Våre tester – MATCH-V

En god og definert kultur er et konkurransefortrinn i jakten på de beste kandidatene og i arbeidet med å skape og vedlikeholde en motivert og lønnsom organisasjon.

Teft tilbyr testing av team og kandidater med den nye testen MATCH-V. Testen ble utviklet for at organisasjoner skal kunne skape høyt presterende team, gi bedrifter viktig innsikt i kulturen på arbeidsplassen og i hva som motiverer kandidater og medarbeidere.

MATCH-V tar bare noen minutter å gjennomføre

I motsetning til mange andre verktøy og tester tar MATCH-V kun 10 minutter å fullføre. Testen går ut på at kandidater og medarbeidere svarer på korte påstander som måler preferansene og innstillingene de har til ulike ting.

Disse sju behovene måler MATCH-V:

 • behovet for status
 • behovet for å føle tilfredsstillelse
 • behovet for forandring
 • behovet for prestasjon
 • behovet for nysgjerrighet
 • behovet for sammenheng
 • behovet for integritet

 

Disse fire utfordringene kan MATCH-V løse hos organisasjoner:

 1. Identifisere organisasjonskulturen

MATCH-V kan brukes for å hjelpe organisasjoner med å forstå verdien av bedriftskulturen blant medarbeiderne, og få en detaljert forståelse av den. Informasjonen kan deretter brukes til å sørge for at kulturen er i tråd med strategiske mål, at den interne kommunikasjonen fungerer, og gjøre det enklere å investere i de riktige ressursene og kandidatene som vil ha en positiv innvirkning på bedriftens produktivitet.

 1. Skape forandring gjennom økt selvbevissthet

MATCH-V gjør det mulig for en kandidat eller medarbeider å få innsikt i interessene og motivasjonsfaktorene sine. Det gjør det lettere for organisasjonen å sette opp planer for karriereutvikling, coaching og fremtidige mål.

 1. Bidra til at medarbeidere trives på jobben

MATCH-V kan vurdere hvor godt medarbeidernes psykologiske egenskaper og ulike karrierer samt arbeidsmiljøer matcher. I tilfeller der det er en høy match, kan medarbeiderne forventes å trives, noe som øker sannsynligheten for at de gjør en god jobb og blir værende i bedriften.

 1. Identifisere kritiske hull i utdanning og utvikling

De fleste organisasjoner har bare én strategi for medarbeiderutvikling, selv om den kanskje ikke passer for alle. Alle er ikke like åpne for forandringer eller har samme tilnærming til videreutdanning. Gjennom MATCH-V kan bedrifter identifisere hvilke ulike behov medarbeidere har når det gjelder utdanning og utvikling, og på den måten gi medarbeiderne det de trenger, noe som til syvende og sist fører til økt effektivitet og bedre jobbprestasjoner.

Dette skiller MATCH-V fra andre tester:

 • Testen bygger på en robust modell for menneskelig motivasjon – selvbestemmelsesteorien (SDT). Denne modellen beskriver motivasjonsfaktorer som virkelig er betydningsfulle for personen som tar testen. Disse faktorene kan deles inn i tre basale behov; behovet for autonomi, kompetanse og tilhørighet.
 • Testen setter brukeren i sentrum. MATCH-V er en kort test som utnytter moderne teknologi for å gi en engasjerende opplevelse som hjelper mennesker med å forstå seg selv.
 • Ved hjelp av forskningsbasert psykometrisk metodikk gir testen innsikt som du kan stole på. Deeper Signals og Assessios forskning har vist at det er et vitenskapelig verktøy som gir nøyaktige og pålitelige data, som er objektive og rettferdige for alle.
 • Verktøyet kan skaleres, noe som gir en god innsikt i organisasjonens talenter, team og kultur på en rask og enkel måte.

Testen egner seg spesielt godt for miljøer som står foran en større endring eller som ønsker å utvikle et allerede godt fungerende arbeidsmiljø. Innsikten fra MATCH-V er verdifull i rekruttering siden den avdekker egenskaper som avgjør om kandidatene og selskapet er en god match, rent verdi- og motivasjonsmessig. Ansatte i selskapet som anerkjennes føler en sterkere tilknytning og gjør en bedre jobb. Med bruk av verktøyet kan Teft hjelpe organisasjonen med å blant annet øke verdien av internkommunikasjon, og treffsikkerheten ved rekruttering og innleie av medarbeidere og ledere. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon om hvordan vi kan bidra i rekruttering og utvikling ved hjelp av testing.