INDEX

Webinar: Dette forventer annonsørene av sine byråer i 2024

Vi har snakket med OBOS, Elkjøp Nordic og Forsvaret om hvilke forventninger de har til sine byråpartnere og hvordan de går frem for å skape verdifulle samarbeid som flyr og skaper vekst.

I dette webinaret går vi i dybden om samarbeidsformer, inhousing, målsetninger, økonomien og behovet for god kommunikasjon. Nyttig kunnskap, enten du leder et markedsmiljø eller jobber i byrå.

Hvordan går man inn i et nytt samarbeid og på hvilke områder opplever annonsørene at byråene kan bli bedre? Opplever annonsørene at byråene er flinke til å forstå og svare på de utfordringene annonsørene står ovenfor i dagens marked?

Her kan du se webinaret:

Ole Aleksander Janzso, leder for kommunikasjon i Teft, leder samtalen med disse tre:

Kathinka Koch Sommerseth – Konserndirektør Marked, Kommunikasjon og Samfunnsansvar hos OBOS

Kathinka startet i stillingen som konserndirektør i OBOS i september 2020. Hun har tidligere vært Markedsdirektør i Storebrand ASA, og har også arbeidet i Creuna, Jordan og Orkla med kommunikasjon, marked, CRM, salg, innsikt og merkevare. Hun har med andre ord omfattende ledererfaring fra ulike selskaper og bransjer, samt utstrakt styreerfaring.

 

Aslak Sletten – Sjef for Forsvaret Kommunikasjon

Portrettbilde av Aslak Sletten i Forsvaret

Aslak har bred nasjonal og internasjonal lederbakgrunn fra næringsliv, NGO og forsvarssektor. Han er en erfaren marked- og kommunikasjonsdirektør med ansvar for innovasjon og kommersielle resultater. I dag leder ha 50 ansatte og har resultatansvaret for omdømme, marked og kommunikasjon sentralt i Forsvaret. Han er også styremedlem i selskapet SAYFR og interesseorganisasjonen ANFO.

Morten Syversen – Chief Brand & Digital Officer hos Elkjøp Nordic AS

Morten sitter i konsernledelsen til Elkjøp Nordic, hvor han leder en avdeling med i overkant av 80 personer. I tillegg koordinerer man markedsarbeidet i de 4 nordiske landene ut ifra hovedkontoret i Nydalen. Elkjøp, med sine 13 000 ansatte og en omsetning på nærmere 50 milliarder NOK, er blant Nordens største retail-selskaper. Morten er ansvarlig for merkevare, media, kundeklubb, eCom, innsikt og analyse, partner marketing, retail media, kundereiser, og CX/UX. Han har bred internasjonal erfaring  innen retail og konsumenthandel og ledet flere større transformasjonsprosjekter for selskapet.

 

iProspect – et moderne fagmiljø i utvikling

Nye iProspect er et fullservice marketingbyrå født i den digitale økonomien – resultatet av et tydelig fotavtrykk innen performance marketing, forent med et hjerte som banker for merkevarebygging. Der noen velger å optimalisere for kortsiktige effekter, og andre for langsiktige, velger iProspect å vektlegge begge. Byråets tilnærming er at merkevarer utvikles og bygges best ved å kontinuerlig optimalisere markedsinvesteringer for å oppnå maksimal konkurransekraft og forretningsverdi, på kort og lang sikt.

iProspect er overbevist om at vekst for byråets kunder fremover vil skapes i skjæringspunktet mellom presisjonen og forutsigbarheten i data- og teknologikompetansen iProspect alltid har vært kjent for, kombinert med kulturen, innholdet og storytellingen Vizeum har representert. Begge byråer under dentsu-paraplyen.

iProspect søker etter ny medierådgiver og ny kundeansvarlig.

Stian Kristiansen er strategidirektør i iProspect. Bak seg har han åtte års fartstid i dentsu og tidligere Vizeum.

iprospect

Stian Rogert Kristiansen

På spørsmål om hvordan fusjonen har påvirket dem, og også kundene, svarer han følgende:

– I takt med den bransjeglidningen som har skjedd som følge av den digitale transformasjonen, har vi som mange andre, måttet bredde oss ut for å møte morgendagens utfordringer i et stadig skiftende mediebilde. For dentsu handlet det overordnet om å samle fagområder og kompetanse da gruppen bestemte seg for å slå 160 byråmerkevarer sammen til seks sterke miljøer. Kundeundersøkelser vi utfører viser at kundene ønsker få kontaktpunkter, én kundeansvarlig og gode tverrfaglige dialoger.

