Camilla Bartnes

Camilla har jobbet med oss i mange år, og er én av de som har formet selskapet. Camilla er en kompetent, effektiv rådgiver med god oversikt og er den du skal kontakte om du har behov for en vikar eller frilanser. Camilla har tidligere vært både Office Manager for oss og er fremdeles prosjektleder, involvert i flere prosesser. Har du spørsmål, store eller små, kan det være lurt å kontakte Camilla.