlig og motiverende inntrykk av selskapet.

Et fullgodt alternativ vil være å la kandidatene gjennomgå en eller flere relevante tester knyttet til personlighet, evner og motivasjon/kultur. Ved å definere et tydelig sett med krav og forventninger til egenskaper og kompetanse knyttet til typeteori vil man effektivt velge ut de kandidatene som mest sannsynlig vil passe til oppgavene i jobben. Evnetester vil fortelle hvilke av kandidatene som har høyest evne til å løse komplekse problemstillinger, og luke ut de som kanskje ikke vil nå opp i en krevende jobb. Ved å kartlegge de eksisterende ansatte og deres preferanser og motiver vil man også kunne få verdifull informasjon om kandidaten vil kunne trives i arbeidsmiljøet man har, eller om denne vil bli en bidragsyter til endring, om det er det man ønske å oppnå.

Intervjuer og finale

På dette tidspunktet har man en klar rangering av kandidatene, og det er på tide å ta de inn til den avgjørende intervjurunden og case.

I en mangfoldsbasert intervjuprosess vil intervjueren på dette tidspunktet ha mange temaer å diskutere med kandidatene. Man har CV og søknad, og man har kunnskapen fra strukturert intervju og/eller testene. Dette skal danne grunnlaget for et systematisk intervju hvor man går igjennom en tydelig definert agenda som er lik for alle kandidatene. Igjen bør man score kandidatens svar for å kunne sammenlikne på et konkret grunnlag. I denne fasen er det veldig viktig at intervjueren er bevisst på sine egne fordommer, og jobber aktivt for å se helheten i en mangfoldsbasert ansettelsespolicy.

Caseoppgaver er en verdifull og rettferdig måte å vurdere kandidater på. Når man gir en kandidat en relevant arbeidsoppgave basert på tilgjengelig informasjon eller hypoteser lærer man mye om dennes evne til å forstå og tolke informasjon. Presentasjon av løsningen gir verdifull innsikt i kandidatens tankesett, kommunikasjonsevner og presentasjonsevner (dersom dette er relevant for stillingen). Ulempen man skal være klar over med caseoppgaver er at de gir utadvendte og selvsikre kandidater et fortrinn i selve presentasjonen. Vær bevisst på om dette er egenskaper som er utslagsgivende for kandidatens arbeidsutførelse i stillingen.

Teft har verktøyene og erfaringen for å bidra til gjennomføringen av en mangfoldsbasert ansettelsesprosess, ta kontakt med oss om du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.