INDEX

Dette ser arbeidsgiverne etter akkurat nå

CRO, E-commerce, performance marketing, Big Data, CXM – begrepene innen digital markedsføring og forretningsutvikling er mange. Det er ikke alltid arbeidsgiverne er helt presise når de skal beskrive hva slags kompetanse de ser etter.

På kort tid har fagområdene for markedsføring, teknologi og analyse utviklet seg voldsomt. Automatisering, dashboards og systemer som integrerer verktøy og kanaler gjennom hele kundereisen har kommet for å bli. Dette har to veldig positive konsekvenser for alle som jobber innen fagområdene; kjedelige jobber blir borte, og verdien av arbeidet med digital markedsføring og analyse er mer dokumenterbart, synlig og verdifullt for selskapene.

Dette endrer arbeidshverdagen for alle som jobber i krysningspunktet teknologi, kommunikasjon, digitalt salg og kreativitet.

Etablering eller utvikling

Det er to forskjellige faser innen digitalisering som preger kundene vi i Teft jobber med. På den ene siden har vi selskaper som har tatt i bruk løsningene for performance marketing, CRM og dialog, men som bruker systemene hver for seg. Disse er i en etableringsfase hvor de søker å høste gevinster ved å sammenstille data og forenkle prosesser. Både analytisk og kreativt. Dette er miljøer som har forståelse for hva de enkelte disiplinene bidrar med, men som ikke ennå har funnet frem til egen mar-tech-rigg. For fagfolk som har erfaring med å se sammenhenger mellom de forskjellige disiplinene og teknologiene i digital markedsføring, er det både utfordringer og mestringsfølelse å hente i denne type miljøer. Å være praktisk, handlekraftig og en smule pragmatisk er fordelaktig, og kan bidra til stor suksess når man skal bygge en digital markedsavdeling som utnytter alle mulighetene som er tilstede nå.

Den andre kategorien er selskaper som har tatt dette steget, og som leter etter gevinster i integrasjonen og datagrunnlaget som skapes med teknisk avanserte løsninger. Denne type miljøer har brukt automatisering i annonsering, dialog og rapportering en stund allerede. Utfordringen er å omsette det teknologiske forspranget til og til å vinne posisjoner i markedet. Ofte griper omveltningene innen markedsføring og teknologi inn i andre prosesser i selskapet som f.eks. logistikk, innkjøp og innovasjon. Folk som søker å utfordre sine analytiske evner og sin forretningssans, vil finne krevende og interessante roller i slike miljøer.

Perspektiv eller presisjon

I en byggefase hvor man søker å teste og ta i bruk nye metoder, er behovet for perspektiv stort. Viljen til å teste og dokumentere må være like stor som evnen til å forkaste og gå videre i jakten på den beste løsningen.

I selskapene som har definert sin mar-tech plattform, er behovet for å jobbe med presisjon og en utrettelig vilje til å optimalisere og se potensial i verktøy og data størst.

Verdifull erfaring

Vi som jobber med rekruttering til denne type roller og miljøer har stor tro på at kompetanse om ett fagfelt kan vise seg meget verdifull i et annet fagfelt. Derfor er vi faktisk ikke så opptatt av titler. Vi er mer opptatt av hvilke oppgaver som skal løses. Hvilke metoder som mest sannsynlig vil være viktige i jobben. Analyse og innsikt, eller innovasjon og forretningsutvikling? Salg eller kundetilfredshet? Teknologi eller kreativitet? Ingen fagområder står lenger alene, alle krever innsikt og nysgjerrighet på tvers. Mennesker med solid forankring i ett felt vil ha gode forutsetninger til å hevde seg i tilstøtende områder.

De fleste arbeidsgivere ser etter kandidater som har erfaring med å bruke digitale plattformer for å oppnå en effekt hos forbrukerne. Det er imidlertid opp til de som ser etter nye utfordringer å velge om de ønsker å strekke seg i retning av ledelse, bli en fagspesialist eller en bred generalist som tar del i mange prosesser.