Kristiansen deler noen tanker om byråets styrker og veien videre:

– Nye iProspect har fremdeles styrke som et performance marketing-byrå, men etter fusjonen med det mer tradisjonelle mediebyrået Vizeum er vi totalt sett et moderne, fullservice marketingbyrå. Det som er viktig er at nye og eksisterende kunder skal se og føle seg trygge på at vi kan hjelpe dem med de aller fleste utfordringer de måtte ha innen marketing. Med utvidet kompetanse, og som en del av dentsu, er vi tilbyder av et bredt spekter av tjenester, konstaterer Kristiansen.

Han forteller videre om hva som blir viktig i tiden fremover, og dermed også fokusområder for iProspect og deres kunder.

– Den pågående pandemien har endret måten vi handler produkter og tjenester på, og akselerert netthandelen. Vi forventer at disse vanene vil vedvare også etter pandemien. Det er derimot ingen enkel sak for virksomheter å både være lønnsomme på kort sikt samtidig som man skal bygge levedyktige forretningsmodeller på lang sikt. For å hjelpe våre kunder å identifisere og prioritere muligheter for videre vekst har vi i iProspect utviklet Commerce Success Framework. Dette verktøyet fokuserer på å svare opp fire spørsmål for annonsører; Møter vi kundene der de er? Er vi synlige i riktig kanaler? Har vi innhold, produkter og priser som er attraktive for kundene? Legger vi til rette for langsiktige kundeforhold i en verden vi vet at kundene er lite lojale til merkevarer?

Madeleine Røsnes har tittelen Performance Lead og startet i iProspect i april i år, rett etter fusjonen mellom iProspect og Vizeum fant sted.

iprospect

Madeleine Røsnes

– Grunnen til at jeg byttet jobb og begynte i iProspect var at jeg ønsket et større fagmiljø rundt meg. Jeg ønsker å lære mer om andre ting enn kun det som er mitt hovedfelt, samtidig som jeg fordyper meg mer innen performance marketing. Selv om jeg begynte rett etter fusjoneringen opplever jeg ikke at det har vært fokus på hvem som kom fra hvilket byrå. Tvert om er det god flyt. Jeg startet opp på hjemmekontor og møtte alle for første gang via skjerm, og det er iProspect-gruppa som ny enhet jeg har blitt kjent med. Å komme inn ny og bli kjent digitalt, har gått bedre enn forventet, forteller Røsnes.

– Vi har et bredt spekter av kunder med ulike mål, innfallsvinkler og læring. Mulighetene som ligger i det, er større hos et byrå som iProspect enn hos mindre lokale byråer som gjør noe av det samme som oss. Vi er så heldige at vi av noen av kundene våre blir invitert med helt inn i styrerommet for å dele innsikt og sparre med topplederne hos bransjeledende og unike merkevarer. Det er inspirerende at rådene og kompetansen vår gir den tilliten hos kundene, poengterer Kristiansen.

Utvikling og kompetanseutveksling står høyt i kurs hos iProspect. De ansatte jobber hele tiden for å ligge foran når det kommer til innovasjon og teknologi på sitt fagfelt, og jobber hardt for å møte kundenes behov og etterspørsel.

– Utover at man i iProspect får lov til å jobbe med noen av landets største merkevarer som Vipps, DnB, ARK, XXL, BMW og Gjensidige, alle ikoniske innen sin bransje med egne unike reiser og mål for fremtiden, så har vi også strategiske partnerskap med selskaper som Schibsted, Google, Snapchat og Salesforce, både lokalt og internasjonalt, for å nevne noen. I det ligger det spennende innsikt og muligheter for våre ansatte. Disse partnerskapene skal i bunn og grunn komme kundene våre til gode, men det byr også på utviklingsmuligheter og mulighet for å delta på fagseminarer av ypperste klasse, avslutter Kristiansen.

Kristiansen forteller videre om et godt og lite stereotypisk arbeidsmiljø bestående av folk som oppriktig brenner for faget sitt.

