INDEX

Guide til rekruttering av digitale markedsførere

Få analytiske roller kan påvirke veksten til en virksomhet mer enn dyktige digitale markedsførere. Har dere flinke folk ansatt i de rollene vil investeringer i markedsføring være et presist instrument for vekst og økte markedsandeler. Hvert år møter vi tusenvis av dyktige fagfolk i kategorien. De beste har det til felles at de går analytisk til verks før de velger å gå i dialog med en mulig ny arbeidsgiver. Spørsmålene de stiller seg, og som du som arbeidsgiver bør ha svar på er disse:

1. Hva skal skal markedsføres?

Er det et produkt eller en tjeneste som med kort eller lang beslutningsprosess? Det er selvsagt stor forskjell på hvordan man jobber med markedsføringen av for eksempel kapitalvarer versa teaterbilletter eller klokkeremmer. Er kjøp av ditt produkt (eller tjeneste) en viktig beslutning som innebærer stort behov for informasjon? Eller er det trolig at det er en impulsiv handling hvor enkel betjening er viktigere? Dette påvirker hvordan en digital markedsfører vil jobbe med prosessen som fører til salg.

Ta kontakt med Eivind Ruud Johnsen i Teft for mer informasjon om hvordan dere kan ansette de beste markedsførerne.

2. Hvor avansert er deres markedsmiljø?

Mange mellomstore og store annonsører har egne fagmiljøer for innholdsmarkedsføring (content marketing), CRM og lojalitet, performance marketing, UX-brukeropplevelse og analyse. Andre har få, men sentrale ressurser. Da er det vanlig å samarbeide tett med ett eller flere byråer som løser de nevnte oppgavene. Men graden av hvor avansert miljøet er handler ikke bare om størrelsen. Det handler etter vår mening om hvor mye kunnskap man har om sine kunder og hva som virker. Hvordan ser kundereisen ut? Hvilke investeringer er mest lønnsomme, og hva koster det selskapet å konvertere i de forskjellige fasene av kjøpsprosessen?

3. Hvilke forventninger har dere til vekst?

Det er viktig å forstå at digital markedsføring består av flere komponenter. Det finnes gode og nyttige teknologier som er så godt som gratis å begynne å bruke (som for eksempel Google Analytics). Og det finnes kostbare løsninger som krever avansert integrasjon og spisskompetanse for å benytte seg av (som for eksempel Salesforce). Uansett er den viktigste komponenten mennesker som kan utnytte de unike mulighetene for deres produkt, tjeneste eller budskap. De forventningene dere har til vekst må gjenspeiles i de investeringene dere er villige til å gjøre i mennesker og teknologi.

4. Trenger dere spesiell bransjekompetanse?

Det er stor forskjell på å markedsføre legemidler og sko. Kanskje deres produkt har noen spesielle begrensninger? Eller er konkurransen i kategorien spesielt høy? Det kan være klokt å finne folk som har forståelse for betingelsene knyttet til markedsføring av akkurat deres produkt. Selv om kompetansen for markedsføring og verktøyene er grunnleggende, vil interesse for et tjeneste- eller produktområde bidra til at kandidaten raskere forstår de store sammenhengene. 

5. Nøkkelperson eller spesialist?

Enten eller! Om man skal vekke interessen hos de mest kompetente markedsførerne må man være tydelig. Ser dere etter en sentral ressurs som styrer byråer og/eller spesialister mot strategiske mål? Eller er det spesialist som skal gå i dybden på ett eller to fagfelt som f.eks. annonsering på Google og i sosiale medier? Jo flere fagfelter og spesifikke teknologier man baker inn i en stillingsutlysning, jo tydeligere blir det for erfarne markedsførere at kompetansen om digital markedsføring er lav hos arbeidsgiver. 

6. Har dere kunnskapen til å rekruttere?

Dagens markedsførere er analytiske og ofte kreative teknologer. De setter høye krav til at deres arbeidsgiver forstår målbildet og mulighetene, og hvilke ressurser som kreves. Den årlige Bransjerapporten gir oss i Teft unik innsikt i hva som motiverer spesialister med de forskjellige kompetansene. Erfaringen vi har med store og små fagmiljøer som lykkes med sine strategier gir perspektiv. Denne innsikten og erfaringen bruker vi aktivt fra utformingen av rollene, i intervjuene, kvalitetssikring og i vår rådgivning til miljøene som ansetter til.

Ta kontakt dersom du vil ha råd om rekruttering av digitale fagfolk.

Her kan du bety noe for mange mennesker

– I Frelsesarmeen får du muligheten til å jobbe et sted som er tilstede i på mange ulike områder, fra familie- og barnevern og rusomsorg til bistandsarbeid og Fretex. Det er kjempeinspirerende, sier Martin Kravik Solheim. 

I forbindelse med den ledige stillingen som teamleder for CRM i Frelsesarmeen, har vi tatt en prat med en av dem som skal jobbe tettest med den nyopprettede rollen. Her blir du bedre kjent med organisasjonen, hvilke muligheter som ligger i CRM i Frelsesarmeen, og ikke minst på hvilken måte du med denne stillingen kan bety noe for mange mennesker. 

