Nye regler for innleie og midlertidige stillinger

Kan man fortsatt leie inn arbeidskraft ved behov? Svaret er ja, men med flere nye forbehold. 

I slutten av desember 2022 vedtok stortinget nye regler for midlertidige stillinger og bemanningsbransjen. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023 og har en tre måneders overgangsperiode for løpende avtaler. Det betyr at de nye reglene er fullt rettskraftige den 1. august.

Hva er fortsatt lov?

Vikariater er OK, både å ansette vikar direkte og leie inn en vikar via et bemanningsbyrå som for eksempel Teft Flex.

Selskaper kan leie inn en spesialist eller konsulent til et tydelig avgrenset oppdrag. Med tydelig avgrenset menes både arbeidsoppgaver, målsetning og tidsperiode.

Hva er nytt?

Definisjonen av midlertidighet er langt strengere. Organisasjoner har anledning til å selv inngå midlertidige ansettelser dersom det foreligger en god forklaring på hvorfor akkurat denne ansettelsen er knyttet til et behov som bare er gyldig en tidsavgrenset periode. Dersom selskapet ikke kan bevise at rollen er av midlertidig karakter har den midlertidig ansatte rett til fast ansettelse. Det betyr at selskaper tydelig må definere midlertidigheten i sine avtaler, og holde seg til dette.

Hva kan du få hjelp til?

Dersom en av deres ansatte er syke, skal ut i permisjon eller av en annen grunn blir borte fra jobb en periode kan dere leie inn en vikar som løser oppgavene på samme måte som tidligere.

Har dere en konkret oppgave som dere ikke har kapasitet eller kompetanse til? Da kan dere leie inn en konsulent for å håndtere prosjektet eller løse oppgaven. Kanskje dere har behov for en designer, en digital markedsfører eller lignende for å lansere et produkt eller en nettside? Det som avgjør om man opererer innenfor loven er om oppdraget kan anses som daglig drift (eller kjernevirksomhet) eller om prosjektet og oppgavene er utenfor selskapets kjernevirksomhet.

Trenger dere å ansette en person i en midlertidig rolle hvor oppdraget er mindre tydelig definert? Da har dere fortsatt muligheten til å foreta en midlertidig ansettelse, men det er ikke anledning til å leie inn denne. Dere kan få hjelp til å finne kandidater med kompetansen dere har behov for, men dere må selv inngå den midlertidige ansettelsen.

Hva er konsekvensene?

Dersom man ikke følger de nye reglene vil selskapet som leier inn eller ansetter midlertidige ansatte risikere at den innleide eller midlertidige krever fast ansettelse. Man risikerer også pålegg fra Arbeidstilsynet og søksmål fra fagforeninger i saker om påstått ulovlig innleie.

Formål, konsekvenser og praksis

De nye lovene knyttet til midlertidighet er et resultat av dårlig regulering i blant annet byggebransjen. Men også et ønske fra regjeringen om å gjøre arbeidslivet mer forutsigbart og motvirke midlertidighet og deltidsstillinger generelt. Vi i Teft skal ikke legge skjul på at vi ser verdien av et godt regulert og forutsigbart arbeidsliv. Men vi har gjennom å jobbe med seriøse selskaper i en årrekke erfart at det oppstår muligheter for personlig, faglig og økonomisk vekst for personer og selskaper i et marked hvor terskelen er lav for å gi mennesker, idéer og bedrifter en sjanse. Vi vil bidra til at selskapene vi jobber med forstår og følger de nye reglene, og vi vil fortsette å jobbe for å gi ambisiøse mennesker en mulighet til å vise seg frem i attraktive og utviklende fagmiljøer.

Ta kontakt med Elisabet Rye i Teft Flex dersom du ønsker å snakke med oss om midlertidig bemanning.