Digitale intervjuer løser oppgaven

– Videointervjuer er tidseffektivt og mer strukturert. Det sier Marika Bergman som er kompetanse- og rekrutteringsansvarlig i Mester Grønn.

Siden mars har mange selskaper fått trening i å gjennomføre de fleste møter digitalt, også kandidatintervjuer og rekrutteringsprosesser. – Det var jo ikke noe nytt fenomen for oss som jobber med rekruttering, forteller Anna Blom Rian som er rådgiver i Teft. – Men når pandemien traff ble det hverdagen, og da har både vi, kandidatene og kundene fått trening i å få til effektive og motiverende møter digitalt. Fordelen er jo åpenbart at man slipper å utsette kandidater og samarbeidspartnere for risikoen med fysiske møter og logistikken knyttet til det. Samtidig tror jeg at både kunder og kandidater har sett verdien av å bruke digitale plattformer for å få til en enda bedre utvelgelsesprosess.

Marika Bergman i Mester Grønn har nylig rekruttert kampanjeansvarlig og forretningsutvikler sammen med Teft. Hun forteller at de har nå standardisert videomøter i alle sine prosesser på hovedkontoret, og at hun ser flere fordeler enn bare de praktiske. – I videomøter er det enklere å følge planen og komme seg igjennom agendaen. Det er viktig når man gjennomfører kompetansebaserte intervjuer fordi alle kandidatene får de samme forutsetningene.

Bård Hauge er Head of Marketing & Innovation for Nordea Finance og sier at han ser få ulemper med videointervjuer og møter i rekrutteringsprosesser. – Det er naturligvis noen kandidater som ville foretrekke et fysisk møte, men på den annen side er det også de som foretrekker det digitale. Når man intervjuer på video må man ikke glemme å legge til rette for en god stemning og trygge rammer i starten av samtalen, og det tekniske må være testet og fungere bra. Jeg er opptatt av å kunne sitte uforstyrret når man gjennomfører videointervjuet, både av respekt for kandidaten og slik at man får gode forutsetninger under intervjuet.

– Alle våre kandidater har høy digital kompetanse og stillingene har tydelige kompetansekrav, så gjennomføringen og strukturen løser seg på en god måte, forteller Anna. – Både kandidater og oppdragsgivere virker mer fokuserte og konkrete, og det bidrar til færre misforståelser og feiltolkninger. Selv om rammen kanskje føles litt mer formell i begynnelsen ser vi at dialogen ofte er mer konkret og direkte, og det gjør det enklere å gjøre en objektiv vurdering for både kandidat og oppdragsgiver, avslutter hun.

Teft oppfordrer alle til å gjennomføre innledende faser i rekrutteringsprosessene med videomøter. I våre lokaler på Jernbanetorget har vi gode forutsetninger for å gjennomføre trygge møter og ta hånd om både smittevern og smittesporing dersom uhellet skulle være ute. Ta kontakt med en av våre rådgivere om du vil ha tips eller hjelp til å gjennomføre trygge, effektive og godt dokumenterte rekrutteringsprosesser.