Frelsesarmeen Martin illustrasjonsbilde contentMartin kom til Frelsesarmeen i 2018, holder på tjenesteleveranser og sørger for at alt flyter som det skal. Han er assisterende økonomisjef og har blant annet ansvar for CRM.

CRM-avdelingen er i følge Martin en fin og omsorgsfull gjeng, som tilrettelegger for at innsamlingsarbeidet går så sømløst som mulig og ikke minst at de frivillige i Frelsesarmeen får gjort jobben sin. De sikrer at folk bruker minst mulig tid på systemer på kontoret og heller kan fokusere på å være de varme hendene der ute som folk trenger. 

Et nytt CRM-system som du får videreutvikle 

Høsten 2019 tok Frelsesarmeen i bruk en ny løsning med Winorgs CRM-system. Nå er systemet implementert, og i den nye rollen vil du få denne spennende oppgaven og ansvaret det vil være å lede videreutviklingen av systemet. 

– Vi er på jakt etter en person som skal holde i dette, løfte blikket og sy det sammen på en god måte. Vi trenger en som kan ta det nylig implementerte systemet videre og dra oss inn i fremtiden, sier Martin.

Den nye teamlederen vil ha jevnlig kontakt med avdelinger på tvers av Frelsesarmeen og være sentral for ulike aktiviteter ved å sørge for et godt system. Med dette følger forståelsen for forankringen av arbeidet som gjøres og hva slags retning de skal gå videre. 

– Du vil være et informasjonsnav med kontaktpunkter ut mot nesten alle virksomhetene våre. Vi gjør alt fra babysang på Tynset til fengselssangkapellaner som hjelper de innsatte, og bak Julegryta ligger det titusenvis av frivillighetstimer. Da blir det viktig at CRM-systemet er i flyt og at energien går til å være i front. Her har vi gode verktøy du vil få muligheten til å jobbe med og videreutvikle. 

Julegryta er en veldig viktig aktivitet for Frelsesarmeen, og ved mange ansattes og frivilliges gode arbeid ble det i 2022 samlet inn et rekordhøyt beløp. I skrivende stund er resultatet på 78 millioner kroner, det største beløpet juleaksjonen noen gang har oppnådd i Norge.

Å bety mye for mange mennesker

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

Frelsesarmeen har et utstrakt sosialt engasjement. De jobber med tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, som har eller har hatt rusproblemer, er ensomme, arbeidsledige, innsatte i fengsel, de som er utsatt for omsorgssvikt, er psykisk syke, arbeidsinnvandrere, ofre for menneskehandel og mennesker som trenger det innenfor en rekke andre områder. De er en global organisasjon med lange tradisjoner, som kjennes igjen på uniformer og offiserer men også så mye mer. 

– Du møter stor tillit når du jobber for Frelsesarmeen. Det er så mange som har et forhold eller en forbindelse til oss. Vi har mange innganger inn i folks liv, når vi driver med så mye. Det er en organisasjon som betyr mye for mange mennesker, forteller Martin. 

I Norge har Frelsesarmeen rundt 300 mangfoldige enheter på små og store steder over hele landet. I 2021 ga de over 13 000 husstander mat til jul, hjalp 1854 barn og unge ut i fritidsaktiviteter gjennom året, og delte ut 470 tonn mat via Matsentralen alene. For å nevne noe. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

– Det er så mange her som gir så mye av seg selv utover det å ha en jobb. Vi har et felles ønske om å lykkes, det er en veldig dugnadsånd. Vi satt for eksempel opp et asylmottak på Kongsberg kun noen få uker, og det krever enorm felles innsats og vilje. Når du har fellesskapet med mennesker som ønsker å bidra med noe som er viktig for mange, da får du en annen innstilling til jobben din. 

En arbeidsplass som ser hele mennesket

Nettopp dette var noe av det som skapte inngangen til at Martin ville jobbe i nettopp Frelsesarmeen. 

– Det som skiller Frelsesarmeen fra veldig mange andre liknende organisasjoner er at vi treffer så bredt og hjelper så mange grupper. Jeg er glad for å være et sted hvor man kan behandle folk på en god måte, og gjøre endringer, sier Martin. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

Nå har han vært i jobben i fire og et halvt år, og sitter på Oslo-kontoret nær St. Olavs plass. Her er arbeidskulturen god og fleksibel, der de er opptatt av å se hele mennesket i de ansatte. Martin beskriver det som et sted som passer fint til alle livsfaser, fra småbarnslivet til faser der livet går opp og ned. En balanse mellom jobb og fritid er viktig for mange, og han opplever at den her gjør at man kan være fullt ut til stede på jobb og fullt ut til stede hjemme.