Anna Blom Rian er rådgiver i Teft Rekruttering

13 vanlige intervjuspørsmål – og hvordan du nailer dem!

Vi opplever at kandidatene som presterer best, er de som kjenner seg selv og faget sitt godt. De vet hva de er gode på og hvilke oppgaver de ikke mestrer så bra. Og ikke minst, de er motiverte for stillingen de søker på.

Det er alltid en fordel å stille godt forberedt, uthvilt og med mye energi. I tillegg til å svare godt på spørsmålene, er det også viktig at du er bevisst ditt eget kroppsspråk og ansiktsuttrykk under intervjuet, også om det er et videointervju. Vis at du er interessert når intervjueren snakker, nikk og smil, still spørsmål. Dette vil gi den som intervjuer deg et godt inntrykk av deg som person.

Her er noen tips fra oss til hvordan det kan lønne seg å tenke når du skal svare på de mest vanlige intervjuspørsmålene.

Registrer deg i vårt nettverk

1. Kan du fortelle litt om deg selv?

Hjelp intervjueren litt. Spør: «Hva er det du er mest interessert i, vil du høre om oppgavene og hvordan livet mitt har vært i det siste. Eller vil du at jeg skal ta deg igjennom fra begynnelsen?»

Svaret på dette spørsmålet setter gjerne tonen for hele intervjuet, så det kan lønne seg å forberede seg ekstra på dette. Her kan det være lurt å oppsummere meritter som viser at du er riktig person for den aktuelle stillingen. Ikke svar som du ville gjort i en sosial sammenheng. Det som egentlig blir spurt om er «hvorfor bør vi ansette deg?». Fortell om utdannelsen din og hva du tar med deg fra studiene som vil være bra i denne stillingen. Belys tidligere arbeidserfaringer og snakk om hvorfor disse har gjort deg ekstra godt rustet for denne jobben osv.

2. Hvorfor vil du ha denne jobben?

Vi anbefaler at du snakker om hvorfor du vil jobbe i akkurat dette selskapet, med akkurat de utfordringene de skal ta tak i nå. Kort sagt: Hva er det som gjør at akkurat dette selskapet skiller seg ut for deg nå?

Trekk frem sidene ved jobben som gjør at du søker på den – og da er det selvfølgelig arbeidsoppgavene du burde fokusere på, ikke lønn eller kontorets beliggenhet. Fortell hva du syns er spennende med stillingen, hvorfor du vil gjøre en god jobb med arbeidsoppgavene og hvorfor du vil jobbe innen akkurat dette feltet. Hvilke av dine personlige egenskaper og faglige kompetanse gjør deg ekstra godt egnet til å utføre disse oppgavene i akkurat dette selskapet?

3. Hva vet du om bedriften?

Forbereder du deg godt på dette, er dette en gylden mulighet til å skille deg ut fra de andre aktuelle søkerne. Du vet selvsagt hva bedriften driver med, men hvis du vil imponere kan det lønne seg å gjøre ekstra research før intervjuet. Google bedriften, sjekke facebookprofilen, se på LinkedIn og snakk med folk som jobber innenfor det samme. Finn ut hvilke fokusområder bedriften jobber med, om de har noen spennende prosjekter på gang og hva syns du er attraktivt med det de leverer.

4. Hva er dine største styrker?

Her gjelder det å trekke frem gode egenskaper ved deg selv, som du kan begrunne med eksempler på situasjoner der disse egenskapene kom til uttrykk. Ikke fall for fristelsen til å ramse opp en lang rekke fine adjektiver om deg selv, uten å begrunne dem i intervjuet.

5. Hva ser du på som dine svakheter?

Her er det viktig å se an den du snakker med. Er det et standard intervjuspørsmål, eller er de oppriktig interessert? Det er ikke alle som er like åpne for heeelt ærlige svar på dette spørsmålet. Men vis at du har selvinnsikt, og del gjerne områder du ønsker å bli bedre på og fortell hva du gjør for å få til dette.

