INDEX

Play Magnus – global innovation in chess

Play Magnus was founded in 2013 with the launch of the first personified chess computer in the world. Since then, the company has grown to become the leading digital platform to learn and watch chess. 

-When the world shut down in 2020, Play Magnus saw a unique opportunity to strengthen its position within digital chess and launched a digital chess tournament with the best players in the world «Play Magnus Invitational» – which really struck a chord. This led to the start of the Meltwater Champions Chess Tour, a set of online chess tournaments with the highest viewership in chess history, says Arne Horvei, Tour Director in the Play Magnus Group. 

Play Magnus has thus taken the step from being a chess app to claiming a larger part of the digital chess universe. In 2021, the tour had over 115 million live views in total and the ambition is to grow further. 

-We are looking for a skilled Head of Communication who can ensure that the Champions Chess Tour reaches the right target groups, with the right message, at the right time. We have become very good at what we deliver. Now it is time to tell the world about it, says Horvei.

Arne Horvei

Global innovation

At Play Magnus, the Head of Communications will be responsible for creating a communication strategy that ensures that the Champions Chess Tour talk to the ardent chess fans while also engaging those who are new to watching chess events. You will own the Tour’s digital channels, communications, marketing, and PR. In other words, you will lead the entire communication universe for the Tour.

-Our goal is to spark emotions and create engagement around the world by building knowledge of the tour, the players, and the game. We want to both increase the audience on the tour and convert these to users in the Play Magnus family, says Horvei. 

Important tasks will be the development and implementation of digital marketing and communication strategies for the Tour universe. To tell good brand-building stories about the players and the company to create and showcase new chess stars. 

-Magnus Carlsen is by far the biggest star in the chess world, but we also want to support, build and showcase the next generation of modern chess players. We believe this will be an important part of the work to make chess more accessible and exciting for most people, says Horvei.

International mindset 

International experience is desired since much of the work will take place in collaboration with international teams around the world. The working language is English.The  candidate does not need to know Norwegian, but must be based in Oslo. 

-We are looking for a candidate who thrives in a hectic environment, who feels his or her heart pound a little extra when thinking of the opportunity to make chess accessible to everyone, worldwide. You communicate well with people of different cultures and backgrounds, you are determined, and you aim high.  

Do you want to help set the standard for how Play Magnus and the Champions Chess Tour are communicated? 

-We believe this is the dream job if you want to be part of global innovation in chess, the last non-commercialized sport in the world. There is enormous potential here and we are at the very beginning of what we believe will be a very exciting journey, Horvei concludes.

 

Norsk versjon

Play Magnus ble startet i 2013 som den første personifiserte sjakkcomputeren i verden. Plattformen der sjakk-entusiaster fikk prøve seg mot Magnus Carlsen på alle nivåer slo raskt an blant både mer og mindre erfarne spillere, og Play Magnus er i dag en global suksess.

Da verden stengte ned i 2020, så Play Magnus en unik mulighet til å ta eierskap til digital sjakk og arrangerte derfor en digital sjakkturnering med de beste spillerne i verden «Play Magnus Invitational». Dette førte til oppstarten av Meltwater Champions Chess Tour, der Play Magnus arrangerer sjakkturneringer online med egne kommentatorer i studio, forteller Arne Horvei, Tour Director i Play Magnus Group.

Play Magnus har med dette tatt steget fra å være en sjakk-app til å ta en større del av det digitale universet og målet er å tilgjengeliggjøre sjakk på en forståelig og engasjerende måte. I 2021 hadde touren over 115 millioner live views totalt og ambisjonen er å vokse videre.

-Nå ser vi etter en dyktig Head of Communication som kan sørge for at Champions Chess Tour når ut til riktige målgrupper, med riktig budskap, til riktig tid. Vi har blitt veldig gode på det vi leverer. Nå skal vi bli enda bedre på å fortelle verden om det, sier Arne Horvei.

Her vil du få ansvar for å lage en god kommunikasjonsstrategi som sørger for at Champions Chess Tour prater til både de ihuga sjakkekspertene samtidig som kommunikasjonen også engasjerer de som ønsker å lære mer. Du skal eie Tourens  digitale kanaler, kommunikasjon, markedsføring og PR. Du vil med andre ord lede hele kommunikasjonsuniverset for Touren.  

-Vårt mål er å vekke følelser og skape engasjement rundt sjakk verden over gjennom å bygge kjennskap til touren, spillerne og selve sjakken. Vi ønsker både å øke publikummet på touren og samtidig konvertere flest mulige av disse til fornøyde brukere av produkter eller tjenester i Play Magnus-familien, forteller Horvei.

Viktige arbeidsoppgaver i rollen vil være utvikling og implementering av digital markedsførings- og kommunikasjonsstrategier for Tour-universet. Å fortelle de gode merkevarebyggende historiene om spillerne og Touren for å skape og vise frem nye sjakkstjerner.

-Magnus Carlsen er den største stjernen, men det gror godt bak ham også. Vi ønsker å støtte opp, bygge og vise frem den neste generasjonen moderne sjakkspillere. Dette mener vi vil være en viktig del av arbeidet med å gjøre sjakk mer tilgjengelig og spennende for folk flest, sier Horvei.

Internasjonal erfaring er ønsket for denne rollen siden mye av arbeidet vil foregå i samarbeid og dialog med internasjonale team over hele verden. Arbeidsspråket er engelsk, både muntlig og skriftlig

Kandidaten trenger ikke å kunne norsk, men vi ønsker en som kan være til stede i Oslo på fast basis. 

-Vi er på jakt etter en kandidat som trives i en variert hverdag, som kjenner hjertet hamre litt ekstra hardt i brystet når du tenker på muligheten til å være med å gjøre sjakk tilgjengelig, for alle, verden over. Du har pågangsmot, er god til å snakke med mennesker med ulik bakgrunn og selvtillit nok til å sikte mot høye mål.

Vil du være med å sette standarden for hvordan Play Magnus og Champions Chess Tour kommuniseres til et bredt publikum?

-Vi mener dette er drømmejobben for deg som ønsker å være med på global innovasjon innen sjakk, den siste ikke-kommersialiserte sporten i verden. Her ligger det et enormt potensial og vi er helt i startgropen av det vi mener vil bli en veldig spennende reise, avslutter Horvei.

Qvisten Animation vil skape internasjonal historie

Qvisten Animation er et av Nordens ledende animasjonsstudioer og historiefortellere. Hovedpersonene i denne historien, Fredrik Kiøsterud og Ove Heiborg, møttes som studenter på Westerdals og bestemte seg for å starte et animasjonsstudio sammen i 1994. På et lite, trekkfullt kvistloft i Oslo startet de opp; derav navnet Qvisten.

Regissør Rasmus A. Sivertsen ble en del av Qvisten i 1997. De jobbet målrettet mot å skape historier som engasjerte, aktiverte, trollbandt og gledet barn. Qvistens karakterer skulle bli en del av barnas oppvekst.

Visjonen lever fortsatt i beste velgående. Gjennom snart 30 år har Qvisten fortalt, forvaltet og utviklet norsk barne- og familiekultur for Film og TV. Og de 3 unge, visjonære karene på loftet, er i dag blitt til rundt 70 meget dyktige kollegaer, som hver dag jobber med å skape gode historier og opplevelser.

