Å finne og beholde flinke medarbeidere er samme sak

Hva er viktig for dem som jobber med markedsføring, kommunikasjon og digitalisering? Og hvordan sette innsikten fra Bransjerapporten i kontekst og bruke det i arbeidet med Employer Branding?

Det er en krevende oppgave å forklare og illustrere at man har et godt sosialt arbeidsmiljø. At de som jobber i selskapet opplever at de har god balanse mellom jobb og privatliv. Men løser du den oppgaven vil din arbeidsplass oppleves som langt mer attraktiv enn de som enten ikke prøver, eller mislykkes med å fortelle om det.

Godt arbeidsmiljø

Som i all kommunikasjon er det langt enklere å overbevise noen dersom det du sier faktisk er sant. Så et godt sted å starte er å investere i å finne essensen i hva som virkelig er definisjonen av et godt miljø i din bedrift. Og deretter investere fokus og engasjement i det som fungerer, og artikulere det på en måte som både ansatte og utenforstående forstår .

Balanse mellom jobb og privatliv

For over 40 prosent av nesten 2000 respondenter er stress og overtid et problem. På den annen side svarer en av tre at god balanse mellom jobb og privatliv er en viktig grunn til at de ønsker bli i jobben de har. Hvor mange av de ansatte hos dere kjenner på at overtid og stress går ut over privatlivet? Når du vet det kan du starte å jobbe med å løse det problemet sammen med de det gjelder. Og sørge for at det ikke øker i omfang .

Fag, folk og lønn

Gjør dere de to nevnte tiltakene grundig. Altså finne essensen av arbeidsmiljøet og vite hvor mange som kjenner på stress.
Da vil dere ha forutsetningene til å snakke om hva dere mener definerer et godt arbeidsmiljø, og hvordan dere hjelper dem som jobber i selskapet med å oppnå en balanse mellom jobb og fritid. Legg til gode rammer for faglig og personlig utvikling, og vis at arbeidsmiljøet har høy faglig kompetanse. Til slutt trenger du å passe på at de som jobber, eller begynner å jobbe hos dere, har en riktig lønn.

Kommuniser!

Om det er de som jobber i selskapet eller det er en kandidat som opplever at dere har disse faktorene på plass, er ikke så viktig. Jobber dere med temaene og har en god måte å kommunisere det til ansatte og kandidater, vil effekten være at det blir vanskeligere å takke nei til et jobbtilbud. Eller starte prosessen med å forlate en arbeidsplass som leverer på de viktigste grunnene til å starte eller bli i en bedrift.

Unngå dramatikken

Trygghet og forutsigbarhet er viktigere i vanskelige tider. De fleste foretrekker ro til å utvikle seg og en jobb hvor de ikke trenger å bekymre seg for om den krevende markedssituasjonen kan true arbeidsplassen deres. Er dere «en trygg og langsiktig arbeidsplass med styringsfart mot vekst og markedsposisjon» vil dere for de aller fleste være mer attraktive enn for eksempel «en startup som styrer etter hårete mål».

Nøkkelen er altså å bevisstgjøre ledelsen og de ansatte om hva som gjør at akkurat dette arbeidsmiljøet er verdifullt for dere som jobber der. Så starte med å kommunisere det både internt og eksternt. I Teft er kartlegging av dette helt sentralt og vi hjelper våre kunder med å skape budskap og historiene som definerer og differensierer selskapet og mulighetene hos dere. Enten det er for et kort vikaroppdrag eller en langsiktig strategi for å bygge selskapets Employer Brand.