Hvordan bli en AI-spesialist / Del 1

Blir du som meg både entusiastisk og litt bekymret over bølgen med kunstig intelligens som skyller inn over oss som jobber med markedsføring? Det er grunn til å tro at AI vil utfordre måten vi jobber på og føre til store endringer. Men det er viktig å huske at liknende store endringer har skjedd før. 

På Gulltaggen i 2008 viste en venn fra bransjen frem den første iPhone noen av oss hadde sett IRL. Man kan trygt si at smartphones endret markedsføring (og livet) på helt grunnleggende måter. Kort tid etter kom den første invitasjonen til Facebook. Sosiale medier og søk er noen andre teknologier som har kastet om på kommunikasjon og markedsføring. Noen bølger er store, noen er mindre, men de utfordrer oss alltid. 

Hver gang en slik bølge treffer oss skjer følgende:

Oppvåkningen og guruenes tid

I kjølvannet av lansering av ny teknologi dukker det opp mennesker som er tidlig ute, og som snakker om mulighetene. Det være seg mulighetene for selskaper, merkevarer og mennesker. Guruene er viktige. Deres rolle er å vekke toppledere og vise fagfolk hva som kan skje dersom de griper muligheten før “alle andre”. In the land of the blind, the one-eyed man is king..

Etterspørselen våkner

Ofte er det byråene og små, digitale annonsører som er aller først ute med å ansette dedikerte ressurser for ny teknologi. I startfeltet finnes det også noen få større annonsører som har innovative og selvstendige markedsmiljøer. Vi trenger neppe å vente lenge før vi ser de første stillingsutlysningene for AI-spesialist. Utfordringen i denne fasen er at tilgangen på faktisk kompetanse er lav, og ambisjonene ofte er abstrakte og ikke alltid helt realistiske.

Skeptikerne roper

I løpet av kort tid vil du i bransjemedier kunne lese kommentarer fra fagfolk som skriver «AI kan ikke erstatte menneskelig kreativitet/erfaring/empati/samtale» osv. De vil alle medgi at AI kan være et nyttig verktøy, men at prinsippene i fagfeltet består, og må forvaltes av mennesker. De tar ikke feil, men ikke la deg lure til å tro at ny teknologi ikke vil redefinere metodene, og at du kan fortsette å sitte på gjerdet.

Forretningsmulighetene dokumenteres

Relativt kort tid etter at en andel selskaper har startet arbeidet vil enkelte aktører dele erfaringer og caser som viser en forretningseffekt av den nye teknologien. Andre markedsførere vil la seg inspirere og motivere, og ledergrupper utenfor de mest innovative selskapene vil starte å fundere på om dette kan være verdt å utforske. 

Regulering

Vi skal ikke vie mye plass til dette. Men om myndighetene starter å regulere teknologien i tidlig fase vil det bremse utviklingen.

Spesialistenes innmarsj

Ikke alle kan jobbe dedikert med ny teknologi som for eksempel AI. Men i mange miljøer vil teknologien flyte inn i arbeidshverdagen, og noen er flinkere til å ta den i bruk og utvikle høyere kompetanse enn andre. Den som kan forklare sin kunnskap og forståelse for det som ennå er et fenomen for de fleste, vil med sin tidlige kunnskap fremstå som en AI-spesialist. 

AI-spesialist, del 1

Så, hvem kan bli AI-spesialist?

Personer som allerede har kunnskap om maskinlæring vil være bedre kvalifisert for å forstå prinsippene. IT-kompetanse om programmering og integrasjon i systemer vil selvsagt være nyttig. Allikevel vil de fleste tilegne seg etterspurt kompetanse ved å ganske enkelt beherske de aktuelle verktøyene. I AI sitt tilfelle er det “promt engineering”, og den som mestrer å effektivisere sitt eget eller andres arbeid med den kunnskapen vil bli sett på som en AI-spesialist av andre.

I Teft ser vi at utviklingen av, og interessen for AI er enorm, og derfor vil vi følge opp med flere artikler med tips og råd om hvordan du kan utvikle din karriere gjennom denne endringen. Vil du sikre at du får med deg siste nytt fra oss kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Skrevet av: Ole Aleksander Janzso. 

Portrett av Ole i TeftOle er partner og ansvarlig for kommunikasjon i Teft, og har jobbet operativt med markedsføring og media de siste fire tiårene.

For ordens skyld – Illustrasjonen i artikkelen er laget av Dall-E2 med promten: «A photo of a woman, mid thirty, listening interested to a human-like and friendly robot, sitting by a meeting room table in a modern office with nordic colours discussing and taking notes. Nikon D810 | ISO 64 | focal length 20 mm». Vi er usikre på om det illustrerer at det fortsatt er en vei å gå før kunstig intelligens enkelt kan lage bilder som kan brukes, eller om Ole har et stykke igjen før han mestrer promt engineering.