-Fokus på premium håndverk har gitt oss muligheten til å jobbe med univers og karakterer mange drømmer om å få lage film med. Store navn som Astrid Lindgren, Kjell Aukrust, Tove Jansson og Thorbjørn Egner er bare noen av forfatterne selskapet har fått bearbeide til film. Kulturen i Qvisten er veldig personlig; vi er som en familie. Det er høyt under taket. Vi gjør dette med hjertet. Det legges mye engasjement i pelsen til Ludvig! forteller Fredrik.

Qvisten produserer også reklamefilmer, attraksjoner og spill, og de har en meget bevisst satsing mot institusjoner, læring og opplevelser gjennom avdelingen Shortform.

-Her jobber vi mye med å skape gode publikumsopplevelser utover det man får på skjerm og lerret. Og i tillegg, som en helt naturlig del av barnas oppvekst og nye medievaner, er det veldig spennende med spillsatsningen vår. Drama-avdelingen og Spillavdelingen jobber tett sammen for å bygge universer og høyne opplevelsene av det vi skaper, forklarer Fredrik.

Skal erobre verden

Qvisten har høstet hele syv Amanda-priser, blant annet for Knerten, Dyrene i Hakkebakkeskogen og Jakten på Kaptein Sabeltanns Magiske Diamant. I fjor vant de “Oscar” i THEA awards, da Reodor Felgens Hyperakselerator i Hunderfossen vant prisen for beste attraksjon i verden. I april reiser de til Disneyland Resort, Anaheim-USA,for å motta prisen.

Etter så mange år i Norge og Skandinavia, retter Qvisten blikket utover. Nå ser selskapet etter personen som kan lede den internasjonale satsingen for film & dramaserier.

-Vi har vært gode på å fortelle historier med lokal forankring, men filmene våre har også gjort det godt på internasjonale festivaler og solgt bra i utlandet. Nå ønsker vi å ta steget fullt ut og produsere innhold med den internasjonale arenaen som hovedmål. Vi skal skape flere egne merkevarer, lage enda større filmer og serier, for et bredere publikum. Produksjonene våre skal skille seg ut gjennom å engasjere og berøre, med nordisk snert, sier regissør Rasmus A. Sivertsen.

-Vi skal være en internasjonal aktør og det mener jeg bestemt vi kommer til å lykkes med. Vi ser etter en person som vet hvordan vi skal møte det internasjonale markedet. Det vil være en forutsetning at man allerede har et nettverk og kunnskap om hvordan løfte film og serier ut i verden. Vi har høye forventninger. Film og serier er navet av det vi bryr oss om, sier Fredrik.

Som leder for Film & Dramaserier vil du få ansvar for Qvistens økte fokus på produksjoner innenfor Film- og strømmetjenestene, og for å utvide Qvistens internasjonale nettverk. Denne lederstillingen skal bidra til at selskapet utnytter sitt fulle potensiale og når målet om å bli en internasjonalt anerkjent aktør innen produksjon av animert innhold til film, tv og strømming.

-Du vil få stor mulighet til å påvirke hvordan Qvisten ser ut om fem år. Det er et mulighetsrom som ikke finnes i mange norske selskaper. Alt ligger til rette, og du vil få tillit og muligheter til å påvirke, og sist men kanskje det viktigste; du får jobbe med det å få barn til å smile, avslutter Fredrik Kiøsterud.

Teknologiselskapet Attensi opplever rekordvekst – styrker produktutviklingen

Attensi er et av Norges aller hurtigst voksende teknologiselskaper. De lager gamified simuleringsbasert trening for større organisasjoner, og har hatt stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Nå søker de enda flere dyktige mennesker til selskapet.

-Treningen vi tilbyr er gøy, mye fordi vi bruker spillteknologi, har fokus på realisme og anvender pedagogikk og psykologi i simuleringene våre. Vi er et Software as a service-selskap. Kunder kjøper tilgang til vår plattform og ved hjelp av den og våre produkter konfigureres kundespesifikke simuleringer som passer til hva kunden er ute etter å trene på for å oppnå atferdsendring og kompetanseheving hos sine ansatte, forklarer Even Egeberg, Development Director i Attensi.

Attensi har mange ulike kunder, både internasjonalt og i Norge, som Circle K, Norgesgruppen, BCG, Equinor, Mercedes Benz, Europris og Posten, for å nevne noen. Selskapet vokser i rask fart og nå satser de mot å etablere seg i USA og videre ta en global lederposisjon innenfor high-impact training.

For å støtte selskapets ambisjoner søker derfor Attensi flere nye kollegaer, deriblant Product Managers, som vil bli nøkkelpersoner i den reisen selskapet er på.

– De viktigste prinsippene for hvordan vi jobber er godt innarbeidet, men siden vi stadig blir flere er det behov for å etablere et tydeligere rammeverk for å sikre gode produktleveranser. VR og AR-teknologi blir stadig mer populært og aktuelt etter hvert som teknologien utvikler seg. Utstyr blir billigere og mer tilgjengelig. Dette er noe vi i Attensi selvsagt også har økt fokus på i vår produktutvikling, forklarer Even.

Utvikling i fokus

I Attensi jobber det en stor tverrfaglig gruppe bestående av blant andre selgere, customer success managers, prosjektledere, simuleringsdesignere og -forfattere, utviklere, testere, produktledere, 3d-artister og visuelle designere.

Even Egeberg har selv bakgrunn medieanalytiker og har jobbet i Attensi siden 2017. Da han startet var de 35 personer, i dag er de i underkant av 200 hoder fordelt på kontorene i Oslo, London, Boston og Køln.

-Det er kult å jobbe i et tech-selskap som lager og tilbyr produkter som fører til faktisk endring i atferd og kompetanse hos de som spiller løsningene vi lager. Dette får vi høre fra kundene våre, deres ansatte og vi ser det i våre analyser. Samtidig fokuserer vi hele tiden på å videreutvikle og forbedre produktene våre, i tillegg til å tenke kreativt og innovativt rundt nye produkter. Det er veldig gøy å jobbe et sted der man etter fem år fortsatt lærer noe nytt hver eneste dag – jeg føler meg priviligert, forklarer han.

Det sosiale er også i fokus hos Attensi.

-Vi har månedlige «Attensi-dager» hvor blant annet produktteamene presenterer det de jobber med, og vi er generelt flinke til å arrangere sosiale events som lønningspils, spillkvelder, teamturer, sportsarrangementer og så videre. Vi har egne fag-relaterte guilds som sikrer at vi fremdeles bygger opp under den spesifikke faglige kompetansen på tross av at vi jobber daglig i tverrfaglige team. I tillegg sitter vi på Forskningsparken, og utnytter oss av blant annet at vi kan leie kinosal og samle teamet om en nisje-film der.

Variert arbeidshverdag

Ved å jobbe i Attensi får man kjennskap og innblikk i mange ulike type selskaper og bransjer gjennom tett kontakt og samarbeid med kunder. Til rollen som Product Manager ser de etter kandidater med gode lederegenskaper og interesse for produktutvikling.

-Vi ser etter en som er flink til å lede andre mennesker i team, en med gode prosjektleder-egenskaper og som gjerne har erfaring fra eller interesse for produktutvikling. Det er absolutt en fordel å ha forståelse av og interesse for spill, sier Even.

