Hva ser jobbsøkere etter i sin neste jobb? Vi har oversikten!

Hva ser jobbsøkere etter i sin neste jobb? Hvem er det som forventer høyest økning i lønn vet et jobbytte, og hva er det som motiverer betydelig mer i dag enn for bare fire år siden? Kandidatene er tydelige på hva de ønsker seg, og her deler vi noen av de viktigste funnene fra Bransjerapporten.

Vi i Teft jobber med å rekruttere dyktige folk innen bransjen for markedsføring og kommunikasjon. Hvert år kartlegger vi kandidatenes lønn, motivasjon og ønsker for det kommende året i den årlige Bransjerapporten.

Vi spør blant annet om respondentene planlegger å bytte jobb de neste 12 månedene. De som svarer at «ja, det er sannsynlig», får spørsmål om hva de ser etter hos sin neste arbeidsgiver. Alternativene knyttet til spørsmålet om hva respondentene ser etter hos sin neste arbeidsgiver, er utformet med premisset om at de ser etter noe som er mer attraktivt enn der de jobber i dag.

Tallene i denne oversikten gir innsikt i både hva aktive kandidater faktisk ønsker, men også i hva de er misfornøyd med i sitt nåværende arbeidsforhold. Vi har funnet frem tallene fra 2019 for å se om det har vært store endringer i orienteringen til jobbsøkerne de siste årene, før og etter pandemien.

LØNN 

Troen på at det finnes en økonomisk gevinst ved å bytte jobb, er den vanligste driveren for å se seg om etter en ny arbeidsgiver. Over halvparten oppgir at ønsket om høyere lønn er en av de tre viktigste motivasjonene for å bytte jobb. Disse tallene har holdt seg stabile siden 2019 og frem til i dag, riktignok med et unntak i 2020, hvor det hadde en liten og kortvarig knekk.

Det er særlig ansatte i byråene som forventer høyere lønn når de bytter jobb. Forventningen blir i stor grad møtt, og statistikken viser at de som har byttet jobb i løpet av 2023, har fått en gjennomsnittlig lønnsvekst på 12 prosent. Det er nesten 3 ganger høyere enn de som ikke har byttet jobb, som i gjennomsnitt har en økning på 4,3 prosent.

NYE FAGOMRÅDER OG OPPGAVER 

Faglige utviklingsmuligheter og muligheten til å jobbe med nye oppgaver, er fortsatt en sterk motivasjon når man har bestemt seg for å bytte jobb. Riktignok er andelen som svarer dette redusert med 20 prosent siden 2019, men det er fortsatt nummer to på lista over de viktigste motivasjonene til å bytte jobb.

TRYGGHET OG STABILITET 

Det er vel ingen som er uenige i at verden virker som et mer uforutsigbart sted i 2023 enn i 2019. Dette gir utslag på hvor viktig det er å oppleve trygghet og stabilitet på jobben. Siden 2019 har andelen som svarer at de vil ha mer trygghet, økt med over 40 prosent. Det er ansatte i byråene som i størst grad setter dette høyt på lista, og her er trygghet en viktig driver for over 40 prosent av de som ser seg om etter ny jobb.

BEDRE LEDER 

Ønsket om å bli ferdig med sin nåværende leder, og ta sjansen på at den neste er bedre, er nesten like viktig som motivasjonen knyttet til økt trygghet. Dette svaralternativet har gjort et byks tilbake til 2020- nivå etter å ha ligget lavt de siste par årene. Sammenligner vi det med tallet fra 2019, ser vi allikevel at det er færre som tenker på lederen når de skal finne en ny jobb enn det var i tiden før pandemien. Om økningen fra 2021 og 2022 kan forklares med at tøffere tider krever dyktigere ledere, eller at autonomien og friheten fra pandemien svinner når flere er på kontoret, har vi ikke svaret på.

BEDRE ARBEIDSMILJØ 

Siden 2019 har det vært en klar trend at flere prioriterer å finne et miljø de trives bedre i når de bytter jobb. Fra langt nede på lista med bare 14 prosent før pandemien, til å komme inn på topp-5 prioriteringer ved bytte av jobb.

24 prosent svarer at dette er en prioritet, og det er nesten 70 prosent flere enn for fire år siden. De siste årene har mange arbeidstakere opplevd å bli gitt stor frihet, fått mer råderett over egen tid, og vi mener å se at en stor andel av arbeidsgiverne har investert i enda bedre rammer for sine ansatte.

Allikevel er det flere som er misfornøyd med det sosiale arbeidsmiljøet sitt enn noen gang tidligere i denne undersøkelsen. Ønsker og motivasjon i møte med en potensiell arbeidsgiver er sammensatt og varierer fra person til person. Ofte blir viktige og unike egenskaper ved en arbeidsgiver og en rolle godt gjemt i stillingsannonsen.

VÅRE RÅD

Nå som du vet mer om hva jobbsøkere ser etter i sin neste jobb, håper vi at du har fått en enda bedre forståelse for hva som lønner seg å prioritere og fremheve i kommunikasjonen når du skal rekruttere. Samtidig er dette kanskje innsikt, som kan bidra til at du som leder kan styrke motivasjonen hos de som jobber hos dere. Vil du vite mer om hva som kjennetegner motivasjonen for akkurat den type fagpersoner dere skal rekruttere har vi mye mer innsikt og kunnskap som vi gjerne deler med deg. Ta kontakt med Ole Aleksander Janzso som hvert år lager Bransjerapporten.