– Vi bygger tverrfaglige team internt og drar veksel på kompetanse fra andre relevante byråer i dentsu-familien der det er nyttig. Vi jobber aktivt for å utfordre kundene og komme med forslag til nye løsninger. Som fagnerd tørster man gjerne etter innsikt og større fagmiljøer for ulike grener innen marketing, og det er inspirerende, sier Kristiansen.

iProspect er en del av dentsu, et av landets største byrånettverk med store, kjente merkevarer på kundelisten i Norge og internasjonalt.

I desember skal hele dentsu flytte inn i nye lokaler i Kristian Augusts gate 23 i Oslo sentrum. Bygget er et såkalt signalbygg bygget etter FutureBuilt-kriterier og bærekraftige prinsipper og vil få det klingende navnet dentsu-house.

På spørsmål om hva Kristiansen og Røsnes liker best med jobben sin, svarer de:

– Det beste med jobben min er at jeg får lov til å jobbe med så mange forskjellige kompetanser. Jeg lærer noe nytt så og si daglig, og det tror jeg er unikt fordi jeg jobber i byrå, sier Kristiansen.

– For meg er det beste med jobben min muligheten jeg har til å bli utfordret hele tiden, men ha støtte rundt meg. Man er aldri er alene om utfordringen. Jeg føler meg trygg og setter pris på det gode miljøet. Det er hyggelig å komme på kontoret og jeg gleder meg til å si hei til alle som jobber her, sier Røsnes.

 

Mediebyrå – tilpasningsdyktige fagspesialister

Relasjonen til byråene er svært viktig for enhver annonsør av en viss størrelse – og det viktigste byrået er mediebyrået, i følge Den store Annonsørrapporten fra ANFO. I gjennomsnitt svarte over 40 prosent av annonsørene at Mediebyrået er deres viktigste samarbeidspartner innen kommunikasjon og markedsføring gjennom de siste 5 årene.

Hvorfor er det spennende å jobbe i mediebyrå?

I mediebyråene finner man flere fagmiljøer som jobber på tvers av analyse, strategi og kreativitet. I større grad enn mange andre miljøer har mediebyråene reagert på store endringer i struktur, teknologi og mediebildet. De er en kategori av arbeidsgivere som er både krevende og svært interessante for mennesker som vil ta del i den raske utviklingen i kommunikasjon- og markedsføringsfaget.

Hva er det som gjør at mediebyrået er så viktig for sine kunder?

Som det meste annet er dette sammensatt, men her er noen tjenester og kompetanser mediebyråene er ledende innen:

Mediekjøp – Dette handler om mye mer enn å forhandle seg til en lav pris hos de ulike kanalene. Her skal man identifisere hvilken kanal som er riktig med tanke på budskapet og målgruppen annonsøren vil treffe. Hva er rett kanal til budskapet og målgruppen som annonsøren trenger å treffe? Mediestrategi er mediebyråenes paradegren. Ingen har mer kompetanse om effektiv kanalmix, optimale tidspunkter og hvordan man oppnår dekning og frekvens i befolkningen.

Kanalforståelse – I alle mediebyråer finner man faggrupper som er spesialisert på enkelte mediekanaler og plattformer. Det kan for eksempel være digital video, utendørsreklame, digital display, TV, radio, paid social osv. Dette er fagmiljøer som møter kanalene, aktørene og tilbyderne i markedet og som jobber tett med både nasjonale og internasjonale kanaler og plattformer.

Rapportering – I mange år har nettopp rapportering av investeringer, dekning og effekt vært en ressurskrevende øvelse for annonsørene, mediebyråene og deres ansatte. Her er det ikke rom for å gjøre feil. Ny teknologi og en bevisst satsning på å effektivisere og fjerne «kjedelige jobber» hos mediebyråene har ført til at de har strukturen og teknologien som gjør det oversiktlig og forståelig for kundene.

Sterke fagmiljøer

Kandidater med erfaring fra mediebyrå er svært attraktive i arbeidsmarkedet. Og det er ikke uten grunn. Mediebyråene er en av få arbeidsgivere i vår bransje som alltid setter av tid til faglig utvikling for sine ansatte. Fagmiljøene i mediebyråene jobber tett sammen i kundeteam, og dette gir perspektiv og innsikt i de kommunikasjonsmessige og markedsmessige utfordringene for kunder, bransjer og hele næringer. Dette bidrar til rask faglig utvikling hos ansatte i mediebyråene. Det er ikke uvanlig at ansatte klatrer karriereveien i et byrå, eller byråkonsern fra «junior» til byråleder.