I denne rollen vil man jobbe både med langsiktig planlegging for produktet, samtidig som man jobber med forretningsplan og strategiske planer sammen med det kommersielle teamet og CPO, parallelt med den daglige, operative driften av produktteamet.

-Den daglige operative driften styres ofte av om fokuset er på å planlegge og bryte ned hva som skal inkluderes i neste produkt-versjon, iterere og levere funksjonalitet, forbedringer og bug fixes i en versjon eller om versjonen er i siste test-fase før den lanseres. Parallelt jobber man gjerne tett med designerne/teamet for å spesifisere og designe ny funksjonalitet som skal utvikles eller forbedre eksisterende funksjonalitet, på bakgrunn av kundebehov, feedback fra kunder eller internt i organisasjonen. Teamet får generelt mye innspill på produktet og en del av jobben er å diskutere, vurdere, planlegge og prioritere disse – både kort- og langsiktig, forteller Even.

Rollen rapporterer direkte til CPO i Attensi, som er Trond Aas.

-Drivkraft er kanskje det viktigste, sammen med god forretningsforståelse og evne til å tenke strategisk. Du må også være god i dialog med kunder og føle et eierskap til produktet vi skaper, forteller Even.

Etablerer seg globalt

Attensi sitt hovedkontor ligger i Forskningsparken på Blindern i Oslo, og om noen måneder skal selskapet flytte inn i helt nye og freshe kontorlokaler i toppetasjen samme sted. Selskapet har som nevnt også et kontor i London som ble etablert høsten 2017, i tillegg til nylig etablerte kontorer i Boston i USA og i Køln i Tyskland.

– Vi har et fantastisk spenn av ansatte, både når det gjelder kulturell bakgrunn, utdanning og arbeidserfaring. Miljøet er veldig sosialt og energisk, åpent og lite hierarkisk og selv om man stort sett har hendende fulle er det alltid lett å få hjelp. Vi er også veldig opptatt av at de ansatte får muligheter til å utvikle seg og vokse i Attensi – og vi gleder oss til å få på plass enda flere, dyktige kolleger, avslutter Even

OPF: Digitalisering og kundekommunikasjon i sentrum

Oslo Pensjonsforsikring styrker seg innen en rekke områder og skal nå etablere et eget team med fokus på kommunikasjon og digitale kanaler. Her vil du få være med på en spennende endringsreise og få stor påvirkningskraft i et selskap der kundekommunikasjon settes i første rekke. 

Oslo Pensjonsforsikring leverer solide resultater og har de mest fornøyde bedriftskundene i norsk livs- og pensjonsforsikring. De leverer pensjon, personalforsikringer og boliglån til et stort antall mennesker i osloområdet. Kundene er Oslo kommune, Ruter, Sporveien, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskap og helseforetak.

For å kunne tilby kundene smidig og pedagogisk kommunikasjon og møte fremtiden på best mulig måte vil de nå styrke seg innen en rekke områder, og de har store ambisjoner for forretnings- og produktutvikling fremover. 

– Fremtidige IT-tjenester, som automatisering og gode selvbetjeningsløsninger til kundene våre, spiller en viktig rolle i utviklingen fremover. Vi skal finne effektive løsninger for det vi utvikler, leverer og kommuniserer, og setter kundenes behov i sentrum. Målet vårt er å levere enhetlige kundeopplevelser som løser kundens behov enkelt og effektivt, forklarer Karin Anne Cartner, teamleder for Kommunikasjon og digitale kanaler.

Karin Anne Cartner, Teamleder Kommunikasjon og digitale kanaler i Oslo Pensjonsforsikring.

For å nå dette målet skal selskapet blant annet etablere et nytt team; Kommunikasjon og digitale kanaler. De vil få det overordnede ansvaret for å sikre helhetlig kundekommunikasjon i OPF og øke selvbetjeningen i digitale kanaler. Teamet er plassert i personkundeavdelingen, men vil få et bredt ansvarsområde på tvers av hele OPF. 

Teft skal rekruttere hele dette teamet og søker:

Senior kommunikasjonsrådgiver

Produkteier

Tjenestedesigner (kommer)

Designer (kommer)

 

Personkundeavdelingen betjener OPFs pensjons- og lånekunder og har mange spennende utviklingsprosjekt i vente. 

-Vi står blant annet ovenfor et spennende reformarbeid innen pensjon og vi skal også øke satsingen vår på boliglån. Begge deler vil bli veldig spennende fra et kommunikasjons, markedsførings- og digitaliseringsperspektiv, sier Karin.  

Spennende endringsreise og stor påvirkningskraft

Hun startet selv i Oslo Pensjonsforsikring  i 2015. Hun har tidligere jobbet mange år i bransjen, både som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Nå ser hun frem til å få enda flere dyktige kollegaer med på laget.

Her vil du bli en del av en spennende endringsreise og få muligheten til å påvirke, forme din egen rolle og være med på å bygge opp et fagmiljø og en satsing. OPF har en flat organisasjonsstruktur med kort vei fra idé, til beslutning og handling. Organisasjonen består av mange svært ulike fagmiljøer og vi har ekspertkompetanse og svært dyktige kolleger innenfor disse miljøene i dag, fastslår Karin. 

Oslo Pensjonsforsikring er et lite selskap med godt arbeidsmiljø, gode lønnsbetingelser og faglig spennende oppgaver. Selskapet har en viktig samfunnsmessig oppgave – å sørge for at et stort antall mennesker skal få riktig pensjon inn på konto i hele deres pensjonisttilværelse. 

– Fra et kommunikasjonsperspektiv har vi et viktig ansvar med å sørge for at medlemmene forstår sine rettigheter og plikter i forhold til pensjon og forsikring. Pensjon er ekstremt komplisert og det veldig givende å kunne bidra med å hjelpe medlemmene våre å navigere seg frem i denne jungelen, sier hun.

Arbeidshverdagen i avdelingen vil bestå av mange operative oppgaver innen ulike type prosjekter, og du vil ha stor frihet til å legge opp dagene slik du selv ønsker. De nye rollene som rekrutteres nå vil dessuten få en viktig stemme i utviklingsprosjekter på tvers av organisasjonen.

– I OPF har vi fleksibel arbeidstid der lunsjtiden er inkludert. Vi har fine moderne lokaler, et veldig bra kaffeutvalg, en fantastisk kantine og hyggelige kjøkkensoner. Dette vil bli enda bedre når vi flytter til flotte nyoppussede lokaler høsten 2022 ved St. Olavs Plass i Oslo sentrum, forteller teamlederen.

Miljøet er preget av engasjerte og hyggelige kollegaer, og en god blanding av begge kjønn i alle aldre. Totalt i selskapet jobber det rundt 110 personer. 

– Kulturen vår er preget av stor takhøyde, flat struktur, mye kunnskapsdeling der man som person vil bli sett og verdsatt. Våre kolleger er generelt mer opptatt av å løse arbeidsoppgaver i fellesskap, enn å ta æren for resultatene selv. Dette preger kulturen ved at folk kommer godt overens og bidrar til et godt sosialt klima og trygghet i organisasjonen, sier Karin, og legger til:

– Vi har også en romslig økonomi til sosiale aktiviteter og finner på mye variert og hyggelig gjennom året. Alt fra sommerfest, julebord og lønningspilser til arrangementer som Paint’n Sip, skidag, fellestrening, besøk i klokketårnet på Oslo Rådhus, Oktoberfest til champagnesmaking i kantina.

