Hva koster en vikar?

Som så mye annet kommer det an på hva du trenger. Kort sagt kan man si at kostnaden for å leie inn en vikar avhenger av lønnen vikaren skal ha. Når du leier en vikar kjøper du en tjeneste av Teft Flex som innebærer at vi leier ut en person til deg som skal løse behovet du har. Det er vi som ansetter vikaren i vårt selskap og tar ansvaret for avgifter, sykefravær og administrasjon knyttet til ansettelsen. Du betaler bare for den tiden som personen faktisk er på jobb hos deg.

Lønn avhenger av kandidatens erfaring og kompetanse, og i tidsbegrensede oppdrag bør man huske på at kandidaten ikke har den samme stabiliteten og framtidsutsiktene i jobben som faste ansatte, og det bør det kompenseres for. Jo kortere engasjementet er, jo mer relevant er det å ta hensyn til dette.

Prisen varierer altså basert på lønn, men også på engasjementets varighet. Når du trenger midlertidig hjelp i mer enn 6 måneder går prisen ned.

I Teft Flex opplever vi ofte at oppdragsgiver ønsker å ansette personen de leier inn i løpet av avtalen, eller ved avtalens slutt. Vi har gjort det enkelt for både oppdragsgiver og vikaren ved å ikke ta betalt om oppdragsgiver ønsker å ansette i en fast stilling etter 6 måneder.

I motsetning til en rekrutteringsprosess hvor man betaler for å finne kandidater til en fast stilling betaler man for tiden vikaren jobber i Flex. Det betyr at det er liten eller ingen oppstartskostnad, og at prisen for søk, utvelgelsesprosess og administrasjon fordeles over engasjementets/vikariatets varighet.

Vi tilbyr også å gjøre rekrutteringsprosessen for å finne kandidater til vikariater og engasjementer til fastpris dersom dere ønsker å ansette vikaren i egen organisasjon.