Slik fordelte lønnsveksten seg i 2022

I januar rapporterte Teft en gjennomsnittlig lønnsvekst på 7 prosent for ansatte i byråene, hos annonsørene og i mediene i 2022. I Bransjerapporten påpeker vi at lønnsveksten fordelte seg uvanlig bredt på tvers av både forskjellige bransjer, faggrupper og aldersgrupper. Men som alltid er det enkelte grupper som har høyere vekst enn gjennomsnittet, og grupper som har lavere vekst.

De som byttet jobb

30 prosent av de 2000 respondentene i undersøkelsen svarte at de hadde jobbet et år eller mindre hos nåværende arbeidsgiver. Denne gruppen kan skilte med hele 10 prosent lønnsvekst i 2022. En annen faktor som skiller denne gruppen fra gjennomsnittet i undersøkelsen er en noe lavere gjennomsnittsalder på 37 år mot 39,6 år for hele undersøkelsen. Alder er en driver for lønn, men en forskjell på 2,6 år bidrar til å forklare maksimalt en prosent av forskjellen på totalt 3 prosent. Lønnsveksten for de som ikke byttet jobb i 2022 er 5,5 prosent.

Høy lønn, høy vekst

I 2022 tjente mange selskaper godt med penger. En av konsekvensene av dette var at de allerede høyt lønnede økte lønnen sin enda mer. 17 prosent av respondentene tjente over en million, og denne gruppen har en lønnsvekst på hele 9 prosent. Siden lønnsveksten fortsatt er lavere enn gjennomsnittet for de over 50 år er det særlig relativt unge og høytlønnede som har gjort det godt i 2022.

Kreative og prosjektledere

Kreatører har samlet sett hatt en lønnsvekst i 2022 på 6 prosent. Både i byråene og i markedsavdelingene kommer kreatører ut med en lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet. Det gjelder spesielt kreatører over 35 år. Det gjelder også for prosjektledere over 35 år i begge type miljøene. Det er imidlertid forskjell på lønnsnivå for en prosjektleder hos en annonsør og i byrå. Prosjektledere i byrå tjener i gjennomsnitt 6 prosent mer enn i markedsavdelingene. Begge gruppene skiller seg fra andre faggrupper i undersøkelsen ved at lønn for de i femtiårene bare er 25 til 40 prosent høyere enn for de under 30 år. Gjennomsnittet er over 60 prosent.

Store variasjoner

Vi får ofte spørsmål om lønn og lønnsvekst. Selv med god statistikk ser vi at det er store forskjeller, særlig når det gjelder lønnsvekst. I et arbeidsforhold er lønn en av faktorene som bidrar til utbyttet hver og en av oss får av tiden og energien vi legger i jobben. Derfor er vi opptatt av riktig og rettferdig lønn fremfor at den skal treffe på et statistisk tall. 35 prosent av de som byttet jobb i 2022 valgte en jobb der de ikke gikk opp i lønn. Slik markedet ser ut nå kan den eneste forklaringen på det være at de så andre verdier enn økt lønn i å bytte jobb.