CRM – den nye superhybriden

Det finnes knapt noe fagområde innenfor markedsføring som favner om og tar i bruk de nye mulighetene som teknologien gir oss slik CRM gjør.

I løpet av de siste par årene har CRM tatt en enda sterkere rolle i stadig flere marketingmiljøer. Selve fagfeltet og begrepet så lyset på slutten av 80-tallet, men det er først med digitaliseringen og det økende tilfanget av kundedata at CRM har tatt en helt sentral rolle i den digitale kundereisen. I det siste har vi sett at enkelte vil pusse opp det veletablerte og for noen litt støvete begrepet med nye navn og begreper. Dialogmarkedsføing og Inbound Marketing er begge svært nært beslektet og best egnet til å vise variasjonen og mulighetene i det større CRM-begrepet. Uansett har dette gitt metoden og fagfeltet, med alle de nye mulighetene teknologien gir, en velfortjent oppmerksomhet blant ”nye” markedsførere.

Det som etter vår oppfatning gjør CRM til et av de mest spennende fagfeltene i dag er at personer som jobber med dette ofte er hybrider som både skaper aktivitet gjennom smart bruk av data, produksjon av effektivt innhold, testing av budskap, strategi i form av dialogløp og konvertering i form av salg. Markedsførere som har verktøyene og kompetansen til å jobbe på tvers av plattform og kanaler med CRM oppnår de beste resultatene, og teknologien gjør at rekkevidde, relevans og personalisering ikke lenger er en utfordring.

CRM-folka vet verdien av at 1+1 = mye mer når man kobler buskap og bra data. De jobber daglig med segmentering og tilpasset budskapsutforming. I mange miljøer som for eksempel reiselivsbransjen og online motebransje er CRM-avdelingen heltene. De både skaffer nye kunder, selger mer til de eksisterende og evner å fange opp adferden til de kundene som snart er på vei ut døra.

For mange selskaper har det vært en utfordring å plassere fagfeltet på rett sted i organisasjonen. Vi ser eksempler på regelrett silotankegang, at CRM er en del av IT, men også at de er en premissgiver for blant annet innhold og e-commerce. Variasjonen er stor.

Heldigvis jobber vi med selskaper som for lengst har forstått verdien av CRM. De jobber aktivt for å utnytte de utrolige mulighetene faget og teknologiene innebærer for konvertering, personalisering og kundereise på nettet. Selskapene som investerer i teknologi og kunnskap som skaper relasjoner og salg. Viktigheten av CRM for fremtidsrettede selskaper betyr også at etterspørselen etter kompetanse innen CRM er sterkt økende. Personer som har en viss IT-kompetanse, sansen for å lage tekst og innhold og kjennskap til å måle effekt og adferd online har en spennende mulighet til å jobbe med det vi mener vil være en varig vinner blant markedsføringsdisiplinene.

Enten du har dyp kompetanse om en av fagfeltene innen CRM eller er en markedsføringsgeneralist er det gode muligheter for at du vil være en attraktiv kandidat for spennende roller i selskaper som ikke lenger bare snakker om big data, performance og kundereiser, men som faktisk gjør den jobben i dag.

Har du erfaring med CRM, Inbound Marketing, performance, content/community eller e-commerce og er åpen for nye muligheter? Ta kontakt med oss for en prat i dag.