Oppdaterte rekrutteringsråd

Våren 2020 har satt bedriftskultur på prøve og utfordret egenskapene til de ansatte i miljøene vi jobber med. Krisen har endret målbildet for både selskaper og mennesker, og dette må tas med i beregningen når man skal ansette.

Hvordan potensielle kandidater tenker og prioriterer i forholdet til videre karriere og arbeidshverdag er viktig innsikt når man skal rekruttere. Med bakgrunn i de erfaringene vi har gjort oss i det siste og svarene vi fikk i bransjeundersøkelsen i slutten av april, har vi oppdatert våre rekrutteringsråd til dere som ser etter nye ansatte. I undersøkelsen fikk vi svar fra 850 respondenter som jobber med markedsføring, kommunikasjon og teknologi, og du kan se en oppsummering av undersøkelsen her.

  • Gå grundig til verks – Hvem, hva og ikke minst hvorfor?

En forutsetning for en hver god ansettelse er alltid at man gjør et godt forarbeide både med tanke på hva slags kompetanse man ser etter, hvilke oppgaver man forventes å fylle, hvem man skal jobbe med og hvilke egenskaper en person bør ha. Det er også en god øvelse å sette seg inn i fagområdet man forventer at kandidaten skal kunne, både for kandidatens del så de får en forståelse av jobben men også for å sikre en god dialog med kandidatene.

Godt forarbeide gjør det enklere å skrive gode stillingsbeskrivelser og tydelige rolleavklaringer. Det er mye som tyder på at dette blir enda viktigere enn før hvis man skal jobbe mer selvstendig og fleksibelt i tiden fremover. En gjennomarbeidet stillingsbeskrivelse forteller at dette er en stilling som dere trenger og dere er forberedt for, og dette skaper en trygghet for kandidater i en tid som kjennetegnes av mye utrygghet. Kandidatene ønsker å tenke langsiktig og de forventer også at dere gjør det.

  • Fortell hvem du er som arbeidsgiver – Er du den samme arbeidsgiveren som før krisen?

Å presentere seg og sitt selskap har alltid vært viktig, om enn dessverre nedprioritert. Men skal dere ansette folk nå, må dere ta høyde for den utviklingen dere har vært igjennom den siste tiden og fortelle den oppdaterte historien om dere. Mye har skjedd i 2020. Sannsynligvis har dere blitt påvirket av krisen, ikke bare økonomisk, men helt inn i kjernen av hvem dere er og hva dere gjør.

Det kan være nyttig å få et eksternt perspektiv på hvem dere er og hva som kjennetegner kulturen deres. På samme måte gir det troverdighet når en eller flere av de ansatte forteller om hva de setter pris på med selskapet, oppgavene og kulturen. I de oppdragene Teft har jobbet med den siste tiden har realistisk og troverdig innhold og reportasjer om selskapet vist seg svært effektivt i å gjøre potensielle kandidater bedre kjent med selskapet, og mer motivert for å gå i dialog. Les mer om employer branding her.

De beste ansettelsene er der hvor kart og terreng stemmer overens, og kandidater verdsetter åpenhet og transparens selv der terrenget er ulendt. I undersøkelsen ser vi at «de nære ting» er blitt enda viktigere enn en lønnsøkning: faglige utfordringer, en dyktig leder, et godt og stabilt arbeidsmiljø. Kandidater vurderer også i større grad disse kvalitetene utover kjent territorium, så et selskap eller en arbeidsgiver som kan synliggjøre at de gjør en forskjell enten for folk flest eller samfunnet som helhet kan fange interessen til nye grupper av kandidater. Det er nå viktigere hva du er kjent for enn at du er kjent.

  • Er du klar for den nye normalen – Og hvor mange normaler blir det?

Arbeidshverdagen er endret. De aller fleste i vår bransje har blitt henvist til hjemmekontor og måttet ta i bruk digitale samhandlingsverktøy – både kjente og ukjente. Og vi ser at folk liker det. 60% av de som har benyttet seg av videokonferanser i det siste tror de kommer til å bruke det minst like mye som de gjør nå. Tallet for andre digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling er like høye. Krisen har vist at folk i vår bransje er enda mer tilpasningsdyktige enn vi kanskje trodde.

Hva gjelder hjemmekontor så sier nesten to tredeler at de kommer til å benytte seg av hjemmekontor etter krisen – forutsatt at de kan. For dette er noe dere som arbeidsgivere må ta stilling til. Mange sier hjemmekontor har store fordeler: Mer tid til å konsentrere seg, enklere å prioritere oppgaver, færre møter. Andre ønsker ikke hjemmekontor, da det er for mange forstyrrelser, det kan bli for ensomt og man trenger den lett tilgjengelige sparringen med kollegene.

Spør gjerne kandidatene hvordan de har jobbet i denne tiden, og hvordan de ser for seg en arbeidshverdag i ditt selskap. Ikke bare er det bra i vurderingen av en eventuell ansettelse, men det kan være nyttige innspill til hvordan dere kan forme deres arbeidsprosesser og organisering fremover.

  • Vær tydelig på hvem du er som leder – Legg kortene på bordet, alle har blitt påvirket

I undersøkelsen ser vi at ønsket om en god leder er mer sentralt enn noensinne. En god leder skaper tillit, ivaretar den faglige utviklingen og gir gode forutsetninger for at man har det fint på jobb. Vi ser ofte at enkelte kandidater trekker seg når lederen ikke kommuniserer dette godt nok.

Å være en god leder med nye arbeidsformer og mindre tilstedeværelse på kontoret setter andre krav til kommunikasjon, rolleavklaringer og personlig oppfølging. Man kan forvente at kandidatene stiller spørsmål om dette og i en sånn sammenheng er det fint å dele hvordan dere har jobbet med dette og tatt det på alvor.

  • Kompetansen finnes der ute – Men den ser kanskje ikke ut som du tror

Spisskompetanse er mye av i vår bransje, men det er stor forskjell på egenskapene til de som har den. Ta deg tid til å lete etter menneskene som matcher med kulturen og som har den rette innstillingen for ditt miljø. Drømmekandidaten for seks måneder siden er kanskje ikke den beste løsningen i dag. Bruk gjerne personlighetstesting for å bli kjent med hva som kjennetegner dere. Med den kunnskapen er det lettere å kjenne igjen en skikkelig match når den dukker opp. Teft kan hjelpe med testing og kartlegging av ditt miljø og de du vurderer å ansette.

Ta dere tid til å stoppe opp å tenke utover vante rammer. Nå er det mulighet for å se på andre bakgrunner og kompetanser enn tidligere, og man kan være tjent med å bredde søket ytterligere. Det er en bred enighet i undersøkelsen og i samfunnet generelt at den digitale utviklingen har skutt fart og evnen til å omstille planer til handling har vist seg uvurderlig. Sørg for at intervjuprosessene er egnet til å avdekke informasjonen du trenger, ta kontakt med referanser og vurdér personlighetstesting for å få en dypere forståelse av kandidaten og matchen med miljøet og kulturen hos dere.

En tredel av de som svarte på undersøkelsen tror de vil bytte jobb de neste 12 månedene. Disse har alle blitt litt påvirket av krisen og som resten av oss har de tenkt litt mer på hvordan man har det og hvordan de vil ha det fremover. La kandidatene bli kjent med dere og ta dere tid til å bli kjent med kandidatene, og dere får de beste forutsetninger for en vellykket ansettelse.

Lykke til med videre rekrutteringer!

Katrine Toven

Rådgiver i Teft