Resultatene fra Bransjeundersøkelsen under Koronakrisen

Takk for at du tok deg tid til å svare på undersøkelsen. Som takk kan du nå laste ned datarapporten. Totalt svarte 847 personer på undersøkelsen, og resultatene viser oss at det er mange som er permittert og ikke minst mange som bekymrer seg for sin egen økonomi.

Vi starter med å analysere og kommentere tallene nå og vil publisere saker på våre sider og i nyhetsbrevet fortløpende.

Du må gjerne henvise til statistikken, men vi ønsker at du tar kontakt med Ole A. Janzso eller Katrine Toven i Teft om du ønsker å publisere deler av den.

Takk for hjelpen og lykke til!

Slik påvirkes vi av krisen – Datarapport