Arbeidskraft er mangelvare i 2023

Arbeidsledigheten holder seg lav, og denne våren steg antallet ledige stillinger på FINN.no til over 40 000. Det er over dobbelt så mange ledige stillinger som i tiden før pandemien traff oss, og 30 prosent mer enn rekordmånedene i starten av 2022.

Mobiliteten i markedet er lav, og mange arbeidsgivere vil oppleve rekruttering som krevende i jakten på relevante kandidater.

Arbeidsgivere kjemper om oppmerksomheten, og det er stadig færre aktive jobbsøkere og arbeidsledige som ser etter nye muligheter.

Høy trafikk

Høy etterspørsel i stillingsmarkedet skal normalt føre til høyere aktivitet. Utfordringen for mange selskaper som søker etter spesialistkompetanse er ikke antallet søkere, men relevansen i søknadsbunken. Ansvarlig for rekruttering i Teft, Eivind Ruud Johnsen forteller:

En stor andel av kundene som tar kontakt med oss nå har allerede forsøkt å utlyse og markedsføre stillingene på egenhånd. Når responsen fra relevante kandidater uteblir, og skuffelsen øker, går tiden med til å håndtere prosesser med kandidater som forventer oppfølging, men som ikke er aktuelle for stillingen.

I Teft løser vi dette med målrettet og effektiv markeds- og kommunikasjonsstrategi i kombinasjon med kartlegging, søk og aktivisering. Dette er den eneste måten å finne og motivere kandidater med spesialistkompetanse på. Det er også viktigere enn noen gang å ha på plass gode rutiner for prosess og kandidatkommunikasjon når antallet søkere øker, men relevansen synker.

Siden mange opplever å få lite eller feil respons fra sine investeringer i stillingsutlysninger, tilbyr vi å ta over prosessen og gjennomføre rekrutteringsoppdrag hvor vi dekker kostnadene knyttet ny utlysning og markedsføring. Ta kontakt.

Lav mobilitet

Noe av forklaringen på få relevante kandidater er at arbeidsgiverne investerte i høyere lønn og gode løsninger for sine ansatte i 2021 og 2022. Dermed er mange fornøyde med jobben de har. Blant ledere og spesialister innen kommunikasjon, markedsføring og teknologi har 1 av 3 byttet jobb i løpet av det siste året. Dermed er “varelageret” med folk som vurderer å bytte jobb mindre enn noen gang.

Blant nesten 2000 ansatte i vår bransje svarer nesten halvparten at de ikke har planer om å bytte jobb. Bare 1 av 4 at de planlegger å bytte jobb i år. Erfaringsmessig fra de siste ti årene vil bare en andel (ca. 60 prosent) av disse faktisk bytte. Resultatet er at det blir stadig lengre mellom kvalifiserte kandidater når man utlyser ledige stillinger.

Hva er løsningen?

Det er mer krevende å holde i rekrutteringsprosesser enn tidligere siden man får flere søkere, men få relevante. Alle som bruker tid på å søke på en stilling har forventninger til å bli behandlet bra.

Konsekvensen av å ikke behandle søkere riktig kan være svært skadelig for omdømmet. Derfor trenger man å ha god teknologi og systemer for å kvalitetssikre kandidatopplevelsen. Først og fremst for de som ikke får jobben, men også for arbeidsgivers del. De eneste som tjener noe på dårlige rekrutteringsprosesser er andre arbeidsgivere som er ute etter den samme kompetansen.

De fagpersonene dere søker å ansette er sannsynligvis ikke aktive kandidater. De har det veldig bra der de er, og de leser ikke stillingsannonser. Få på plass en metode for å nå ut til de med relevant bakgrunn på plattformer hvor de bruker sin tid. Høy konkurranse om kompetanse øker kravet til markedsstrategien og gjennomføringen av denne.

Jobb systematisk

Til sist; finn et utvalg kandidater som kan være relevante og legg en plan for hvordan du skal vekke dere interesse. Mange kandidater vi snakker med blir kontaktet flere ganger i uken på LinkedIn eller per telefon. Og de takker høflig nei til de aller, aller fleste. Hva skal til for at de vil vite mer om hva du har å fortelle?

Rekruttering er tidkrevende og krever systematikk, kompetanse og teft. Vi kan hjelpe ditt selskap med å etablere metoder som styrker rekrutteringsarbeidet, og vi kan hjelpe dere med hele prosessen når det er knapt med tid.

Det kan være tidkrevende å holde seg oppdatert på hva som skjer i vår bransje til en hver tid. Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få den nyeste innsikten rett i innboksen et par ganger i måneden.