Frihet under ansvar

Karin vil være nærmeste leder for disse rollene. Hun er opptatt av å gi de ansatte mulighet til å forme sin egen stilling og utvikle seg faglig. Her vil du få en trygg arbeidsplass med lang tidshorisont, som ikke er preget av konjuktursvingninger. De tilbyr selvsagt også en pensjonsordning som er blant de beste innskuddsordningene i markedet.

– Vi ser etter fagpersoner som brenner for god kundekommunikasjon, er kundeorienterte og opptatt av å skape gode brukeropplevelser. Er du i tillegg  engasjert, positiv, kvalitetsbevisst og endringsvillig? Ja, da tror jeg vi er en veldig god match, avslutter Karin. 

 

Fotokreditering toppbilde: Øivind Haug.

Dr.Dropin skal bli Norges sterkeste merkevare innen medisin og helse

Dr.Dropin er et av mange suksessrike selskaper som har blitt startet av Askeladden de siste årene. I dag er Dr.Dropin et av Norges ledende miljøer innen primærmedisin. I skrivende stund har de totalt 17 klinikker i Norge der 13 av klinikkene er i Oslo-regionen, to i Bergen, en i Trondheim, og en i Stavanger – og flere klinikker er underveis. 

-Dr.Dropin er i en kraftig vekstfase, og har planer om ytterligere ekspansjon – også til utlandet. Vi tilbyr pasientene allmennmedisinske legetjenester, og håndterer det meste fastleger og legevakter gjør. I tillegg har vi egne legespesialister innen hud, gynekologi og pediatri. I 2021 lanserte vi også fysikalske behandlinger i noen utvalgte klinikker, forteller Daniel Sørli, daglig leder og gründer av Dr.Dropin.

Daniel Sørli, gründer og daglig leder i Dr.Dropin

Rigger selskapet for videre vekst

Nå søker Dr.Dropin etter en Chief Marketing Officer som skal få ansvar for alle markedsaktiviteter knyttet til selskapet og de ulike tjenesteområdene de tilbyr. I denne rollen vil du få den spennende oppgaven med å bygge Dr.Dropin til å bli den sterkeste merkevaren knyttet til medisin og helse i Norge.

Anette Kunst Wergeland, Marketing Lead for Dr.Dropin og marketing manager i Askeladden & Co, gleder seg til å få på plass en ny og viktig kollega i denne rollen.

-Du vil være en viktig stemme og ressurs i utviklingen av hele selskapet fra et markeds- og forbrukerperspektiv. Du vil lede og være ansvarlig for alt av eksternt markedsarbeid, både innen media og kommunikasjon, samtidig som du vil være viktig i arbeidet med å bygge og lede organisasjonen på den videre vekstreisen, forteller Anette.

-Vår nye CMO bør ha god oversikt over mediemarkedet og evne å planlegge, utvikle og implementere markedsføring-og kommunikasjonsstrategi på tvers av alle mediekanaler. Det meste av innholdet lager vi inhouse, så vi trenger deg som kan lage en god innholdsstrategi som er relevant for de ulike målgruppene til Dr.Dropin, med effektiv bruk av distinkte brand-elementer, forteller hun.

En annen sentral og viktig arbeidsoppgave vil være å utvikle og utforme et CRM-løp som bidrar til at de ulike tjenesteområdene i Dr.Dropin utfyller hverandre og som muliggjør oppsalg og mersalg. I tillegg vil man få en viktig rolle i arbeidet med å rigge selskapet for videre vekst gjennom utrulling av nye tjenesteområder gjennom rekruttering, samarbeid og byråpartnere.  

-De fleste av bestillingene til Dr.Dropin skjer digitalt, og det er utrolig gøy å kunne måle alt og regne hjem hva det koster å få inn en kunde. Vi vet hva vi er villige til å betale for en kunde, men her er det også lett å bli veldig kortsiktig i tankegangen. Dr.Dropin sin CMO må derfor balansere kortsiktige- og langsiktige aktiviteter, og samtidig ta høyde for at de nye tjenesteområdene til Dr.Dropin er relativt nyoppstartede selskaper. Dette er utrolig gøy, og dette er det vi i Askeladden elsker, og vi ser frem til å få inn en ny CMO som kan bidra på denne reisen vi er på, sier Anette.

Anette Kunst Wergeland, Marketing Lead for Dr.Dropin og marketing manager i Askeladden & Co

Uformelt miljø med engasjement og drive

Dr.Dropin er en uformell og lite hierarkisk arbeidsplass, med ekstremt ambisiøse medarbeidere og en enorm drivkraft og et felles mål om å bli best og størst raskest mulig. 

-Her vil du møte et miljø preget av tonnevis med guts og drive. Dr.Dropin består av en løsningsorientert gjeng som kun ser muligheter. Jeg syns det er et veldig inspirerende miljø å være en del av. Vi liker også veldig godt å være sosiale, både internt med de som jobber i Dr.Dropin og på tvers av de ulike tjenesteområdene i Askeladden. Det er en veldig fin arbeidsplass på alle måter, sier Anette.

Dr.Dropin holder til i fine lokaler på Majorstuen i Oslo. I denne rollen er det også naturlig at man også vil sitte en del på kontoret til Askeladden i Parkveien 12, der marketing teamet for Askeladden holder til. 

-Det som er felles for de som jobber hos oss er at vi har drive og er løsningsorienterte, nysgjerrige, har kommersiell, god forretningsforståelse og et analytisk hode. Disse egenskapene er selvsagt viktige også når vi ser etter vår nye CMO, sier Anette.

Skal ta Dr.Dropin til nye høyder nasjonalt og internasjonalt

I denne rollen vil du få stor fleksibilitet og rom til å forme din egen arbeidshverdag.

-Man bestemmer selv hvordan man organiserer og gjennomfører arbeidet sitt, men det er ønskelig at man er fysisk tilstede på kontoret flere ganger i uken for å være tett på den daglige driften og de uformelle samtalene, sier Anette. 

I dag utføres markedsføringen til Dr.Dropin i sin helhet via teamet i Askeladden, og målet med denne ansettelsen er å få Dr.Dropin over på egne bein. En typisk arbeidshverdag kan bestå av å sparre og diskutere med de ulike lederne for tjenestene/selskapene under Dr.Dropin, lage strategier, briefe opp produksjon, være med ut på en shoot eller analysere tall. CMOen vil få et bredt ansvarsområde, så ingen dager vil se helt like ut.

-Dr.Dropin har blitt såpass store nå at vi trenger en egen dedikert CMO som sitter enda tettere på medarbeiderne i selskapet og som kan ta oss til nye høyder, både nasjonalt og utenfor Norges grenser, avslutter Anette

TOMRA styrker laget: – En unik arbeidsplass for deg med passion for bærekraft og som vil gjøre verden til et bedre sted

-De fleste som jobber i TOMRA er her av samme grunn. Alle vil jobbe med miljø og gjøre verden til et bedre sted for de neste generasjonene. Her får du kolleger som er engasjert og som jobber mot samme mål. Dette er et unikt sted hvis du har en passion for bærekraft og sirkulær økonomi. Det finnes ingen tilsvarende selskaper i Norge, sier Silje Dale Narum, VP Brand, Marketing & Communication hos TOMRA Systems ASA.