6. Hva er du mest stolt av?

Her har du sjansen til å skryte av deg selv. Ikke svar barna dine eller at du har en fin hage 🙂 Trekk frem tidligere jobberfaringer, prosjekter eller utmerkelser som viser at du er godt egnet for stillingen.

7. Fortell om en konflikt/vanskelig situasjon du har opplevd på jobb og hvordan du løste denne

Som nevnt over er de fleste arbeidsgivere ikke på jakt etter en feilfri kandidat, men de er veldig opptatt av at kandidaten de ansetter skal ha selvinnsikt. Det er derfor helt i orden å fortelle om et prosjekt som ikke gikk som planlagt eller innrømme at man tok seg vann over hodet, men da må du ikke glemme å si hva du lærte av dette og hvordan du vil håndtere en lignende situasjon neste gang.

8. Har du søkt på andre jobber?

Dersom du har søkt på andre jobber, så er det helt naturlig å nevne dette. Forklar gjerne hvorfor og hvilke jobber du har søkt på.

9. Hvorfor slutter du i nåværende jobb?

Her bør du unngå å svare at det handler om en dårlig sjef eller dårlig miljø på en tidligere arbeidsplass. Fokuser heller på kompetanseområdene i den nye stillingen som er attraktive for deg. Og at du ønsker å skifte jobb for å utfordre deg selv og vokse videre som fagperson.

10. Hva ser du etter i en ny jobb?

Her bør du selvsagt svare noe som samsvarer med stillingen du søker på, og begrunne hvorfor dette er viktig for deg. Utfordringer og motivasjon som fungerer for deg. Enten det er å tjene mer penger, høyere fleksibilitet eller en mer meningsfylt jobb.

11. Hvordan vil din sjef og kollegaer beskrive deg?

Her burde du forberede deg litt ekstra. Når du vet at du skal på intervju, kan det være lurt å spørre menneskene rundt deg i jobben/miljøet du er i hva de syns at du skal svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke har mulighet til det, så burde du i hvert fall gjøre deg noen refleksjoner rundt dette på forhånd. Husk at den som vil ansette deg, kommer til å sjekke referanser.

12. Hvordan håndterer du stress eller vanskelige situasjoner?

Dette intervjuspørsmålet handler egentlig om hva slags menneske du er. Er du en planlegger, eller er du en som skrur opp intensiteten i måten du jobber på? Søker du struktur, eller fører stress til at du blir mer handlekraftig? Er du en maratonløper eller en bokser?

Noen planlegger mye, andre er mer «det ordner seg»-typen som prioriterer godt og er handlekraftige. Her gjelder det å trekke frem gode eksempler igjen. Når opplevde du stress sist, og hvordan løste du det? Fortell gjerne også hvordan du jobber for å unngå stress, at du for eksempel er nøye på å planlegge arbeidshverdagen for å unngå stress eller at du er flink til å be om hjelp hvis det koker litt ekstra.

13. Har du noen spørsmål til oss?

Hva skjer videre i prosessen er et naturlig spørsmål. Dersom du føler at motivasjonen har økt etter møtet, si det og forklar hvorfor.

Husk at et intervju er til for at begge parter skal bli kjent med hverandre. Du skal gjøre deg opp en mening om dette faktisk er en stilling du vil ha. Forbered gjerne noen spørsmål i forkant som du lurer på, og noter ned spørsmål underveis under intervjuet som kommer opp.

Konkrete temaer rundt lønn er nok ikke noe vi vil anbefale å ta opp i første samtale, men du kan gjerne stille spørsmål knyttet til arbeidskultur, rutiner og kompetanseutvikling i avdelingen du skal jobbe i.

Les også: De ti beste intervjutipsene

Ønsker du å få tips og nye stillinger fra oss i Teft? Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

De ti beste intervjutipsene

1. Bestem deg for noen klare hovedpunkter du ønsker å kommunisere om deg selv som er relevant for akkurat denne jobben og dette selskapet. Pass på at dette er konkrete argumenter for deg som kandidat og som kan støttes av resultater, referanser eller sertifiseringer. Gjenta gjerne budskapet hver gang du får muligheten til det. Frekvens selger.

