5,5 prosent lønnsvekst i 2021

Hvert år svarer over tusen bransjefolk på spørsmål om lønn i Bransjeundersøkelsen. Ved å sammenlikne lønn for ansatte i full jobb i 2020 og 2021 kan vi si noe om lønnsveksten for både bransjer og fagretninger.

Høyere enn landsgjennomsnittet

Den gjennomsnittlige lønnsveksten for ansatte i kommunikasjonsnæringen er 5,5 prosent. I 2019 målte vi 4,3 prosent, og i 2018 rekordhøye 6,1 prosent. Om vi ser på tallet for 2021 viser det at samlet sett har ansatte i byråene, markedsavdelingene og mediene hatt en sterkere lønnsvekst enn ellers i Norge, hvor SSB anslår lønnsveksten i 2021 til 4,2 prosent – et tall som forresten er den høyeste på mange år.

Vil du holde deg oppdatert om arbeidsmarkedet for markedsførere og kommunikasjonsspesialister? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Skjevt fordelt

Til tross for at gjennomsnittet er 5,5 prosent, er andelen som ikke har økt sin avtalte lønn på 41 prosent. Andelen som har økt sin lønn med inntil 10 prosent er 39 prosent, og 20 prosent av respondentene har økt lønnen sin med mer enn 10 prosent. Det peker på et fenomen som vi har sett i alle tidligere undersøkelser. Lønnsveksten er svært ujevnt fordelt. Det kan tyde på at det ikke er uvanlig at det kan gå et år eller to mellom hver lønnsjustering for ansatte i vår bransje.

De med høyest lønnsvekst

Lønnsvekst er fordelt forskjellig basert på alder, fagområde og miljøtilhørighet. Som vanlig er det de under tredve og tidlig i tredveårene som har sterkest prosentuelle veksten. Lønnsveksten blant de i førti- og femtiårene er langt mer moderat. Det er ansatte i kanalene og mediebyråene som trekker det lengste strået med en lønnsvekst godt opp på syvtallet. Det er naturligvis flere forklaringer på dette, men kortversjonen er at det etter et tøft år i 2020 økte medieinvesteringene tydelig i 2021, og det ble belønnet med økte lønninger i mediekanalene og økt etterspørsel etter mer mennesker i mediebyråene. Økt etterspørsel etter spesialister og rådgivere i mediebyråene fører naturlig nok til økte lønninger, både for å beholde attraktive ansatte i mediebyråene, og ansette nye.

Bransjene under gjennomsnittet

Lønnsveksten er svakest i reklamebyråene, hos store annonsører og for ansatte i PR-/Contentbyråene hvor den ikke når opp til 5 prosent. Reklamebransjen har gjennom mange år hatt en moderat lønnsvekst, særlig for sine kreative. Designere og tekstforfattere er tradisjonelt en gruppe fagfolk som er langt mer opptatt av å jobbe med givende oppdrag i et sosialt og anerkjent miljø enn å gå for høyere lønn. Lønn hos annonsør påvirkes ofte mer av den generelle lønnsveksten i det private næringsliv, enn den relativt lille kommunikasjonsnæringen. Årsaken er at de fleste markedsførere jobber i bedrifter med mange ansatte hvor lønn forhandles sentralt. Det er etter vår mening overraskende at ansatte i PR- og contentbyråene ikke har sett en sterkere lønnsvekst i 2021. Etterspørselen etter både tjenester og fagfolk har vært stabilt høy siden før starten av pandemien.

Få med deg hele presentasjonen av Bransjerapporten her.

Hold deg oppdatert på utviklingen i bransjen med Teft sitt nyhetsbrev. Meld deg på her.