Selv har Silje studert business og bærekraft, og TOMRA har alltid vært på toppen av ønskelisten for arbeidsplasser helt siden hun startet å studere.

-Jeg har fulgt selskapet i mange år og brukte det blant annet som case under studietiden. TOMRA begynte med sirkulær økonomi allerede i 1972, og det finnes svært få selskaper av det samme kaliberet. Vi jobber med ressursoptimalisering gjennom teknologi, og sirkulær økonomi er den røde tråden, forklarer Silje.

Silje Dale Narum i TOMRA

TOMRA jobber blant annet med panteløsninger, gjenvinning, matsortering og resirkulering – og de går stadig inn i nye markeder. I dag samler selskapet inn over 40 milliarder flasker og bokser årlig, men det er kun 3 prosent av det som blir solgt på verdensbasis. Ambisjonen er å samle inn 500 milliarder årlig og for å styrke teamet skal Tomra nå rekruttere tre nye hoder til Brand, Marketing & Communication . En grafisk designer, en Communication Manager og en Marketing Coordinator. Silje vil være nærmeste leder for disse rollene.

-Det er få stillinger innen disse fagfeltene der man får ha en så stor og positiv påvirkning på miljøet. TOMRA utvikler konkrete løsninger for flere av de store utfordringene verden står ovenfor i dag og det vi produserer har en direkte betydning for å bringe disse løsningene ut i verden. Vi er et stort selskap, men ikke større enn at du kan gjøre en forskjell, så hvis du har drive og passion kan du ha spennende karrieremuligheter i dette selskapet. TOMRA er et internasjonalt selskap, så det finnes også muligheter for å jobbe utenlands i perioder, forteller Silje. 

Variert arbeidshverdag med verden som lekeplass

På TOMRA sitt hovedkontorer i Asker jobber det rundt 200 personer, men arbeidshverdagen preges av den internasjonale posisjon selskapet har. Globalt har selskapet rundt 4300 ansatte. Fra kontoret i Asker jobber man mot de mange markedsenhetene rundt om i hele verden daglig. I teamet internt er det dessuten fem ulike nasjonaliteter. Avdelingen består i dag av to som jobber med markedsføring, to som jobber med kommunikasjon, en som jobber med brand og to som jobber med design. Disse jobber også tett med markedsavdelingene rundt om i verden.

-Vi har ikke så mange like arbeidsdager. En dag jobber vi kanskje sammen om en produktlansering, noen jobber på en whitepaper som skal ut, noen er på reise i andre markeder for å supportere de med et event eller prosjekt der, mens andre kanskje er på et seminar for å ta bilder til sosiale medier eller coacher og briefer ledere som skal stå på en scene.

Teamet samarbeider mye på tvers, arbeidshverdagene er hektiske og Silje er opptatt av å skape et miljø med god takhøyde, rom for å være direkte og gi hverandre konstruktiv feedback.

-Vi prøver å “take fun seriously”. Hverdagen er travel, men vi har det veldig gøy sammen og støtter hverandre. Alle er fra varierte bakgrunner og det skaper en spennende dynamikk i teamet, med mange ulike synspunkter og perspektiver. Det gjør at vi sammen kommer frem til gode løsninger, sier Silje. 

For å jobbe i TOMRA er det et pluss om man motiveres av å jobbe med bærekraft, men det betyr ikke at man må komme fra en miljøbakgrunn. Det viktigste er at man har en drivkraft, at man er nysgjerrig og trives med å jobbe i et selskap i vekst og endring.

-Jeg ser etter mennesker som har evnen til å se utfordringer og ta tak i dem på egen hånd – og som spør om hjelp når man trenger det. Teamet vårt består av lagspillere, som støtter hverandre med ulike arbeidsoppgaver, fastslår Silje.

Fokus på mangfold og fleksibilitet

Som leder er hun opptatt av å legge til rette for at medarbeiderne skal få gjennomføre arbeidsoppgavene sine slik de selv syns fungerer best. 

-Jeg er veldig pragmatisk med tanke på hvordan oppgaver løses. Det viktige er at de løses. Jeg syns det er veldig bra når noen tar den plassen de trenger for å få gjennomført et prosjekt eller kommer med innspill og forslag til endring i arbeidsmetodene våre. Jeg blir veldig motivert når vi klarer å dra store prosjekter i havn som et team, sier Silje.

Balanse i livet er også viktig for Silje. Hun ønsker å legge til rette for at medarbeidere i alle livsfaser får de beste forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb. 

-Jeg har veldig tro på at et godt team trenger mangfold. Og da trenger man mennesker i ulike livssituasjoner. Jeg syns vårt team er et fint bilde på hvordan man kan få det beste ut av en gjeng sammensatt av ulik alder, nasjonalitet og bakgrunn.

TOMRA er en fleksibel arbeidsplass med mangfold og gode verdier. Dette er et selskap som faktisk gjør verden til et bedre sted. Som ansatt i TOMRA vil du dessuten få store muligheter til å vokse og utvikle deg internt i selskapet.

-Så lenge man har drivkraft, kan man nå så langt man vil, avslutter Silje. 

 

Oculos vokser og satser: – Behovet for vår kompetanse vil øke fremover

-Oculos er et byrå med store ambisjoner, høyt tempo og et sterkt fagmiljø, og vi opplever at folk har det gøy på jobb. Folk må trives hos oss for å yte sitt beste. Det er utrolig viktig for oss, sier Toralf Waaktaar-Slokvik, CEO i Oculos.

Oculos er Norges ledende miljø innen CRM, Loyalty og Marketing Technology og jobber blant annet med CRM, kundedialoger, kundeklubber, bonusprogrammer og marketing automation.

– Vi jobber mest med crm, marketing technology og bruk av egne kundedata. Men Oculos er nok historisk mest kjent for vår jobb med kundeklubber og lojalitetskonsepter, forteller Toralf.

Byrået har hatt sterk vekst de siste par årene, og utviklingen ser ikke ut til å avta med det første. Stadig flere annonsører ser behov for rådgivning og kompetanse knyttet til CRM, behandling av kundedata og teknologi – og nå må Oculos styrke laget for å svare på etterspørselen. Nylig ansatte de ni nye medarbeidere, og nå ser de etter ytterligere tre roller til tech-avdelingen, som ledes av Therese Sundal Andresen, CTO i Oculos.

-Byrået er i vekst og det er en morsom posisjon å være i. Samtidig er disse rollene et ledd i satsingen vår på enterprise plattformer, og i rollen som MarTech Enterprise Lead vil du få sette retning for og lede utviklingen av denne satsingen, sier Therese.

-Og lykkes man kan dette bygges til å bli et kjempestort team hos oss. Her finnes det store muligheter for en som har lyst til å påvirke og bygge et fagfelt. The sky is the limit, fortsetter Toralf.

Toralf og Therese ser frem til å få på plass tre nye medarbeidere i tech-avdelingen.

