Oppdaterte rekrutteringsråd mai 2020

Utfordringene samfunnet støtte på denne våren har hatt store konsekvenser for bedrifter og privatpersoner. Dette påvirker i sin tur arbeidsmarkedet, og med dette hvilke drivere og motivasjoner som påvirker adferden og valgene til kandidatene.

Gjennom årlige undersøkelser har vi kartlagt dette over tid, og i slutten av april gjennomførte vi en ekstraordinær undersøkelse for å måle hvordan krisen har påvirket fagfolkene som jobber med kommunikasjon, markedsføring og teknologi i byråene, markedsavdelingene og mediehusene. Det er resultatene fra denne undersøkelsen i kombinasjon med erfaringene vi gjør oss i prosjektene som danner grunnlaget for våre oppdaterte rekrutteringsråd.

Vår rådgiver Katrine Toven tar deg igjennom rådene i denne videoen. Vil du snakke med oss om hvordan din bedrift bør tilpasse seg situasjonen i form av kommunikasjon, utvelgelsesmetoder eller målsetninger så ta kontakt med din rådgiver hos oss.