Mindre tidkrevende å få ny jobb

Digitaliseringen av arbeidslivet skjøt fart da pandemien traff oss. Det har også hatt positive konsekvenser for deg som planlegger å bytte jobb.

Å gjøre seg tilgjengelig for en ny arbeidsgiver er ofte tidkrevende og det kan være stressende når din potensielt nye leder ønsker å treffe deg i arbeidstiden. Mange kan kjenne seg igjen i den kjedelige situasjonen der man midt i arbeidsdagen må snike seg ut av kontoret for å gå i et jobbintervju. 

I Teft har vi lenge benyttet digitale intervjuer i enkelte av prosessene våre, men det var ikke standard metode. Det måtte begrensninger i muligheten for fysiske møter til før det ble til en standard.

Søknadsposessen er selvfølgelig digital, men nå har også intervjuprosessen blitt det. For deg som kandidat har det flere positive konsekvenser.

Fordeler for deg som skal ha ny jobb

 • Du slipper reisetid
 • Godt smittevern
 • Møtet gjennomføres i omgivelser som er godt kjent for deg
 • Videomøter er mer effektive og konkrete
 • Vi som jobber med rekruttering har blitt flinkere til å gjøre strukturerte intervjuer
 • Det er enklere å være med i flere rekrutteringsprosesser

Selv om digitale intervjuer løser mye av oppgaven er det både naturlig og vanlig at oppdragsgiver og finalekandidaten(e) ønsker å møtes fysisk helt til slutt i prosessen. Å se lokalene og treffe menneskene ansikt til ansikt er et viktig element når man skal vurdere en arbeidsgiver. Gitt at det ikke smittevernsmessige hensyn tilsier at man bør unngå dette så anbefaler vi å gjennomføre det siste møtet fysisk.

Enklere for arbeidsgiver

Digitaliseringen gir også de som ansetter noen fordeler:

 • Effektive kandidatmøter betyr at man kan treffe flere
 • Det er lettere å være strukturert og objektiv i møtene
 • Tester og digital referansesjekk gir et objektivt beslutningsgrunnlag

Vi skal innrømme at mange var skeptiske til om rekrutteringsprosessen kunne digitaliseres i så stor grad som det det er nå. Det er tross alt i møtet mellom mennesker magien skjer i rekrutteringsprosesser. Men med snart to års erfaring med nærmest utelukkende digitale prosesser viser erfaringen at både de som ansetter og de som blir ansatt er fornøyde. Vi måler ikke større grad av såkalte feilrekrutteringer enn tidligere. De nevnte fordelene er objektive og veier opp for ulempene som ofte er subjektive.

Tre råd for deg som vil ut i markedet

 • Bruk litt tid på å lage en bra CV og søknad. Deretter er det enkelt å søke på stillinger som passer din kompetanse, og som du tror kan vekke din motivasjon og nysgjerrighet.
 • Det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft på vei inn i 2022. Vær nysgjerrig og åpen i møte med arbeidsmarkedet. Søk på mer enn en stilling.

Forbered deg på å gjennomføre digitale intervjuer ved å sette opp en bra teknisk rigg og tren på å presentere deg selv på skjerm.