Oculos søker:

MarTech Enterprise Lead

Marketing Operation Specialist

Utvikler/applikasjonsekspert 

Sterkt fagmiljø med fokus på frihet og trivsel

-Det juridiske og teknologien rundt bruken av kundedata er to store utfordringer bransjen har i dag. Vi er godt posisjonert for å gjøre de satsingene vi gjør nå. Det er høy etterspørsel etter kompetanse på kundedata og CRM – og få som virkelig kan dette ordentlig godt. Vi har et veldig sterkt og tverrfaglig fagmiljø og mener at vi byr på et mer utviklende arbeidsmiljø for kandidater med denne fagbakgrunnen enn for eksempel et inhousemiljø eller andre byråer, fastslår Toralf.

Therese er enig. Selv er hun utdannet utvikler og har tidligere jobbet som systemutvikler og teknisk prosjektleder i selskaper som OMG, Bisnode, Kongsberg Gruppen og DirektMedia. Og de siste årene har hun altså ledet tech-avdelingen i Oculos.

Oculos hjelper kunder med å implementere systemer som Voyado, Make, Apsis og Oculos Dialog, og drifter systemer som Click Dimensions, SAP Marketing Cloud, Mapp og Adobe Marketing Cloud.

-Her vil man få erfaring med å jobbe for et bredt sett av kunder samtidig som man får jobbe med sterke fagfolk internt. Vi dyrker fagspesialistene, sier Therese.

Som leder er hun aller mest opptatt av å legge til rette for at de ansatte skal ha det bra på jobb, åpne for muligheter til å påvirke sin egen arbeidshverdag, at man skal kunne vokse faglig og at medarbeiderne skal ha frihet til å jobbe på den måten som passer best.

-Jeg er opptatt av åpen og ærlig kommunikasjon, og jeg gir mye frihet. Målet er å skape et miljø der folk får utvikle seg, ta plass og trives. Det er utrolig god stemning hos oss nå, sier Therese. 

Toralf understreker fokuset på faglig utvikling og mulighet for påvirkning.

-Hos oss er du ikke «bare en ansatt». Hvis du vil bli med på reisen, kan du ta en sentral posisjon i byrået. Men du kommer ikke til dekket bord hos oss. For å lykkes som byrå må vi være i kontinuerlig endring for å tilpasse oss kunder, marked og teknologi. Du må trives med å bygge, og være forberedt på at bordet hos oss aldri kommer til å bli «ferdig dekket». Vi har kunder på tvers av retail, bank og bil og opplever stor tillit som gjør at vi får bli med på mange spennende reiser, smiler han.

Voksende behov for byråets tjenester

Toralf beskriver Oculos som fremtidens byrå. Problemstillingene knyttet til innsamling og bruk av data og bruk av ny teknologi vil øke fremover, samtidig som rådgivning knyttet til privacy og databeskyttelse vil bli enda viktigere.

De siste årene har Oculos jobbet med å bygge sin egen integrasjonshub, Oculos Integration Platform, som gjør det mulig å oversette data fra et system til et annet, på en veldig enkel og sofistikert måte.

-Kort forklart hjelper denne plattformen kundene med å få kontroll på data, GDPR og datasikkerhet. Mange i tech-avdelingen er involvert i dette arbeidet. Vi er veldig stolte av og glade for å kunne tilby den til kundene våre. Dette er en plattform som stadig videreutvikles og blir tillagt ny funksjonalitet. Plattformen blir tatt i bruk av en voksende gruppe med kunder i forbindelse med implementeringsprosjekter, forteller Therese.

Hos Oculos vil du få en variert arbeidshverdag, fylt med et bredt spekter av oppgaver for mange ulike kunder og tverrfaglig samarbeid på tvers av byrået. De tre nye medarbeiderne vil bli ønsket velkommen til Oculos sine splitter nye lokaler i Kongens gate, som byrået flytter til i januar.

-Helt til slutt vil jeg si at dette er verdens kuleste sted. Nå skal vi bygge noe skikkelig kult, trøkke til og ta en veldig tydelig posisjon. Vi gleder oss til å fortsette satsingene våre med nye kollegaer med på laget, avslutter Toralf.

Obs BYGG skal bli ledende på netthandel i byggevarebransjen

-Vi har klare ambisjoner om å vokse videre, øke lønnsomheten og aktivt arbeide med å bedre kundeopplevelsen på nett. Målsetningen er utvilsomt å være ledende på netthandel innen byggevare, sier Gard Robert Hasselstrøm, markedssjef i Obs BYGG.

Til å lede utviklingen og driften av byggevarekjedens netthandel søker Obs BYGG nå etter en initiativrik og dedikert netthandelssjef. I denne rollen vil ditt overordnede mål være å bidra til vekst og lønnsomhet gjennom målrettet oppfølging av salg og kampanjer på nett. Du vil være salgsansvarlig for nettbutikken ObsBygg.no, hvilket inkluderer planlegging og gjennomføring av alle netthandelskampanjer.

-Vi er på jakt etter en dedikert person som er sulten og som kan eie ansvaret sitt fullt og helt. I denne stillingen vil du få jobbe med både salg og utvikling. Vi har store ambisjoner om å bli bedre, og jeg ser etter en som ser vårt forbedringspotensial og som umiddelbart får idéer og tanker om hva vi kan bli bedre på og hvordan vi kan løse det. Her ligger det mange muligheter, sier Gard, som vil være personens nærmeste leder.

Markedssjef i Obs BYGG Gard

Gard Robert Hasselstrøm, markedssjef i Obs BYGG

Obs BYGG eies av Coop Norge og er den ledende byggevarekjeden i forbrukermarkedet med 56 varehus og over 6 milliarder i omsetning.

-I Obs BYGG har jobber man i den største og raskest voksende lavpris byggevarekjeden i Norge med de fantastiske mulighetene det gir fremover. Det er gjort investeringer i systemstøtte for kundeinnsikt og kommunikasjon samt at det pågår en betydelig utvidelse og automatisering av logistikksenteret for faghandels- og byggevarer. Vi er en viktig del av et stort handelskonsern og det gir oss mange fordeler. Coop satser og vil satse videre på byggevare, fastslår markedssjefen.

– Vi samarbeider også med verdensledende miljøer knyttet til analyse av kundeatferd og er nå i ferd med å bygge opp en helt unik innsikt og forståelse av byggevarekundene. Det samarbeides godt i hele organisasjonen og du vil som ansatt i kjeden Obs BYGG ha tett kontakt med ansatte i varehusene i tillegg til en bred kontakt og samarbeidsflate mot mange ulike avdelinger i Coop, forklarer Gard.

Store ambisjoner og mange muligheter 

Gard Robert Hasselstrøm har jobbet i Coop-konsernet de siste 15 årene og trives veldig godt. Først var han ti år innen dagligvare og de siste fem årene har han jobbet innen byggevare. Han beskriver seg selv som en aktiv fyr med godt humør og en sterk interesse for både fag og prestasjoner. Som leder er han opptatt av å være retningsgivende og støttende.

