Teknologiselskapet Attensi opplever rekordvekst – styrker produktutviklingen

Attensi er et av Norges aller hurtigst voksende teknologiselskaper. De lager gamified simuleringsbasert trening for større organisasjoner, og har hatt stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Nå søker de enda flere dyktige mennesker til selskapet.

-Treningen vi tilbyr er gøy, mye fordi vi bruker spillteknologi, har fokus på realisme og anvender pedagogikk og psykologi i simuleringene våre. Vi er et Software as a service-selskap. Kunder kjøper tilgang til vår plattform og ved hjelp av den og våre produkter konfigureres kundespesifikke simuleringer som passer til hva kunden er ute etter å trene på for å oppnå atferdsendring og kompetanseheving hos sine ansatte, forklarer Even Egeberg, Development Director i Attensi.

Attensi har mange ulike kunder, både internasjonalt og i Norge, som Circle K, Norgesgruppen, BCG, Equinor, Mercedes Benz, Europris og Posten, for å nevne noen. Selskapet vokser i rask fart og nå satser de mot å etablere seg i USA og videre ta en global lederposisjon innenfor high-impact training.

For å støtte selskapets ambisjoner søker derfor Attensi flere nye kollegaer, deriblant Product Managers, som vil bli nøkkelpersoner i den reisen selskapet er på.

– De viktigste prinsippene for hvordan vi jobber er godt innarbeidet, men siden vi stadig blir flere er det behov for å etablere et tydeligere rammeverk for å sikre gode produktleveranser. VR og AR-teknologi blir stadig mer populært og aktuelt etter hvert som teknologien utvikler seg. Utstyr blir billigere og mer tilgjengelig. Dette er noe vi i Attensi selvsagt også har økt fokus på i vår produktutvikling, forklarer Even.

Utvikling i fokus

I Attensi jobber det en stor tverrfaglig gruppe bestående av blant andre selgere, customer success managers, prosjektledere, simuleringsdesignere og -forfattere, utviklere, testere, produktledere, 3d-artister og visuelle designere.

Even Egeberg har selv bakgrunn medieanalytiker og har jobbet i Attensi siden 2017. Da han startet var de 35 personer, i dag er de i underkant av 200 hoder fordelt på kontorene i Oslo, London, Boston og Køln.

-Det er kult å jobbe i et tech-selskap som lager og tilbyr produkter som fører til faktisk endring i atferd og kompetanse hos de som spiller løsningene vi lager. Dette får vi høre fra kundene våre, deres ansatte og vi ser det i våre analyser. Samtidig fokuserer vi hele tiden på å videreutvikle og forbedre produktene våre, i tillegg til å tenke kreativt og innovativt rundt nye produkter. Det er veldig gøy å jobbe et sted der man etter fem år fortsatt lærer noe nytt hver eneste dag – jeg føler meg priviligert, forklarer han.

Det sosiale er også i fokus hos Attensi.

-Vi har månedlige «Attensi-dager» hvor blant annet produktteamene presenterer det de jobber med, og vi er generelt flinke til å arrangere sosiale events som lønningspils, spillkvelder, teamturer, sportsarrangementer og så videre. Vi har egne fag-relaterte guilds som sikrer at vi fremdeles bygger opp under den spesifikke faglige kompetansen på tross av at vi jobber daglig i tverrfaglige team. I tillegg sitter vi på Forskningsparken, og utnytter oss av blant annet at vi kan leie kinosal og samle teamet om en nisje-film der.

Variert arbeidshverdag

Ved å jobbe i Attensi får man kjennskap og innblikk i mange ulike type selskaper og bransjer gjennom tett kontakt og samarbeid med kunder. Til rollen som Product Manager ser de etter kandidater med gode lederegenskaper og interesse for produktutvikling.

-Vi ser etter en som er flink til å lede andre mennesker i team, en med gode prosjektleder-egenskaper og som gjerne har erfaring fra eller interesse for produktutvikling. Det er absolutt en fordel å ha forståelse av og interesse for spill, sier Even.

I denne rollen vil man jobbe både med langsiktig planlegging for produktet, samtidig som man jobber med forretningsplan og strategiske planer sammen med det kommersielle teamet og CPO, parallelt med den daglige, operative driften av produktteamet.

-Den daglige operative driften styres ofte av om fokuset er på å planlegge og bryte ned hva som skal inkluderes i neste produkt-versjon, iterere og levere funksjonalitet, forbedringer og bug fixes i en versjon eller om versjonen er i siste test-fase før den lanseres. Parallelt jobber man gjerne tett med designerne/teamet for å spesifisere og designe ny funksjonalitet som skal utvikles eller forbedre eksisterende funksjonalitet, på bakgrunn av kundebehov, feedback fra kunder eller internt i organisasjonen. Teamet får generelt mye innspill på produktet og en del av jobben er å diskutere, vurdere, planlegge og prioritere disse – både kort- og langsiktig, forteller Even.

Rollen rapporterer direkte til CPO i Attensi, som er Trond Aas.

-Drivkraft er kanskje det viktigste, sammen med god forretningsforståelse og evne til å tenke strategisk. Du må også være god i dialog med kunder og føle et eierskap til produktet vi skaper, forteller Even.

Etablerer seg globalt

Attensi sitt hovedkontor ligger i Forskningsparken på Blindern i Oslo, og om noen måneder skal selskapet flytte inn i helt nye og freshe kontorlokaler i toppetasjen samme sted. Selskapet har som nevnt også et kontor i London som ble etablert høsten 2017, i tillegg til nylig etablerte kontorer i Boston i USA og i Køln i Tyskland.

– Vi har et fantastisk spenn av ansatte, både når det gjelder kulturell bakgrunn, utdanning og arbeidserfaring. Miljøet er veldig sosialt og energisk, åpent og lite hierarkisk og selv om man stort sett har hendende fulle er det alltid lett å få hjelp. Vi er også veldig opptatt av at de ansatte får muligheter til å utvikle seg og vokse i Attensi – og vi gleder oss til å få på plass enda flere, dyktige kolleger, avslutter Even