«Min erfaring fra CRM og performance er den kompetansen som kan bidra til tydelige og raske resultater i denne e-commerce rollen»

«Jeg har erfart at det er samspillet mellom de forskjellige digitale markedsføringsdisiplinene som skaper en effektiv e-commerce strategi»

2. Vær opplest på selskapet og menneskene du skal treffe.

Alt annet er latskap og signaliserer at du egentlig ikke er spesielt interessert i denne jobben. Sett av tid for å scrolle deg igjennom Facebook, LinkedIn, nettsider og partnersider for selskapet og folka du skal treffe. Bruk gjerne mer tid på å se på konkurrenter og ansatte i liknende roller slik at du får et bilde av omgivelsene.

Du er innkalt til intervju, og i møtet dukker det opp en eller to personer til som ikke ble nevnt når møtet ble avtalt. Det er den ultimate icebreaker! Hvem er de? Hva er deres rolle? Hvorfor er de med i møtet?  Din nysgjerrighet vil neppe oppfattes som noe annet enn nettopp nysgjerrighet. Om du dessuten har forberedt deg (#2) med å kartlegge selskapet kan du kanskje imponere med å se sammenhenger og kontekst som de ikke forventer av en de ikke har møtt før.

Hvem kommer du til å jobbe tett med? Hvem blir sjefen din? Bruk din medfødte sjarm om den trengs for å skape en god relasjon med den som blir mest påvirket av ansettelsen i det daglige.

3. Vær nerd!

Ikke vær redd for å bli nerdete innenfor fagområdet/fagområdene for stillingen. Målet er at den du snakker med skal kjenne på at de snakker med en som har høy kompetanse og sterk interesse for fagområdet. Ekte fagfolk er alltid ute etter læring. Kanskje du kan lære noe fra intervjueren? Få til utveksling av erfaringer og fagprat i møtet.

4. Svar på hele spørsmålet

Selv om intervjueren har lest din søknad og din CV kan det være vanskelig å stille utfyllende spørsmål. Du kjenner best hva du selv har jobbet med, så ha tålmodighet med intervjueren og gi svarene dine kontekst.

«Du har mye erfaring med Google Analytics, du…?»

«-Jeg har jobbet med GA i flere år og på forskjellige måter. Jeg kan godt forklare hvordan jeg tenkte når vi skulle sette opp kontoen i forbindelse med lanseringen av et prosjekt jeg er veldig stolt av?»

5. Velg rekkefølge på din CV

De mest vellykkede presentasjonene starter på begynnelsen med få detaljer, så nærmer man seg dagens dato med stadig større detaljrikdom. Men du vil kanskje treffe på noen som foreslår at du starter på dagens dato og går bakover. Derfor bør du trene på å fortelle din historie både kronologisk og motsatt.

Du bør bruke taletiden din klokt og passe på å få med hendelser og erfaringer som har gjort inntrykk på deg, og som har bidratt til å gjøre deg til den du er i dag. Det er opplevelsene og erfaringene dine som forteller mest om hvem du er, mens det er hva du har gjort de siste par årene som forteller mest om hva du kan.

6. Ta regi på din historie

«Kanskje du kan fortelle litt om deg selv?»

-Jada, på en dårlig dag kan det hende selv den beste intervjuer at man er litt lat, eller at dette faktisk er en utfordring til deg for å teste dine evner for å ta styringen. Dette er uansett din invitasjon til å ta regien i møtet. Husk hovedpunktene du ønsker at intervjueren skal sitte igjen med og jobb deg inn mot din CV som kart for reisen.

 

7. Vis at du vil ha jobben!

Mange går med den feilaktige oppfattelsen at det lønner seg å spille litt «hard to get» i jobbintervjuer. Innimellom hører vi nemlig at «jeg har jo kjempelyst på jobben, men vil ikke virke for interessert!» Dumt av deg! Dette kan på det sterkeste fraråde. Har du lyst på jobben, så vis det!

8. Har du noen spørsmål?

Dette er din gylne mulighet, men likevel stiller 99% av kandidatene spørsmålet: Hva er den videre fremdriften i prosessen?