Stort nok til at du gjør en forskjell

Like viktig som det er å bli sett som et helt menneske, er det viktig å se andre. Her får du muligheten til å ta ansvar og være med å lede mennesker på den gode måten det er lagt opp på, i tillegg til å gjøre arbeid som betyr noe for mange også utenfor organisasjonen. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

– Vi ser hvor skoen trykker i samfunnet, og her har vi muligheten, og evnen, til å snu oss rundt og virkelig gjøre noe med det – det gjør Frelsesarmeen stor nok til at du kan utgjøre en forskjell.

 

 

Vil du, eller kjenner du noen som vil, være teamleder for CRM i Frelsesarmeen? 

Klikk her for å lese mer om stillingen

Hvem kan jobbe med CRM? Hint: Det er flere enn du tror

Du har sikkert sett at det er stadig flere stillingsannonser hvor ord som CRM, dialog, e-postmarkedsføring og lojalitet går igjen i tittelen. Det er fordi CRM i dag har blitt helt sentralt for de aller fleste markedsmiljøer. Men hvem er det egentlig som kan jobbe med CRM? Mer om det lenger ned. Først litt historie. 

Selve fagfeltet og begrepet så lyset på slutten av 80-tallet, men det er først med digitaliseringen og det økende tilfanget av kundedata at CRM har tatt en helt sentral rolle i den digitale kundereisen. Av alle digitale markedsdisipliner er det knapt noe felt som har utviklet seg mer i løpet av kort tid. 

For mange bedrifter er kundedata, og spesielt persondata med samtykke, selve gullet. CRM-metodikken muliggjør relevant og personifisert kommunikasjon med en timing som er bedre enn noen annen målrettet markedsføring kan få til. Har du fått tilbud om is mens du lader bilen på Circle K, eller tilbud fra Foodora den kvelden du kjøpte maling på Maxbo for å pusse opp leiligheten? Da er det et godt CRM-arbeid som ligger bak. Når Netflix eller Spotify tipser deg om innhold du liker, er det også CRM-metodikk som ligger bak teknologien de bruker. 

CRM er etter vår mening et av de mest spennende fagfeltene i dag fordi man får kombinere fagfeltene strategi, innsikt, teknologi og kreativitet. Spørsmålet  “hva tror vi kunden vår trenger NÅ” er alltid viktigere enn å lage en kampanje som kun vil fenge en liten del av de som ser budskapet. Norsk kundebarometer gir oss innsikt i hvilke selskaper som er best likt av sine kunder. Selskapene i toppen bruker alle kundedata aktivt for tilpasset kommunikasjon, noe som fører til kundene føler seg sett.

Les også: Hvordan skrive en god jobbsøknad

Hvem kan jobbe med CRM?

CRM kan virke som et svært komplekst fagområde, men i realiteten er det ikke så vanskelig. Du kan komme fra flere ulike fagbakgrunner for å bli en del av et CRM-team. 

Markedsteknologi: For å lykkes med CRM må selskapet ha folk som er flinke på markedsteknologi. Ikke sjelden er IT involvert, og CRM er integrert med kjernesystemene i bedriften.

Analyse: Begrepet segmentering går igjen, og det handler enkelt og greit om forbrukeradferd og innsikt. Derfor trenger man folk som liker å jobbe med analyse i et markedsføringsperspektiv.

Innholdsproduksjon: Man kommer ikke langt uten budskap som treffer. Innholdsprodusenter er derfor viktige, og de får jobbe tett med de andre fagspesialistene på teamet for å lage budskap og innhold som fungerer for de ulike segmentene og kanalene.

Strategiske digitale markedsførere: Til sist nevner vi strategiske, digitale markedsførere som knytter det hele sammen og sørger for å innfri de strategiske og taktiske målsetningene.

Les også: CRM – den nye superhybriden

Akkurat nå søker vi dyktige folk til flere ulike CRM-roller

Når vi leter etter markedsførere som skal jobbe med CRM, er det kompetanse innenfor et av feltene nevnt over vi ser etter. Selve CRM-systemene er gjerne komplekse, men oppleves logiske og brukervennlige for alle med kompetanse innen digital markedsføring. Erfaringen man får fra å jobbe med CRM gir anerkjennelse hos store og moderne marketingmiljøer, og er nyttig å ta med seg, enten man sikter mot ledelse eller spesialisering.

Er du nysgjerrig på om din kompetanse egner seg for en rolle innen CRM eller har andre spørsmål knyttet til fagfeltet? Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Teft. Du kan også legge inn en søknad på en av stillingene vi jobber med akkurat nå.

TV 2 bygger Norges mest fremtidsrettede CRM-team

Gode kundeopplevelser handler om å kjenne sine kunder godt. For å skape Norges beste kundeopplevelser jobber vi i CRM-teamet med å sørge for at kommunikasjonen mot kundene er målrettet og relevant.

– I CRM-teamet jobber vi hver dag med å utvikle kommunikasjonen slik at den er en naturlig del av kundereisen og ikke minst at den er basert på kundenes behov og ønsker. Målet er å skape relevant og personlig innhold som bidrar til økt kundelojalitet og å utarbeide egne konsepter/programmer for lojalitet, forteller Hilde Thorjussen, leder for CRM-teamet i TV 2.