Teknologi og globalisering

Mediebyråene har jobbet med innsikt, målinger og medieteknologi lengre enn de fleste fagmiljøer i Norge. Nær sagt alle aktørene i dette markedet har en internasjonal tilhørighet. Det gir gevinster i form av teknologiutvikling og nye fagperspektiver. Byråene er ikke bedre enn tilliten de får fra sine kunder. Derfor er det viktig for alle aktører i denne bransjen å utvikle og eksponere fagfolk som annonsørene er avhengige av.

Hvem jobber i byrå?

Kort fortalt er det analytiske og kommersielle ferdigheter som er de to viktigste egenskapene. Markedsføring, kreativitet, teknologi og forretningsutvikling er viktige fagområder som smelter sammen i leveransene til kundene, og mediebyråene ser nesten alltid etter folk som har sterke egenskaper og kompetanse innen minst ett felt, men som også har interesse og forutsetninger for å utvikle seg innen flere fagområder. I alle mediebyråene er det stort rom for spesialister, men folk som er flinke til å fortelle om sitt fagområde, hode workshops og formidle kompetanse har en tendens til å stige raskere i gradene. Tidligere virket det som byråene var veldig opptatt av å ansette folk med erfaring fra byrå, men i løpet av de siste årene har ny teknologi, analysemuligheter og gode verktøy bidratt til at de søker bredere når de skal ansette nye.

Er du interessert i å jobbe i mediebyrå? Sjekk ut våre ledige stillinger og registrer deg i vår database så sender vi deg informasjon når det dukker opp nye muligheter.

De mest populære lederne i 2018

Årets tre mest populære ledere er Maria Aas-Eng, Paal Fure og Pelle Stensson. De tre ble plutselig kolleger da Dentsu Aegis kjøpte opp RED med virkning fra 1. juni 2018. Det var få som visste om forhandlingene som hadde pågått i lang tid. Hvordan skulle Maria Aas-Eng, som hadde heist det norske flagget hver gang hun kom inn på kontoret, fortelle til sine medarbeidere at RED var kjøpt opp av et stort globalt consultingselskap innen markedsføring og teknologi?

-Vi var jo spent på reaksjonene, vi som hadde dyrket RED som det norske og lokale byrået hver gang vi kom inn på kontoret. Og så skulle vi formidle at vi ble kjøpt opp av Dentsu Aegis, for mange en internasjonal mastodont. Hva ville de ansatte si? Ville noen slutte? Og hvordan ville det bli mottatt av kundene? Vi var jo litt urolige, sier Maria Aas-Eng.

-Hos oss begynte folk å juble, sier Pelle Stensson.

Han blir stille. Tenker etter og blir litt rørt når han gjenforteller hvordan gjengen i Dentsu Aegis mottok budskapet om at de skulle få 100 nye kolleger.

-Jeg er veldig glad for at oppkjøpet fikk den mottakelsen i Dentsu Aegis som det gjorde. Det har betydd mye og gjort det mye enklere for oss alle i selve implementeringen, sier han.

Det mest krevende i karrieren

Maria, Pelle, Paal og de andre involverte holdt seg til planen om å fortelle om oppkjøpet internt en dag i april i 2018. Pelle, Paal og resten av ledelsen i Dentsu Aegis var allerede i gang med planleggingen av en kick off som skulle holdes i Strømstad en drøy måned senere. Plutselig fikk den en del flere deltakere. 100 nye medarbeidere skulle med på laget.

– I Strømstad åpnet Paal showet med å invitere hele RED-gjengen opp på scenen for å ønske oss velkommen. Velkomsten var så genuin og ekte, den traff nok mange av oss rett i hjertet. Da føltes hele oppkjøpet så riktig, sier Maria.

Hun legger likevel ikke skjul på at 2017 og 2018 har vært de mest krevende årene i hennes lederkarriere.

– Det har vært mye jobb med oppkjøpet og integrasjonen, men det har nok også vært mine mest spennende år som leder. Det som er vanskelig og krever utholdenhet er å gjøre endringer og samtidig bevare et godt arbeidsmiljø og kulturen du har internt. Jeg har fantastiske kolleger, men jeg har i perioder hatt behov for å verne om enkelte slik at ikke alle endringer skulle skje samtidig, sier hun.

Tror du folk merker at det er en endring i Red, fra da til nå?

