Et «in-house byrå» i vekst

Markeds og kommunikasjonsavdelingen i BDO Norge har vokst, og mer enn doblet seg i antall ansatte, de siste fem årene. Nå teller de 17 personer, og har utviklet selskapets merkevareplattform og en egen nasjonal kommunikasjonsstrategi, i tråd med overordnet forretningsstrategi.

– Det er spennende å bygge videre på et så solid fundament, og være en del av noe som man nesten kan kalle et in-house byrå der vi kun jobber med å utvikle vår merkevare, sier Kjersti Svang Olsen, fungerende Markedsdirektør i BDO.

Her er stillingene som er ledige hos BDO nå: senior kommunikasjonsrådgiver, videoprodusent og grafisk designer

Ove Forseth er Brand Manager og begynte i BDO august 2021.

– Jeg fikk et gjennomgående godt inntrykk av både kollegaer, det faglige miljøet og ikke minst veldig interessante arbeidsoppgaver og ansvar. Så for meg ble det en enkel sak å velge BDO, forteller han engasjert.

Profesjonaliseringen av markeds- og kommunikasjonsarbeidet har pågått en god stund. I dag har prioriteringene og oppgavene som utføres både føring og en rød tråd, noe som gjør det lettere å treffe med kommunikasjonsarbeidet.

– Det gjør jobben morsommere. Det satses på markeds- og kommunikasjonsfaget hos BDO, og det gir et takknemlig utgangspunkt for arbeidet og oss som jobber i avdelingen. Vår hjelp er ettertraktet og verdsatt internt. Ulike avdelinger fra hele organisasjonen ønsker oss inn for å bidra i deres prosesser, så vi har fullt opp med rådgivning, strategiarbeid, innholdsproduksjon, film og grafisk utforming, både internt og mot eksterne målgrupper, fortsetter Forseth.

Reisen han skildrer har bydd på positive endringer hvor avdelingen nå har et godt overblikk og kobles på prosesser tidlig.

– Begynner du som ny i denne avdelingen nå vil jeg ikke si at du kommer til fullt dekket bord, men til en avdeling som spiller en viktig rolle og setter tydelige spor. Du får være med på å påvirke og utforme prosessene og leveransene underveis.

Til tross for at BDO er et globalt selskap med kontorer verden over, har arbeidshverdagen for de ansatte i Norge en lokal selvstendighet. I markeds- og kommunikasjonsavdelingen drar de nytte av å ha et stort nettverk i ryggen, samtidig er det fullt fokus nasjonalt for å oppnå egen, lokalt forankret identitet, og ikke minst best mulig resultater.

Avdelingen leverer tjenester til organisasjonens nettsider, intranett og sosiale kanaler, på bakgrunn av grundig innsiktsarbeid. I tillegg fungerer avdelingen som sparringspartner for ledelsen og som en rådgivende part i internt kommunikasjonsarbeid, så vel som ut mot presse, samt øvrige 1800 medarbeidere i BDO Norge.

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen er i dag delt inn i tre fagavdelinger: en for Merkevare og kommunikasjon, en for Innhold og en for MarTech. I ulike prosjekter jobber man på tvers etter behov. Kjersti Svang Olsen beskriver at alle i avdelingen har eierskap for sitt fagfelt og kompetanse, men at de hele tiden trekker på hverandre for å levere best mulig.

– For å lykkes her må du like å bli kjent med mennesker. Prosjektene er varierte, og man blir aldri utlært. Vi har et veldig hyggelig miljø i avdelingen med stort engasjement for faget. BDO er en organisasjon med fokus på trivsel og sosialt miljø, så her skorter det ikke på ulike initiativer og tilbud om å være med på alt fra trening, samlinger, hytteturer eller sosiale arrangementer. Avdelingen har også egne initiativer som vår egen sosialkomite står for.

BDO markom gjeng

En blid og engasjert gjeng i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen i BDO.

To på tampen:

Brit Ingvild Holmem er kommunikasjonsrådgiver og begynte i BDO i januar 2022.

«Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skifte jobb, men muligheten til å komme inn i et bredt, tverrfaglig og dyktig kommunikasjonsmiljø i et selskap som satser i hele Norge ble for fristende.»

 Ingrid Røeggen er leder for MarTech og begynt i BDO i februar 2020.

«Jeg ønsket rett og slett å bli med på den spennende digitale reisen som BDO var i gang med. Og jeg har ikke angret et sekund siden jeg startet, til tross for mye hjemmekontor i perioder. Spennende prosjekter og veldig hyggelige kollegaer gjør arbeidsdagen i BDO til en glede.»