Hun har jobbet med CRM og kundekommunikasjon i mange år, de siste fire i TV 2 og før det mange år i Egmont (nå Story House Egmont). Hun forteller at TV-bransjen er i rask endring, noe som byr på både nye utfordringer og muligheter innen CRM.

-Kundene våre har et enormt underholdningsunivers tilgjengelig – ikke bare via TV 2 – og vårt mål er å få de til å velge oss, hver dag, fastslår hun.

Som leder for teamet er hun opptatt av at de skal lære moe nytt – gjerne hver dag.

-Vi skal utvikle oss faglig samtidig som vi har det gøy mens vi lærer. I teamet vårt feirer vi både gode og mindre gode resultater fordi uansett hvordan det går så har vi lært noe som vi kan bruke videre. Nå gleder vi oss til å få på plass enda en knakende god ressurs – og vi ser etter en som liker å bruke de analytiske evnene sine til å være kreativ, avslutter Hilde.

Her kan du bli litt bedre kjent med to av medarbeiderne på teamet:

Kristoffer Lee Adams (28), CRM Spesialist

Hvorfor takket du ja til å jobbe med CRM i TV 2?

Først og fremst det å kunne jobbe med en så spennende merkevare. Når jeg var i intervju-prosessen, fikk jeg høre om alt som er å bryne seg på og utvikle videre. Det trigget nysgjerrigheten min enda mer. Jo mer jeg fikk vite, jo mer gira ble jeg rett og slett.

Jeg var opprinnelig ikke på utkikk etter ny jobb, men det er ikke hver dag slike muligheter som det jeg fikk presentert oppstår tenkte jeg. Så jeg grep sjansen og er veldig glad for det i dag!

Hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen din?

Arbeidshverdagen min har en enorm kontrast. I et øyeblikk jobber jeg veldig innsikts-og-datadrevet, i det neste øyeblikket jobber jeg kreativt uten noen form for rammer.

Det er gode faglige diskusjoner hvor vi stadig finner nye metoder å teste ulike budskap og måter å drive med CRM. Det er mye rom for testing som gjør at vi kan eksperimentere oss frem til de beste løsningene.

Hvorfor er det spennende å jobbe med CRM i TV 2?

Hvor skal jeg starte? Det er så mange faktorer som spiller inn. TV 2 er et sted der det aktuelle påvirker hverdagen hele tiden, og med TV 2 Play er vi delaktige i en bransje som stadig er i endring. Det å jobbe med alt fra sport til underholdning gjør dagene veldig morsomme selvsagt.

Andrea Merg (25), CRM-Spesialist i TV 2

Hvorfor takket du ja til å jobbe med CRM i TV 2?

Jeg så først og fremst en mulighet til å kunne utvikle meg mer faglig innenfor CRM. TV 2 er også en veldig spennende merkevare i en bransje der det skjer mange endringer i. I tillegg hørtes det gøy ut å få være med på satsningen om å bygge et enda sterkere CRM-miljø i TV 2!

Fra å ha sittet mer på den tekniske siden og «trykket på knappen» (som jeg pent kaller det), men også med et ønske å jobbe mer kreativt, ble valget enkelt da jeg først fikk tilbud. Nå sitter jeg både med nesen nede i kundeinnsikt – og data, men også kunne tenkte ut og sette opp innhold som vi tror vil treffe kundene våre best.

Hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen din?

Veldig variert! Arbeidshverdagen kan noen dager innebære å jobbe mer med innsikt og data, mens andre dager kan det være å planlegge innhold og utforme dette – det vil si mer på den kreative biten.

Vi jobber hele tiden med å forbedre oss, og mye av tiden går til å ha faglige diskusjoner med hverandre for alltid å utfordre oss selv, teste og eksperimentere, og bruke denne informasjonen til å nå best mulig ut til kundene våre.

Hvorfor er det spennende å jobbe med CRM i TV 2?

Siden vi er i en bransje der store endringer skjer, og vi blant annet har TV 2 Play som gjør at vi blir delaktige i denne endringen, resulterer det at vi må være på, tenke nytt og utfordre oss selv for å «henge» med. Det er alltid noe som rører og beveger seg, og vi blir daglig utfordret med nye problemstillinger. I tillegg har vi et sterkt faglig miljø med dyktige mennesker som alltid er klare for å løse hva enn som dukker opp!

 

Oculos vokser og satser: – Behovet for vår kompetanse vil øke fremover

-Oculos er et byrå med store ambisjoner, høyt tempo og et sterkt fagmiljø, og vi opplever at folk har det gøy på jobb. Folk må trives hos oss for å yte sitt beste. Det er utrolig viktig for oss, sier Toralf Waaktaar-Slokvik, CEO i Oculos.

Denne artikkelen ble publisert da Teft rekrutterte MarTech Enterprice Lead til Oculos vinteren 2022.