-Ja, absolutt. Det å tre inn i Dentsu Aegis nettverk der flere store selskaper skal samarbeide medfører endringer. Fra å være en gründerbedrift på godt og vondt er vi nå en del av et stort internasjonalt selskap med en annen struktur. Vi drifter annerledes og vi har fått tilgang på nye verktøy og systemer, selv om vi i det daglige har de samme lokalene og de samme kollegene, sier Maria.

Dentsus familietre

Å tegne opp familietreet til Dentsu Aegis, er mye mindre komplisert enn antatt. Paal Fure er den norske konsernsjefen til Dentsu Aegis Network i Norge og har samtidig et bilateralt ansvar for Sverige og Finland. Pelle Stensson leder Dentsu Aegis sin byrågruppe i Norge mens Maria leder RED dentsu X. Begge rapporterer til Paal. Det vi er nysgjerrige på, er hva Pelle tenker om oppkjøpet av RED og hvilken strategi de hadde.

-Vi har vært tydelige overfor våre ansatte på hvor vi ønsker å flytte Dentsu Aegis rent strategisk. Vi så etter et miljø som kunne være en sterk totalpartner til kundene og samtidig et godt fagmiljø for fortsatt utvikling av Dentsu Aegis fullservicetilbud. RED er ikke bare et sterkt fagmiljø, men også et bredt consultingmiljø med mange disipliner. Med oppkjøpet kan vi skape gode synergier og samtidig utvikle oss innenfor områder som vil prege fremtidens marked.

Populære ledere tross sterk kuling

Som Bransjeundersøkelsen viser har både Maria, Paal og Pelle utmerket seg positivt det siste året, og dette til tross for at de kan se tilbake på et 2018 med krevende omstillinger. Hvordan klarer de å ivareta sin popularitet som ledere når de samtidig står i endringer som gir både sidevind og til tider sterk kuling?

-Det som avgjør resultatet er hvilket engasjement du klarer å skape i laget. Hva er det det som skal til for at mennesker uansett disiplin, alder og ambisjoner føler engasjement og positivitet? Jeg tror det handler om å føle tilhørighet. For å føle tilhørighet må man kjenne til hva som skjer, at man selv er en del av laget og at man faktisk har mulighet å påvirke det som skjer. Som leder må man gjøre hva man kan for å skape engasjement og få de ansatte til å føle at de er en del av et lag, gjerne et vinnende lag. Dette er helt to basale faktorer, sier Pelle.

-Men hva tror dere gjør dere til gode ledere?

-Det er alltid hyggelig med anerkjennelse og jeg tror at både Paal, Maria og jeg har en fordel av at vi har lang erfaring fra bransjen, erfaring med store krevende kunder og det å være tett på der det skjer. Det gjør det lettere å ha forståelse for hverdagen til den ansatte, og det gjør det enklere å gjøre justeringer eller endringer. I tillegg tror jeg vi alle er opptatt av å bygge positive kulturer og involvere ansatte, uansett nivå, i daglige beslutninger og retningen for selskapet. Involvering skaper engasjement og det er viktig at den overordnede kommunikasjonen om mål og strategier treffer den enkelte som jobber hos oss, sier han.

Trenger gode spillere som spiller ball

For både Maria og Pelle handler det å lykkes som leder å bygge et lag med gode spillere og å være oppriktig interessert i medarbeiderne sine. I hverdagen dreier det seg om å sette av tid til å drive med ledelse og folk, i tillegg til fag.

–Jeg har tidligere fått tilbakemeldinger på at når noen spør meg om å få fem minutter, så får de ti. Det kan godt være at den ansatte bare ber om fem minutter, men vedkommende har kanskje tenkt på denne samtalen i en uke eller i tre måneder. Det synes jeg vi som ledere skal ha stor respekt for. Skal man lykkes som leder må man være oppriktig interessert i sine medarbeidere, sier Maria.

-Jeg prøver alltid å være tydelig på ambisjoner og hvor vi skal, og at vi må ha et godt lag for å komme dit. Vi trenger ikke gode spillere som bare vil spille med seg selv, da kan de spille med seg selv et annet sted. I Dentsu Aegis vil ha gode spillere som er opptatt av å spille som lag. Det skaper et mye bedre miljø og en større vekst over tid. Det er også superviktig at vi som ledere setter av tid til å snakke med folka våre, selv om det i en hektisk hverdag ikke alltid er så lett å få til, sier Pelle.

