Employer Branding – bare for sterke brands?

Employer Branding er et tema som har vokst seg stort i kjølvannet av et stadig mer krevende arbeidsmarked for bedriftene. Som vanlig når det gjelder markedsføring og kommunikasjon er selskaper i USA tidlig ute. Det tar ofte tid før vi klarer å finne formen i vårt hjemlige marked i Norden og Norge.

Sterke Employer Brands

Google, Zappos, Chipotle og McDonalds er noen eksempler selskaper som bemerker seg som spesielt sterke Employer Brands. Alle har røtter i USA, og alle er det vi her på berget kanskje vil kalle karismatiske. Ofte kan det være vanskelig å sammenlikne seg med “best in class” nettopp fordi de er store selskaper. De kommer fra en litt annen kultur og har ofte skyhøy merkevarekjennskap. Likevel lar det seg gjøre å lære noe fra superstjernene og gjøre Employer Branding på norsk. De er alle veldig gode på å definere hva de kan tilby flinke folk (såkalt EVP – Employee Value Proposition), og de jobber systematisk med å gjøre dette medarbeiderløftet kjent.

Omdømme gir fortrinn

Teft har jobbet med rekruttering til både globale merkevarer og små og ukjente miljøer i over 20 år. Vi erfarer at selv de som har en kjent merkevare er avhengig av å vise seg frem som en god arbeidsgiver for å lande de beste kandidatene. Uansett størrelse.

Hva er ditt medarbeiderløfte?

Hva sier du når du skal finne frem årsakene til at noen burde jobbe i din organisasjon? Noen av argumentene er sikkert ganske praktiske. Andre er mer orientert rundt følelser og verdier. Og ikke minst, er det være argumenter og verdier som deles og oppleves av alle i selskapet? Å identifisere et sant og bra medarbeiderløfte krever involvering og engasjement fra de ansatte. Et Employer Brand uten et tydelig medarbeiderløfte har liten verdi.

Hva er ditt Employer Brand?

Det er det dere lykkes med å kommunisere til omverden, altså de som ennå ikke jobber i organisasjonen. Dere har kanskje aldri har forsøkt å fortelle historier om hvordan det er å jobbe hos dere i stillingsannonser, på karrieresider eller i sosiale medier. Men det er sikkert at dere som jobber der har fortalt om hvordan det er å være ansatt til noen. Kanskje til mange. Og da lever ditt Employer Brand der ute. Ti topp motiverte og pratsomme ansatte i en liten bedrift er mye mer verdt enn noen sjelden besøkte karrieresider. Troverdige historier slår reklame. Hver gang. Tenk hva selskapet du jobber i kan oppnå ved å kommunisere treffsikkert og troverdig om hva de som jobber der får igjen for å være på laget deres. 

Når skal man jobbe med Employer Branding?

Svaret på det er omtrent som svaret på når man skal jobbe med branding. Ditt omdømme som arbeidsgiver kan være et utrolig effektivt verktøy den dagen du skal ansette. Det kan løfte frem jobben i din bedrift som mer attraktiv enn en liknende jobb i et annet selskap. Det kan også bidra til at en av dine ansatte velger å bli, fremfor å si opp og bytte jobb til et selskap med et ubevisst forhold til sitt medarbeiderløfte.

Ta kontakt med oss i Teft for mer kunnskap og informasjon om hvordan du kan styrke deg i jakten på attraktiv arbeidskraft.