Rekordhøy lønnsvekst i 2022

 

Alle har fått med seg den store etterspørselen etter arbeidskraft i og utenfor media- og kommunikasjonsbransjen. I starten av 2022 meldte SSB om den laveste arbeidsledigheten siden 2008. Dette er en sikker indikator på at lønnsveksten vil bli høy. For ansatte i byråene, hos annonsørene og i media måler vi en gjennomsnittlig lønnsvekst på 7 prosent.

Ole i Teft presenterer lønnsveksten i 2022.

SSB anslår at lønnsveksten for 2022 vil lande på ca. 4 prosent, og viser at markeds- og kommunikasjonsspesialister er en kategori arbeidstakere som gjør det langt bedre enn landsgjennomsnittet når det kommer til lønnsvekst.

Alle skal få

Det som i størst grad skiller årets lønnstall fra tidligere år er den brede distribusjonen av lønnsvekst. I alle år har lønnsveksten for respondentene i Bransjeundersøkelsen vært drevet av de med lønn under gjennomsnittet. Jo høyere lønn, jo lavere prosentuell lønnsvekst, og vice versa. Som vanlig er det de yngste som kan rapportere høyest lønnsvekst i prosent, men i år henger både 40-åringene og de over 50 år godt på med en lønnsvekst på mellom 4 og 5 prosent. Arbeidstakere over 40 år er helt klart de med høyest lønn. Det betyr at ikke bare er er den prosentuelle lønnsveksten høy, men den faktiske kostnaden for arbeidsgivere har økt mer enn tidligere år. 

Vil du lese mer om hvordan lønnsutviklingen fordelte seg mellom aldersgrupper og faggrupper, kan du gjøre det her.

Hvordan takler bedriftene lønnsveksten?

Prisveksten i Norge var i 2022 på hele 5,9 prosent. Bransjer som for eksempel dagligvare, finans og forsikring og deler av retail er “flinke” til 

Graf som viser lønnsveksten i bransjen fra 2018 til 2022

å ta mer betalt for sine produkter og tjenester. Selskaper som evner å ta ut prisveksten til sine kunder vil kompensere for svært mye av de økte driftskostnadene lønnsveksten representerer. Faktisk har vi i løpet av de 13 årene vi har målt lønnsutvikling aldri målt at forskjellen mellom prisvekst og lønnsvekst har vært mindre. 

Hva med arbeidstakernes forventninger?

De siste 5 årene har reallønnsveksten vært i gjennomsnitt 3 prosent. I 2022 ser det ut til at denne lander på rundt 1 prosent. Det betyr at for første gang siden vi startet å måle lønnsvekst i bransjen er reallønnsveksten tilnærmet null. Økte levekostnader er et stort tema i media, og de fleste av oss merker at strømregninger, renter og generelt høyere priser spiser mer av månedsbudsjettet. Vi snakker med mange kandidater som påpeker den høye prisveksten når lønn skal diskuteres. Derfor tror vi at forventningene til økt lønn i 2023 vil være høye. 

Få mer innsikt

Jobber du med ledelse og HR for markedsførere, kommunikasjonsfolk og teknologer? Ønsker du mer kunnskap om utviklingstrekk, lønnsnivåer og trender i vår bransje? Ta kontakt med oss.