Den ensomme topplederrollen

Det kan blåse på toppen og det å inneha en topplederrolle kan tidvis være ganske ensomt. Og er det en ting som er sikkert, så er det at medarbeidere og bransjekolleger har meninger om deg og hvordan du leder virksomheten.  

-Som toppleder har man sin ledergruppe, som for meg er veldig viktig. Det har også vært helt avgjørende å ha en sparringspartner utenfor ledergruppen, og det har jeg i Therese Becke. Det er tøft å være toppleder og det er ensomt til tider. Du må ha noen som utfordrer deg, pusher deg, og en som du vet er 100 prosent ærlig med deg og som sier hva du gjorde bra og hva du gjorde dårlig, sier Maria.

-For meg er det veldig viktig å ha sparringspartnere som jeg stoler på på ulike nivåer i en organisasjon. Det trenger ikke være ledere, det er mange som kan bidra med råd og inspirasjon. Dessuten er familie og venner viktig. De kjenner meg som person og kan gi personlig veiledning. Jeg opplever også at når man står i en krevende situasjon kan det være til god hjelp å være for seg selv, lene seg litt tilbake og eventuelt ta en løpetur før man lander på en beslutning, sier Pelle.

Kamp om de flinke folka

Hverken Maria eller Pelle legger skjul på at det er en utfordring å attrahere gode og engasjerte ansatte og beholde dem i Dentsu Aegis gjennom å være en attraktiv arbeidsgiver. Dessuten er det mange av de kloke hodene som har et ønske om å være gode spesialister fremfor å utvikle lederegenskaper.

-En utfordring for vår organisasjon og bransjen er at vi må klare å utvikle og dyrke frem andre gode ledere. Vi må hele tiden jobbe for å utvikle lederskapet i våre miljøer ellers vil vi om kort tid ha mangel på ledere, tror Maria.

Og det er Pelle enig i.

-Den generasjonen som kommer inn i bransjen nå er personer som elsker faget, som ønsker å bli best i verden på SoMe, og som gjør alt de kan for å være gode digitale spesialister eller analytikere. De er således ikke like opptatt av ledelse og der har vi en oppgave å gjøre for å skape nye moderne ledere som klarer de omstillinger vi står overfor, sier Pelle.

Krever høy lønn og fleksibilitet

Å rekruttere talenter med digital kompetanse som ønsker å bli verdensmestere, er ikke bare bare. De kan ha høye og til dels urealistiske lønnsforventninger i starten av sin karriere og gi hodebry for dem som sitter med regnearkene.

-Startlønnen for digitale spesialister kan være veldig høy. Som bachelor- eller masterstudent uten noe særlig erfaring er lønnskravet stort og i tillegg er de etter kort tid i bransjen verdt mye på markedet. For vår del er det viktig å ha et bevisst forhold til dette. Lønn er viktig, men det er vår oppgave å formidle at godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og personlig utvikling er viktige faktorer. Om du spør om vi merker lønnskravet fra digitale spesialister og deres tro på egen kompetanse, så er svaret ja, sier Maria.

Er det andre ting dere merker at de ansatte er opptatt av?

-Fleksibilitet er et mye større krav nå enn for 15 år siden da alle jobbet mer faste tider fra kontoret. Også er flere opptatt av totalpakken: At de har det bra på jobb, at det er fleksibilitet, at de med jobben får et godt privatliv, at de opplever faglig og personlig utvikling og at de er fornøyde med lønnen og andre økonomiske godtgjørelser, sier Pelle.

Må bli mer attraktive

Mange av respondentene i Bransjeundersøkelsen svarer at de har stor tro på at mediebyråene er rigget for fremtiden. Det er positivt for mediebyråene, men rekrutteringen har blitt mer utfordrende enn noen gang. Kanskje har de vært for dårlige til å snakke om det de utvikler og gjør for kundene. Kanskje har de snakket alt for mye om deres tidligere core business, som jo var mediekjøp.

-Vi må bli flinkere til å synliggjøre hvordan vi bidrar til at kundene lykkes. Folk trenger vi, men vi kan ikke bare ansette markedsførere og digitale spesialister i tiden som kommer. Vi trenger å rekruttere flere ulike fagdisipliner og vi trenger en større variasjon i folks personlighet, alder, profil, erfaring og bagasje ellers i livet. Det å få disse menneskene, ulikhetene, til å samarbeide og snakke sammen på en god måte er en skikkelig lederutfordring, avslutter Maria.