Saken er den at du helt sikkert har noen mer kvalifiserte spørsmål enn det. Var det noe som talte mot at du skulle søke på jobben, eller komme i intervjuet som har med selskapets omdømme, merkevaren, markedsposisjonen eller annet å gjøre?

«På hvilken måte tenker dere at digitaliseringen vil forandre selskapet de neste par årene?»

«Hvilke mål eller ambisjoner har dere for de neste årene?»

«Jobber dere med noen prosjekter eller leveranser dere kan nevne for meg nå?»

Det kan jo dessuten hende at du som flink nerd (#3) har stilt flere gode spørsmål i løpet av intervjuet. Da kan det være en idé å oppsummere slik at intervjuere kan krysse av for at du har stilt smarte spørsmål.

9. Tilpass deg

En jobbsøkerprosess kan være tidkrevende og krever mye av deg. Husk på det når du søker en stilling. Det er ikke greit å flytte på møtet flere ganger på grunn av trivielle gjøremål. Husk at alle arbeidsgivere også søker fleksible og «enkle» folk som strekker seg for andre. Dersom du må flytte på et møte en gang bør jo det være greit, men andre gangen kan du nesten være sikker på at endringen har en innvirkning for inntrykket som arbeidsgiveren har av deg.

10. Snu i tide

Dårlig magefølelse? Er arbeidsoppgavene ikke helt hva du hadde sett for deg? Blir reiseveien for lang og knotete? Adresser det på et tidspunkt og til den som holder i rekrutteringsprosessen. Drøft dine tanker rundt dette og spill med åpne kort. Det beste for alle parter er at du eventuelt snur i tide og tidsnok til at andre kandidater kan få tilbudet om det som ikke var drømmejobben for deg likevel.

Du er ikke en potet, vel?

Ingen av våre oppdragsgivere er på jakt etter poteter. Det er hovedgrunnen til at du heller ikke bør fremstille deg som en.

I løpet av en uke, en måned og et år er våre rådgivere i dialog med mange kandidater. Det er kandidater som er uten jobb og kandidater som har jobb, men som vil gjøre noe annet. Og så har du de som har jobb og som i utgangspunktet ikke vil ha en ny jobb, men som kan være interessert likevel om den rette muligheten skulle by seg.

Vi treffer mange ulike mennesker, ulike profiler. Vi treffer mennesker med kort erfaring, lang erfaring, mye og lite kompetanse – litt alt etter som hvor i livet man er. Like sikkert som at alle de vi snakker med har en CV, så dukker også potetene opp. Helt uavhengig av årstid. Og vi treffer gjerne to typer poteter. De som i sine søknader viser alt hva de har gjort, men ikke forklarer hva de kan. Og så har vi de som sier i et intervju med oss at de er poteter.

Vi og våre oppdragsgivere verdsetter fleksible og tilpasningsdyktige medarbeidere, men vi er sjelden på jakt etter generalister uten en tydelig, faglig identitet. Du kan ha variert bakgrunn. Du kan ha bred erfaring. Du kan ha gjort mange ulike arbeidsoppgaver i en bestemt rolle. Du kan ha hatt en stilling og så har du fått tilført flere oppgaver over tid. Du kan også være omgjengelig og allsidig. Men du er likevel ikke en potet.

Når vi går igjennom søknader til en rolle eller presenterer kandidater for våre oppdragsgivere ser vi aller først etter spesialist- eller kjernekompetansen til den som søker på jobben. Vi ser etter hva vedkommende kan, hva vedkommende har gjort og hvilke resultater eller prosjekter som er relevante for vår oppdragsgiver og den konkrete stillingen. Derfor bør du spisse søknaden din og fremheve de ferdighetene du har og som er viktige for stillingen, og så kan du fylle på med relevant informasjon som gjør deg til en anvendelig og fleksibel medarbeider etter det. Du kan ha variert bakgrunn og bred erfaring, men du må være spesialist på noe. Det lønner seg rett og slett ikke å være en potet.