Oculos er Norges ledende miljø innen CRM, Loyalty og Marketing Technology og jobber blant annet med CRM, kundedialoger, kundeklubber, bonusprogrammer og marketing automation.

– Vi jobber mest med crm, marketing technology og bruk av egne kundedata. Men Oculos er nok historisk mest kjent for vår jobb med kundeklubber og lojalitetskonsepter, forteller Toralf.

Byrået har hatt sterk vekst de siste par årene, og utviklingen ser ikke ut til å avta med det første. Stadig flere annonsører ser behov for rådgivning og kompetanse knyttet til CRM, behandling av kundedata og teknologi – og nå må Oculos styrke laget for å svare på etterspørselen. Nylig ansatte de ni nye medarbeidere, og nå ser de etter ytterligere tre roller til tech-avdelingen, som ledes av Therese Sundal Andresen, CTO i Oculos.

-Byrået er i vekst og det er en morsom posisjon å være i. Samtidig er disse rollene et ledd i satsingen vår på enterprise plattformer, og i rollen som MarTech Enterprise Lead vil du få sette retning for og lede utviklingen av denne satsingen, sier Therese.

-Og lykkes man kan dette bygges til å bli et kjempestort team hos oss. Her finnes det store muligheter for en som har lyst til å påvirke og bygge et fagfelt. The sky is the limit, fortsetter Toralf.

Toralf og Therese ser frem til å få på plass tre nye medarbeidere i tech-avdelingen.

Oculos søker:

MarTech Enterprise Lead

Marketing Operation Specialist

Utvikler/applikasjonsekspert 

Sterkt fagmiljø med fokus på frihet og trivsel

-Det juridiske og teknologien rundt bruken av kundedata er to store utfordringer bransjen har i dag. Vi er godt posisjonert for å gjøre de satsingene vi gjør nå. Det er høy etterspørsel etter kompetanse på kundedata og CRM – og få som virkelig kan dette ordentlig godt. Vi har et veldig sterkt og tverrfaglig fagmiljø og mener at vi byr på et mer utviklende arbeidsmiljø for kandidater med denne fagbakgrunnen enn for eksempel et inhousemiljø eller andre byråer, fastslår Toralf.

Therese er enig. Selv er hun utdannet utvikler og har tidligere jobbet som systemutvikler og teknisk prosjektleder i selskaper som OMG, Bisnode, Kongsberg Gruppen og DirektMedia. Og de siste årene har hun altså ledet tech-avdelingen i Oculos.

Oculos hjelper kunder med å implementere systemer som Voyado, Make, Apsis og Oculos Dialog, og drifter systemer som Click Dimensions, SAP Marketing Cloud, Mapp og Adobe Marketing Cloud.

-Her vil man få erfaring med å jobbe for et bredt sett av kunder samtidig som man får jobbe med sterke fagfolk internt. Vi dyrker fagspesialistene, sier Therese.

Som leder er hun aller mest opptatt av å legge til rette for at de ansatte skal ha det bra på jobb, åpne for muligheter til å påvirke sin egen arbeidshverdag, at man skal kunne vokse faglig og at medarbeiderne skal ha frihet til å jobbe på den måten som passer best.

-Jeg er opptatt av åpen og ærlig kommunikasjon, og jeg gir mye frihet. Målet er å skape et miljø der folk får utvikle seg, ta plass og trives. Det er utrolig god stemning hos oss nå, sier Therese. 

Toralf understreker fokuset på faglig utvikling og mulighet for påvirkning.

-Hos oss er du ikke «bare en ansatt». Hvis du vil bli med på reisen, kan du ta en sentral posisjon i byrået. Men du kommer ikke til dekket bord hos oss. For å lykkes som byrå må vi være i kontinuerlig endring for å tilpasse oss kunder, marked og teknologi. Du må trives med å bygge, og være forberedt på at bordet hos oss aldri kommer til å bli «ferdig dekket». Vi har kunder på tvers av retail, bank og bil og opplever stor tillit som gjør at vi får bli med på mange spennende reiser, smiler han.

Voksende behov for byråets tjenester

Toralf beskriver Oculos som fremtidens byrå. Problemstillingene knyttet til innsamling og bruk av data og bruk av ny teknologi vil øke fremover, samtidig som rådgivning knyttet til privacy og databeskyttelse vil bli enda viktigere.

De siste årene har Oculos jobbet med å bygge sin egen integrasjonshub, Oculos Integration Platform, som gjør det mulig å oversette data fra et system til et annet, på en veldig enkel og sofistikert måte.

-Kort forklart hjelper denne plattformen kundene med å få kontroll på data, GDPR og datasikkerhet. Mange i tech-avdelingen er involvert i dette arbeidet. Vi er veldig stolte av og glade for å kunne tilby den til kundene våre. Dette er en plattform som stadig videreutvikles og blir tillagt ny funksjonalitet. Plattformen blir tatt i bruk av en voksende gruppe med kunder i forbindelse med implementeringsprosjekter, forteller Therese.