-Jeg liker å gi tillit og ansvar med mulighet til å løse oppgavene på sin egen måte. Sterk kundeorientering er en viktig innstilling i min bok, og jeg legger vekt på at vi må evne å etablere så effektive samarbeid som mulig, både internt og med eksterne leverandører. Jeg har troen på kontinuerlig læring og utvikling og at vi må utfordre både oss selv og omgivelsene. Vi må være positivt utålmodige, endringsvillige og ha en sterk lyst til å prestere sammen, forteller Gard.

Til denne rollen ser han etter en engasjert fagperson med en grunnleggende positiv holdning, som vil ta ansvar, har egne initiativ og finner gode løsninger.

Kontorene til Obs Bygg

Nyoppussede lokaler på Langhus

Prestasjonsmiljø med fokus på trivsel

Obs BYGG holder til i nyoppussede lokaler på Langhus. Og det er kortere reisetid dit fra Oslo sentrum enn man kanskje umiddelbart tenker. Fra Oslo S tar det i underkant av en halv time med bil.

-Jeg har selv bodd på Bislett, og det går veldig greit å komme til Langhus derfra. Du kjører jo imot trafikken. Helt nye og topp moderne kontorfasiliteter gjør arbeidshverdagen trivelig og behagelig for alle. Arbeidsmiljøet er veldig bra. Vi er en sammensveiset og fin gjeng. Det er en vinnerkultur her og alle brenner for å levere gode resultater. Jeg verdsetter det gode arbeidsmiljøet vi har og den prestasjonskulturen som er skapt og vil at vi alle bidrar på vår måte til å forsterke dette.

Som en del av et stort konsern med mange aktive sponsorater blant annet innen ski, sykkel, friidrett og fotball er det med jevne mellom tilrettelegging av både fellestreninger, kursing og andre aktivitetstilbud for de ansatte, i tillegg til «lokale» løpe- og sykkelgrupper på Langhus.

-Det er en aktiv gjeng og sporty gjeng som jobber her på Langhus. Coop er et fint sted å være ansatt for aktive medarbeidere. Det sosiale miljøet er veldig godt. Det er en arbeidsplass med både høyt tempo og høy trivsel, sier Gard.

Hva blir de mest spennende utfordringene den nye netthandelssjefen får bryne seg på?

-Det vil være å sikre ytterligere vekst, øke lønnsomheten og bedre kundeopplevelsen på nett. Det er viktig å forstå kompleksiteten i det å selge byggevarer på nett og gjøre det så enkelt for kunden å handle som mulig. For å vokse videre og møte økt konkurranse må vi styrke våre «omnikanalprestasjoner» ved å øke samspillet mellom digitale kanaler og fysisk butikk. Dette er også spennende utfordringer og muligheter som den nye netthandelssjefen vil få jobbe med.

EFAS skal være best kjent og kjent som den beste

Knut Erik Walle og Torkel Erikstad startet Eurofusion AS (EFAS) i 2006. De to kollegaene hadde da 25 års erfaring i fra plastmaterialer, rørsystemer og fra første dag var deres øyne rettet mot Havbruk og VA.

Behovet i markedet for kompetanse og service utover kvalitetsprodukter gjorde at EFAS raskt ble godt mottatt. I 2009 startet Trygve Kjølseth som Managing Director i selskapet, med erfaring fra blant annet Coca Cola og Mc Kinsey. 

For å ruste EFAS for fremtiden skal selskapet nå gjennom en stor digitaliseringsprosess, og i den forbindelse søker de etter en ny kollega som kan ta hovedansvaret for utvikling og drift av nettsidene, salg og markedsføring.

Vi skal sikre vår posisjon som markedsledende også i fremtiden ved å ytterligere styrke vår posisjon og bli den klare markedsplassen i Norge for vårt produktsortiment. Det skal vi oppnå gjennom å være den ledende aktøren på e-handelssystemer og digital kundekommunikasjon, sier Trygve.

Markedsledende i Norge

I dag er EFAS markedsledende leverandør av komponenter og rørsystemer i Norge. Gjennom kunnskap, design og leveringsdyktighet har EFAS vist at de er en partner man kan stole på. Selskapet har også et stort fortrinn fordi de har valgt å fokusere på å være raskt leveringsdyktig på et stort produktspekter fra Norge, fremfor å flytte lageret sitt ut av landet. I dag har selskapet mer en 50.000 varelinjer i sitt sortiment og 6000 produkter på lager i Norge.

Knut Erik Walle, med gründer og selger i selskapet siden 2006, er kanskje den som kjenner selskapets produkter aller best.

– Jeg syns det er veldig spennende å jobbe i Eurofusion, av mange ulike grunner. Vi jobber med produkter til mange ulike og interessante formål, jeg får treffe utrolig mange spennende mennesker og ha en arbeidsplass med gründerkultur der vi er tett på beslutninger og utvikling. Det passer kanskje ikke for alle, men for noen som meg er det helt rett, sier Knut Erik. 

Eurofusion holder til i nye og moderne lokaler på Vestby, som de flyttet inn i høsten 2020. Her jobber det 15 serviceinnstilte medarbeidere som kan produktene og markedet. 

-Vi har en uformell tone, og jeg tror folk syns det er veldig hyggelig miljø hos oss. Vi er et selskap i sterk vekst, som nå ruster seg for fremtiden. Det betyr at ikke alt ligger servert på fat, man må like å brette opp ermene og jobbe sammen for å skape resultater, forklarer Trygve.

Knut Erik er enig.

-Nå er ambisjonen at vi skal forbli best i bransjen i årene som kommer, og for å få til dette må vi gjennom en digitaliseringsprosess. Nettsiden vår skal være navet, kommunikasjonsplattformen og handelsstedet vårt. Det er der alt skal skje. Personen vi nå håper å få på plass skal jobbe med å lede denne utviklingen, sier Knut Erik. 

Bredt spekter av kunder

Eurofusion leverer produkter til mange ulike næringer og formål. Havbruk, Vann & Avløp og ulike industriprosjekter er blant noen av bransjene EFAS har kunder i.

-Havbruk har det blitt stor bevissthet rundt de siste fem årene og det er en veldig interessant bransje å være i. Vi leverer produkter til anleggene på land, der fiskene befinner seg før de blir satt ut i anleggene i havet. På dette området leverer vi også produkter internasjonalt, til blant annet Japan og Canada, forklarer Knut Erik.

Det er ingenting som tyder på at behovet for Eurofusion vil synke i årene som kommer. Snarere tvert imot.

-Behovet for våre produkter er utømmelig. Vi har kommet opp på et nivå hvor vi ikke kan drive så manuelt som vi har gjort til nå. Vi er nødt til å ha flere bein å stå på og påfyll av nye prosjekter. Vi skal gå fra å være grunderbedrift til å få aktiviteter mer i system. Personen som kommer inn til oss nå vil med andre ord også få være med å jobbe med organisasjonsutvikling, sier Knut Erik. 

Til rollen som salgs- og markedssjef ser de etter en digitalt oppdatert og omgjengelig relasjonsbygger som kan kommunisere med alle og som gjerne har erfaring med å lede markedsføring, salg og kommunikasjon

-Det er utrolig viktig at du har faglig trygghet og evne til å forklare oss hva vi skal gjøre og hvorfor. Du vet hva som fungerer og hva som kan ta oss videre. Du vil få en sentral og viktig rolle hos oss. Vi ser etter en pådriver med faglig tyngde som liker å jobbe med ulike type mennesker, motivere og utvikle, avslutter Trygve.

