Webinar – Hvordan påvirker AI markedsarbeidet for norske annonsører?

Nå tar Norges annonsører tar i bruk kunstig intelligens og bruker AI markedsføring. Hvordan påvirker det markedsarbeidet deres? Hvor står vi når det gjelder bruk av generativ AI i markedsføring?

Når Norges annonsører tar i bruk kunstig intelligens, hvordan påvirker det markedsarbeidet deres? Hvor står vi når det gjelder bruk av generativ AI i markedsføring?

Vi vet at det er mange spørsmål knyttet til bruken av generativ AI, som:

  • Hvordan kan jeg bruke det? 
  • Hvordan bør selskapet bruke det? 
  • Hvordan kan jeg lede på en måte som skaper trygghet og entusiasme rundt temaet? 

Dette er spørsmål du vil få svar på i løpet av dette webinaret.

  1. Dybdeinnsikt fra bransjeledere: Aina Lemoen Lunde fra DNB vil dele tanker fra innsiden av markedsavdelingen i Norges største bank og hvordan de navigerer i AI-landskapet
  2. Ledelsesstrategier for en AI-drevet verden: Anna Blom Rian fra Teft vil forklare hvorfor AI skaper sterke følelser på arbeidsplassen. Hun vil belyse hvordan team kan jobbe sammen i en tid hvor samspillet mellom endringsvilje, kreativitet og teknologi er nøkkelen til suksess.
  3. Nok snakk?: Fredrik Petterson fra ANFO har holdt hundrevis av entusiastiske foredrag om mulighetene AI skaper for alle som jobber med kommunikasjon og markedsføring. Men hva gjør norske markedsavdelinger og byråer med de nye mulighetene (og utfordringene)?

Er dette nyttig for deg?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se mer av våre fagartikler knyttet til kommunikasjon, ledelse og arbeidsmarkedet

Få våre beste karrieretips der du blant annet kan lese en rekke AI-artikler