Hos Oculos vil du få en variert arbeidshverdag, fylt med et bredt spekter av oppgaver for mange ulike kunder og tverrfaglig samarbeid på tvers av byrået. De tre nye medarbeiderne vil bli ønsket velkommen til Oculos sine splitter nye lokaler i Kongens gate, som byrået flytter til i januar.

-Helt til slutt vil jeg si at dette er verdens kuleste sted. Nå skal vi bygge noe skikkelig kult, trøkke til og ta en veldig tydelig posisjon. Vi gleder oss til å fortsette satsingene våre med nye kollegaer med på laget, avslutter Toralf.

Ahlsell Norge satser på videre vekst med økt fokus på netthandel

Ahlsell Norge AS er del av et internasjonalt konsern som omsetter for rundt 33 milliarder SEK, med om lag 5700 ansatte fordelt på 240 butikker og 3 sentrallagre. I Norge har vi markedets bredeste lagerførte sortiment med 55.000 artikler som sikrer våre kunder komplett levering dagen etter bestilling. Vi har butikker og salgskontorer på 48 steder i hele landet – fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Vi omsetter for rundt NOK 6 milliarder, og består av 1150 ansatte som hver dag stiller seg bak vårt kundeløfte: Ahlsell gjør det enklere å være proff.

Stig Wiig Sørensen er Konseptsjef for butikk og nett i Ahlsell. Nå satser selskapet ved å styrke laget som sørger for god kundereise gjennom optimaliserte omnikanal-løsninger, og søker derfor etter en ny operativ E-commerce Manager.

Vi tok en prat med Stig for å høre mer om selskapet og deres satsing på optimalisert kundereise for å oppnå ytterligere vekst i markedet.

Stig Wiig Sørensen Ahlsell

Stig Wiig Sørensen er Konseptsjef for butikk og nett i Ahlsell Norge.

Hva betyr den nordiske konsernstrukturen for de ansatte i Ahlsell?

– Det betyr iallfall faglig utvikling. Det bygges opp et kompetansemiljø i Sverige innen digital utvikling og tjenester. Ahlsell Norge er dog styrt veldig lokalt, med lokalt eierskap til de operative oppgavene som styres etter de lokale behovene i det norske markedet. Vi har også jobbet mye med e-læring og webinarer den siste tiden, både på ledernivå og for ansatte generelt. I stillingen vi nå lyser ut vil man få mulighet til å tre inn i en helt ny rolle i bedriften. Det er uante muligheter og en god del lavthengende frukter for den som tar fatt på jobben. Likevel er det verdt å nevne at vi stadig bygger opp den interne kompetansen for å drive prosjektene fremover, og eie de, i samarbeid med konsulenter og byråer. Ahlsell har blant annet etablert et team i Sverige som kalles Ahlsell Innovation Lab, som jobber med strategiske utviklingsprosjekter i lys av kundebehov. Vi har også et annet team som jobber med e-handelsløsningen som er under oppbygging nå. Vi har stort fokus på å jobbe på tvers for å skape den beste sømløse kundereisen. Den norske ressursen vi nå styrker oss med vil bli en viktig brikke i å fremme de norske behovene basert på våre kunders behov. Ahlsell gjør det enklere å være proff, og vi som grossist skal gjøre det enklere for proffene å kjøpe varer til sitt prosjekt, enten det gjelder enkeltoppdrag eller store eiendomsprosjekter, sier Sørensen.

Beskriv miljøet den nye E-commerce Manageren kommer til.

– Her vil den nye personen komme til et lite og dynamisk miljø. Vi jobber i en matriseorganisasjon med utstrakt kontakt til markedsavdelingen, kategori- og innkjøpsavdelingen med tanke på sortiment og kampanjer. Den nye netthandelssjefen vil bli vårt ansikt utad mot butikk- og salgsorganisasjonen, og på den måten bli en del av salgsmiljøet vårt. Vi er et veldig operativt team med en sterk vinnerkultur og vi jobber med de kundene som selgere hos oss har ansvar for, bare mer digitalt. Vi har en åpen og flat struktur og er opptatt av at ansvar er delegert helt ned i matrisen. Mandatene er godt tydeliggjorte og det forekommer lite detlajledelse, men mer fokus på å skape resultater. Her er det orden og struktur, vi er profesjonelle, og vi har god kultur og et godt miljø. Det er viktig med likestilling i kulturen, blant annet er 50% av butikksjefene i Ahlsell kvinner, understreker Sørensen før han legger til:

– Nettbutikken til Ahlsell er størst i Norden innenfor B2B-handel, og bare i Norge var det over 1.3 milliarder i omsetning i 2020. Netthandel og fysisk butikk er tett knyttet til hverandre i Ahlsell, da det er de samme kundene som handler i begge kanaler, så den nye rollen vil jobbe mye ut mot butikkene våre også.

Kan du fortelle litt om selskapets verdier?