SOS-barnebyer: -En jobb som gjør det lett å stå opp om morgenen

Å få jobbe med å hjelpe barn i nød, både i Norge og i utsatte land over hele verden, er kanskje en av de mest meningsfylte jobbene man kan ha. Nå søker SOS-barnebyer etter en som kan lede arbeidet med å skape nye, automatiserte og personaliserte kundereiser. Kommersiell sjef Ole Herman Kjernsby ser etter deg som motiveres av å jobbe for en god sak, samtidig som du har lyst til å være med på skape fremtidens kundereiser i en stor organisasjonen.

 

Ole Herman Kjernsby startet i stillingen som kommersiell sjef i SOS-barnebyer for tre måneder siden. Han beskriver et møte med en organisasjon med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer som har til felles at de brenner for sine fagfelt og for å hjelpe barn over hele kloden til å få et bedre liv.

-Dette er virkelig en jobb med mening! Det er utrolig motiverende å jobbe med en så viktig sak og få være med på å gjøre en forskjell og bidra til at vi når FNs bærekraftsmål om å gi barn utdannelse og trygge oppvekstvilkår. Det gjør det enkelt å stå opp om morgenen, sier Ole Herman.

Siden 1949 har SOS-barnebyer støttet over fire millioner barn og unge i hele verden, både gjennom å gi barn som trenger det et nytt hjem, og ved å støtte barn gjennom SOS-familieprogram for familier i krise. SOS-barnebyer jobber både internasjonalt og i Norge og har over 500 barnebyer spredt over hele verden.

-Vi er en stor internasjonal aktør som jobber i 137 land. Til forskjell fra mange andre ideelle organisasjoner er vi dem som blir igjen og følger opp arbeidet som blir startet. Vi bygger samfunnet, støtter barnevern, utdanner lærere og skoler. Vi jobber langsiktig med å forandre samfunn fra innsiden, forklarer Ole Herman. 

Og det langsiktige arbeidet gir resultater. 98 prosent barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre. 95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv. 90 prosent av de spurte har dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse. 

Ole Herman Kjernsby

Teknologiløftet – digitalisering av en stor organisasjon

Organisasjonen ruster seg nå for fremtiden og arbeidet med en omfattende digital transformasjon er godt i gang. Ambisjonen for de kommende årene er å øke inntektene og knytte giverne enda tettere til organisasjonen for å få dem til å forbli givere i mange år. 

-Vi er godt i gang med det vi har valgt å kalle “Teknologiløftet”. Vi skal jobbe mer data- og innsiktsbasert, og sørge for at kommunikasjonen vår er personalisert og treffende i alle ledd av alle våre kundereiser. Vi skal jobbe smartere, rett og slett, forteller Ole Herman. 

Som et viktig ledd i dette arbeidet kommer ansettelsen av en ny rolle som skal ta det strategiske ansvaret for arbeidet med SOS-barnebyers kundereiser.

-Dette er en helt kritisk stilling for at vi skal lykkes i fremtiden. Vi må få på plass databaserte giverreiser som sammen med riktig digital struktur og gode systemer internt skal sørge for at vi når målene vi har satt oss i årene som kommer, fastslår den kommersielle sjefen. 

Dette vil altså være en sentral og viktig rolle i organisasjonen fremover. SOS-barnebyer ser etter deg som har noen års erfaring med kundereiser og som evner å ha overblikk og sørge for at de ulike kundereisene henger sammen. Du skal designe og sette opp organisasjonens givereiser fra A til Å. Gjennom solid teknisk forståelse, bruk av data og fokus på hva som gir best lønnsomhet, vil du styrke SOS-barnebyer slik at vi kan hjelpe enda flere barn i verden gjennom lojale givere og gode kundeopplevelser.

-Vi ser etter deg som har en brennende interesse for å utvikle sømløse og datadrevne kundereiser gjennom hele giverens livsløp, og som vil ta eierskap og lede det strategiske arbeidet for dette området i vår organisasjon. Skal vi lykkes må du jobbe godt i tverrfaglige team, og gjennom testing og kontinuerlig optimalisering vil vi sammen finne frem til hva som gir de beste resultatene. Denne måten å jobbe med kundereiser på er ny for oss, så du vil få stor påvirkningskraft og et bredt mulighetsrom, sier Ole Herman. 

Relevant, sant og interessant

SOS-barnebyers største målgruppe er de ulike segmentene innenfor privatmarkedet. I kommunikasjonen sin vil de dele ærlige historier som viser hvordan tingene faktisk er. Ikke bare ute i verden, men også i Norge.

-Her i Norge jobber vi mye med å styrke barnevern og familiestruktur. I kommunikasjonen vår skal vi vise hvilke utfordringer som finnes samtidig som vi skal fokusere på at de programmene vi jobber med gir resultater. Fremover vil vi også fokusere mye på at kommunikasjonen tilpasses hver enkelt giver slik at den blir relevant og personlig. Så kort oppsummert; det vi kommuniserer skal være relevant, sant og interessant, fastslår Ole Herman.

Tidligere har Ole Herman hatt sentrale roller innen marketing og salg i DFDS og Stena Line. Hans nye arbeidshverdag i SOS-barnebyer bærer preg av en god blanding av operasjonelt og strategisk arbeid.

-Vi har hårete ambisjoner og nok å gjøre i hverdagen. Alle løper i samme retning for at vi skal nå våre visjoner og mål. Jeg jobber mye på tvers, holder møter og forsøker å motivere de ansatte på best mulig måte gjennom å tydeliggjøre strategien og målene våre. Fremover skal vi jobbe enda mer på tvers av avdelinger og det blir veldig givende, forteller Ole Herman.

Ønske om å gjøre en forskjell

I rollen som strategisk kundereiseansvarlig vil man få en sentral rolle i organisasjonen og rapportere direkte til leder for personmarkedet. Man vil jobbe tett med lederne for de ulike divisjonene og ned i de ulike avdelingene for å sørge for at kundereiser flyter i alle ledd. 

-Vi ser etter deg som har drive og lyst til å føre SOS-barnebyer videre digitalt. Hvis du har erfaring fra et selskap som har vært gjennom en tilsvarende digital transformasjon vil det selvsagt være en stor fordel. Vi ønsker oss deg som evner å se hele bildet og ikke bare fokuserer på CRM, men som løfter blikket og ser på hele kundereisen fra den første annonsen og veien frem til man til slutt skal ende opp som giver livet ut, sier Ole Herman.

I SOS-barnebyer vil den nye strategiske kundereiseansvarlige møte en kultur preget av ambisjoner, latter og en lidenskap for målet organisasjonen jobber for; å gi utsatte barn et bedre liv og tryggere rammer.

-Det er jo et slags statement å jobbe i denne type organisasjon. Du må ha et ønske om å få gjøre en forskjell. Det har alle som jobber her til felles. Vi er en ambisiøs og kunnskapsrik gjeng som samarbeider mot et felles mål. Samtidig er vi opptatt av å ha det gøy sammen på jobb, og det er mye latter i korridorene og fokus på at vi skal gjøre mye artig sammen. Dette er en spennende og utviklende arbeidsplass, avslutter Ole Herman.