Kan kultur måles?

Det er bred enighet om at kulturen i en organisasjon kan være helt avgjørende for hvor godt denne lykkes. Utfordringen er å finne et begrepsapparat for kultur og verdier som har det samme innholdet for alle, og ikke minst måle og utvikle de delene av kulturen som gjør at organisasjonen lykkes.

Hva skaper motiverte medarbeidere?

En grunnleggende forutsetning er å få dekket sine behov. Lønn, lokaler, verktøy og sosiale tilbud til ansatte er viktig, men i dag er dette hygienefaktorer som i stor grad er på plass hos bedrifter som konkurrerer om arbeidskraft. For de fleste er det følelsene de har rundt menneskene i selskapet og arbeidsmiljøet som avgjør om de blir motiverte og lojale arbeidstakere. Mennesker som trives sammen og respekterer hverandre strekker seg lengre og har lettere for å la seg motivere av overordnede mål og strategier. Forskning viser at selskaper med en bevisst og sterk intern kultur lykkes bedre enn de uten.

Det finnes verktøy for måling av kultur

Ved å la ansatte gjennomføre en test basert på motivasjonsteori, vil dere som selskap finne ut mer om hva de ansatte verdsetter i livet, og gjennom det hva som motiverer i jobben. Ved bruk av objektive metoder er man i stand til å vurdere resultatet sammenliknet med store normgrupper, og dermed kunne fastsette om ansatte er mer eller mindre drevet av for eksempel integritet eller individuelle resultater enn et etablert gjennomsnitt. Når en tredjepart analyserer selskapets kultur gjennom forskningsbaserte metoder som forteller hvem deres ansatte er som gruppe, fremkommer verdifull innsikt. Testresultatet vil vise om det er noen kjennetegn på tvers av alle ansatte, avdelinger eller grupper. Dere har kanskje allerede noen definerte selskapsverdier, og ved å måle vil dere se om disse deles og anerkjennes av de ansatte.

Les mer om hvordan Teft måler kultur og verdier

Verdien av å kjenne kulturen

Å måle og sette ord på hva arbeidsmiljøet motiveres av åpner for diskusjoner, refleksjon og utvikling. Det hjelper ledere å forstå hva de bør gjøre mer eller mindre av, både for miljøet, men også på individuelle nivåer. Det gjør ledelse mer logisk og effektfullt, og skaper større tilhørighet og lojalitet på arbeidsplassen. Ikke minst er det viktig å kjenne kulturen og verdisettet, når man planlegger å flytte på folk eller ansette nye. Hva er sannsynligheten for at kandidaten dere er i ferd med å ansette passer inn? Gjennom kartlegging blir dere som selskap bedre forberedt på utfordringer det er sannsynlig at dere vil støte på, og hvordan skal du som leder takle det.

Teft har over 15 års erfaring med testing av kandidater og miljøer. Vi samarbeider med Nordens største miljø for arbeidspsykologi og psykometri, Assessio, som leverer verktøy og teknologi vi gjør tilgjengelig og nyttig for våre kunder. Les mer og ta kontakt.