INDEX

iProspect – et moderne fagmiljø i utvikling

Nye iProspect er et fullservice marketingbyrå født i den digitale økonomien – resultatet av et tydelig fotavtrykk innen performance marketing, forent med et hjerte som banker for merkevarebygging. Der noen velger å optimalisere for kortsiktige effekter, og andre for langsiktige, velger iProspect å vektlegge begge. Byråets tilnærming er at merkevarer utvikles og bygges best ved å kontinuerlig optimalisere markedsinvesteringer for å oppnå maksimal konkurransekraft og forretningsverdi, på kort og lang sikt.

iProspect er overbevist om at vekst for byråets kunder fremover vil skapes i skjæringspunktet mellom presisjonen og forutsigbarheten i data- og teknologikompetansen iProspect alltid har vært kjent for, kombinert med kulturen, innholdet og storytellingen Vizeum har representert. Begge byråer under dentsu-paraplyen.

iProspect søker etter ny medierådgiver og ny kundeansvarlig.

Stian Kristiansen er strategidirektør i iProspect. Bak seg har han åtte års fartstid i dentsu og tidligere Vizeum.

iprospect

Stian Rogert Kristiansen

På spørsmål om hvordan fusjonen har påvirket dem, og også kundene, svarer han følgende:

– I takt med den bransjeglidningen som har skjedd som følge av den digitale transformasjonen, har vi som mange andre, måttet bredde oss ut for å møte morgendagens utfordringer i et stadig skiftende mediebilde. For dentsu handlet det overordnet om å samle fagområder og kompetanse da gruppen bestemte seg for å slå 160 byråmerkevarer sammen til seks sterke miljøer. Kundeundersøkelser vi utfører viser at kundene ønsker få kontaktpunkter, én kundeansvarlig og gode tverrfaglige dialoger.

Kristiansen deler noen tanker om byråets styrker og veien videre:

– Nye iProspect har fremdeles styrke som et performance marketing-byrå, men etter fusjonen med det mer tradisjonelle mediebyrået Vizeum er vi totalt sett et moderne, fullservice marketingbyrå. Det som er viktig er at nye og eksisterende kunder skal se og føle seg trygge på at vi kan hjelpe dem med de aller fleste utfordringer de måtte ha innen marketing. Med utvidet kompetanse, og som en del av dentsu, er vi tilbyder av et bredt spekter av tjenester, konstaterer Kristiansen.

Han forteller videre om hva som blir viktig i tiden fremover, og dermed også fokusområder for iProspect og deres kunder.

– Den pågående pandemien har endret måten vi handler produkter og tjenester på, og akselerert netthandelen. Vi forventer at disse vanene vil vedvare også etter pandemien. Det er derimot ingen enkel sak for virksomheter å både være lønnsomme på kort sikt samtidig som man skal bygge levedyktige forretningsmodeller på lang sikt. For å hjelpe våre kunder å identifisere og prioritere muligheter for videre vekst har vi i iProspect utviklet Commerce Success Framework. Dette verktøyet fokuserer på å svare opp fire spørsmål for annonsører; Møter vi kundene der de er? Er vi synlige i riktig kanaler? Har vi innhold, produkter og priser som er attraktive for kundene? Legger vi til rette for langsiktige kundeforhold i en verden vi vet at kundene er lite lojale til merkevarer?

Madeleine Røsnes har tittelen Performance Lead og startet i iProspect i april i år, rett etter fusjonen mellom iProspect og Vizeum fant sted.

iprospect

Madeleine Røsnes

– Grunnen til at jeg byttet jobb og begynte i iProspect var at jeg ønsket et større fagmiljø rundt meg. Jeg ønsker å lære mer om andre ting enn kun det som er mitt hovedfelt, samtidig som jeg fordyper meg mer innen performance marketing. Selv om jeg begynte rett etter fusjoneringen opplever jeg ikke at det har vært fokus på hvem som kom fra hvilket byrå. Tvert om er det god flyt. Jeg startet opp på hjemmekontor og møtte alle for første gang via skjerm, og det er iProspect-gruppa som ny enhet jeg har blitt kjent med. Å komme inn ny og bli kjent digitalt, har gått bedre enn forventet, forteller Røsnes.

– Vi har et bredt spekter av kunder med ulike mål, innfallsvinkler og læring. Mulighetene som ligger i det, er større hos et byrå som iProspect enn hos mindre lokale byråer som gjør noe av det samme som oss. Vi er så heldige at vi av noen av kundene våre blir invitert med helt inn i styrerommet for å dele innsikt og sparre med topplederne hos bransjeledende og unike merkevarer. Det er inspirerende at rådene og kompetansen vår gir den tilliten hos kundene, poengterer Kristiansen.

Utvikling og kompetanseutveksling står høyt i kurs hos iProspect. De ansatte jobber hele tiden for å ligge foran når det kommer til innovasjon og teknologi på sitt fagfelt, og jobber hardt for å møte kundenes behov og etterspørsel.

– Utover at man i iProspect får lov til å jobbe med noen av landets største merkevarer som Vipps, DnB, ARK, XXL, BMW og Gjensidige, alle ikoniske innen sin bransje med egne unike reiser og mål for fremtiden, så har vi også strategiske partnerskap med selskaper som Schibsted, Google, Snapchat og Salesforce, både lokalt og internasjonalt, for å nevne noen. I det ligger det spennende innsikt og muligheter for våre ansatte. Disse partnerskapene skal i bunn og grunn komme kundene våre til gode, men det byr også på utviklingsmuligheter og mulighet for å delta på fagseminarer av ypperste klasse, avslutter Kristiansen.

Kristiansen forteller videre om et godt og lite stereotypisk arbeidsmiljø bestående av folk som oppriktig brenner for faget sitt.

– Vi bygger tverrfaglige team internt og drar veksel på kompetanse fra andre relevante byråer i dentsu-familien der det er nyttig. Vi jobber aktivt for å utfordre kundene og komme med forslag til nye løsninger. Som fagnerd tørster man gjerne etter innsikt og større fagmiljøer for ulike grener innen marketing, og det er inspirerende, sier Kristiansen.

iProspect er en del av dentsu, et av landets største byrånettverk med store, kjente merkevarer på kundelisten i Norge og internasjonalt.

I desember skal hele dentsu flytte inn i nye lokaler i Kristian Augusts gate 23 i Oslo sentrum. Bygget er et såkalt signalbygg bygget etter FutureBuilt-kriterier og bærekraftige prinsipper og vil få det klingende navnet dentsu-house.

På spørsmål om hva Kristiansen og Røsnes liker best med jobben sin, svarer de:

– Det beste med jobben min er at jeg får lov til å jobbe med så mange forskjellige kompetanser. Jeg lærer noe nytt så og si daglig, og det tror jeg er unikt fordi jeg jobber i byrå, sier Kristiansen.

– For meg er det beste med jobben min muligheten jeg har til å bli utfordret hele tiden, men ha støtte rundt meg. Man er aldri er alene om utfordringen. Jeg føler meg trygg og setter pris på det gode miljøet. Det er hyggelig å komme på kontoret og jeg gleder meg til å si hei til alle som jobber her, sier Røsnes.