– Verdiene våre er: åpenhet, enkelhet og ansvarlighet. Og for ansvarlighet har vi stort fokus på fotavtrykk og bærekraft, med en ambisjon om å være best i bransjen. Mange kunder har fokus på bærekraft og etterspør sertifiseringer, begrensede antall leveranser knyttet til hver bestilling, samt produkter som er grønnere enn andre. Her ligger en av våre største styrker, nemlig at vi er en tverrfaglig bedrift og totalleverandør. Det betyr i praksis at vi kan samle bestillinger i én leveranse fremfor mange små leveranser inn til prosjekter. Fotavtrykket i vår bransje er sterkt knyttet til logistikk og leveranser, forklarer Sørensen.

Hva finner du mest tilfredsstillende ved å jobbe i Ahlsell?

– For meg er det ansvarliggjøring og at jobben kommer med mye frihet under ansvar. Fleksibilitet, mulighet for å jobbe remote være seg fra hjemmekontor, eller en av butikkene våre, også før pandemien, ser jeg på som verdifullt. I tillegg verdsetter jeg muligheten til å jobbe digitalt. Det er også spennende med kompetansehevingen og utviklingen som skjer på konsernnivå i Sverige, innen det digitale. Vekstambisjonene på nordisk nivå og for Norge er også en driver for meg personlig. Det er generelt mye positivitet i selskapet og vi har stor gjennomføringsevne. Det er mange her som virkelig yter det lille ekstra og ønsker at Ahlsell skal lykkes, og et slikt miljø er det gøy å være en del av, avslutter Sørensen.

Et nytt performance-byrå ser dagens lys

For performance-miljøet i Oculos er tiden nå moden for å bygge en egen kultur, ha egne mål, og egen identitet i markedet.

– Vi anerkjenner at fagfeltene CRM, tech og performance er krevende hver for seg, og de fortjener å bli dyrket frem som egne fag- og forretningsområder, forteller Toralf Waaktar-Slokvik, som er administrerende direktør i Oculos.

Denne artikkelen ble publisert da Teft rekrutterte Byråleder Performance til Oculos høsten 2021.

Ingen enkel suksessoppskrift

Waaktar-Slokvik tror ikke på én enkelt suksessoppskrift, fordi faget er bredt og smelter sammen med mange andre disipliner innen kommunikasjonsfaget.

–  Et performance-byrå kan velge å gå i mange retninger, noe vi ser flere eksempler på i dag. Kunder fra ulike bransjer har ulike behov, og derfor er det plass til mange ulike aktører. Det viktigste er tross alt å skape målbare resultater for kundene, forteller Toralf.

I løpet av året tror Waaktar-Slokvik at vi kommer til å se mange endringer i performance-faget – særlig på grunn av den nye e-Privacy-forordningen, som får store aktører som Facebook, Google og Apple til å reagere med endringer.

– Byråene som vil lykkes, må forstå hvordan disse endringene vil påvirke dagens leveranser. De må evne å tilby kunden nye funksjonelle metoder for å oppnå resultatbasert markedsføring, understreker han.

Fremtiden

For satsingen er det satt hårete mål og store ambisjoner om vekst. Og først og fremst skal de få inn en byråleder som skal stake ut kursen videre.

– Jeg både håper og tror at vi vil se en markant skalering allerede det første året. Sammen med søsterbyråene Oculos og HyperRedink har vi et solid avtrykk i markedet allerede, og alt ligger til rette for at vi skal klare dette sammen. Både med de flinke folkene vi allerede har – og de vi kommer til å ansette, sier Waaktar-Slokvik.

Gode forutsetninger

Det nye Performance-byrået skal ikke jobbe alene, men ha støtte fra hele det kunnskapsrike miljøet i Ahead. Toralf trekker frem tre styrker som vil ha stor betydning for det nye performance-byrået:

– Med vår CRM-kompetanse er vi godt rustet for de endringene som skjer, og har allerede utviklet nye produkter for hvordan vi fremover kan tilby god og treffsikker markedsføring, – ved hjelp av kundedata og samtykker.

– I tillegg har vi en unik suksessoppskrift mellom performance og kreativ avdeling som vi skal utvikle videre. Vi er også i gang med en satsning innen SEO.

– Performance er en nøkkeldisiplin innen kommunikasjonsfaget, og et sterkt performance-miljø er derfor en viktig driver for alle selskapene i Ahead, konstanterer Waaktar-Slokvik.

Skeidar vokser digitalt: Vil bli Norges beste møbelportal på nett

I desember 2019 lanserte Skeidar nettbutikk, og møbelforhandleren kan skilte med god vekst i løpet av sitt første digitale leveår, Covid-pandemi til tross. Ved roret står Lars Thomte som for ett år siden kom inn for å lede satsingen som Head of E-commerce.   

–   Vi har jobbet mye med driften dette første året, og har nådd målsetningen vi satt oss ved start. Særlig Black Week ble en knallsuksess i 2020, forteller Thomte. Da jeg begynte var vi to i avdelingen, nå er vi fire og skal bli fem når vi får en CRM-ansvarlig på plass. Digitalisering og omni-handel er et stort satsningsområde for Skeidar, og vi har nedfelt spennende målsetninger for 2021, legger han til.

Foto: Egil Smalberget, Troll i Ord AS

Lars Thomte, Head of e-commerce. Foto: Egil Smalberget, Troll i Ord AS

Store ambisjoner 

Møbelvarehuset har ambisjoner om å ta markedsandeler og å bli en enda større, og mer betydelig, aktør enn de er i dag. De vil ta opp kampen med de største i ligaen. Planen er å vokse på alle områder, tilby et bredere sortiment, og således ha gode strategier for alle varegrupper. Kjeden jobber med å bli mer inspirerende, og vil også forbedre kundeservicen de tilbyr. På trappene står satsning på kundeklubb og kundefordelsprogram. Jakten på en dyktig CRM-ansvarlig er i gang.

CRM-ansvarlig vil jobbe tett med E-com og marked, IT og samarbeidspartnere innen CRM-systemer og -løsninger, og også med driftsavdelingen og fysisk butikk. For at en kundeklubb og et kundefordelsprogram skal fungere optimalt kreves det koordinering og samspill mellom de ulike avdelingene. Hos Skeidar vil alle kundeklubbtilbud gjelde i alle kanaler.

 

Satser på kundefordelsprogram

Personen som skal lede CRM-satsningen vil få stor mulighet til å påvirke og forme kundeklubben og fordelsprogrammet som skal utvikles for møbelkjedens kunder. Målet er å øke antall medlemmer betydelig innen utgangen av 2021.

–   Det ligger en omfattende rekrutteringsjobb foran oss, et løp som må implementeres i butikk og i digitale kanaler. Selv om vi på hovedkontoret på Holmen jobber i relativt små team, så sitter man aldri alene. Vi samarbeider tett og har et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Det blir høyt energinivå når man er i gang med å bygge opp nye satsningsområder slik vi gjør nå, avslutter netthandelssjef Thomte.

 

 

CRM – den nye superhybriden

I løpet av de siste par årene har CRM tatt en enda sterkere rolle i stadig flere marketingmiljøer. Selve fagfeltet og begrepet så lyset på slutten av 80-tallet, men det er først med digitaliseringen og det økende tilfanget av kundedata at CRM har tatt en helt sentral rolle i den digitale kundereisen. I det siste har vi sett at enkelte vil pusse opp det veletablerte og for noen litt støvete begrepet med nye navn og begreper. Dialogmarkedsføing og Inbound Marketing er begge svært nært beslektet og best egnet til å vise variasjonen og mulighetene i det større CRM-begrepet. Uansett har dette gitt metoden og fagfeltet, med alle de nye mulighetene teknologien gir, en velfortjent oppmerksomhet blant ”nye” markedsførere.

Det som etter vår oppfatning gjør CRM til et av de mest spennende fagfeltene i dag er at personer som jobber med dette ofte er hybrider som både skaper aktivitet gjennom smart bruk av data, produksjon av effektivt innhold, testing av budskap, strategi i form av dialogløp og konvertering i form av salg. Markedsførere som har verktøyene og kompetansen til å jobbe på tvers av plattform og kanaler med CRM oppnår de beste resultatene, og teknologien gjør at rekkevidde, relevans og personalisering ikke lenger er en utfordring.

CRM-folka vet verdien av at 1+1 = mye mer når man kobler buskap og bra data. De jobber daglig med segmentering og tilpasset budskapsutforming. I mange miljøer som for eksempel reiselivsbransjen og online motebransje er CRM-avdelingen heltene. De både skaffer nye kunder, selger mer til de eksisterende og evner å fange opp adferden til de kundene som snart er på vei ut døra.

For mange selskaper har det vært en utfordring å plassere fagfeltet på rett sted i organisasjonen. Vi ser eksempler på regelrett silotankegang, at CRM er en del av IT, men også at de er en premissgiver for blant annet innhold og e-commerce. Variasjonen er stor.

Heldigvis jobber vi med selskaper som for lengst har forstått verdien av CRM. De jobber aktivt for å utnytte de utrolige mulighetene faget og teknologiene innebærer for konvertering, personalisering og kundereise på nettet. Selskapene som investerer i teknologi og kunnskap som skaper relasjoner og salg. Viktigheten av CRM for fremtidsrettede selskaper betyr også at etterspørselen etter kompetanse innen CRM er sterkt økende. Personer som har en viss IT-kompetanse, sansen for å lage tekst og innhold og kjennskap til å måle effekt og adferd online har en spennende mulighet til å jobbe med det vi mener vil være en varig vinner blant markedsføringsdisiplinene.

Enten du har dyp kompetanse om en av fagfeltene innen CRM eller er en markedsføringsgeneralist er det gode muligheter for at du vil være en attraktiv kandidat for spennende roller i selskaper som ikke lenger bare snakker om big data, performance og kundereiser, men som faktisk gjør den jobben i dag.

Har du erfaring med CRM, Inbound Marketing, performance, content/community eller e-commerce og er åpen for nye muligheter? Ta kontakt med oss for en prat i dag.