Status november 2020

Vi så allerede etter sommerferien en kraftig økning i trafikken fra både kandidater og kunder, og i løpet av september nådde vi et nivå som vi vil kalle normalt eller høyt for interne markeds- og kommunikasjonsmiljøer.

Digitale spesialister og historiefortellere

Så langt denne høsten har etterspørselen vært størst etter ledere og digitale markedsføringsspesialister med høy kompetanse om kommunikasjon og brukeropplevelse på egne flater, men også konverteringsspesialister er etterspurt. En annen attraktiv kategori er historiefortellere som tar i bruk teknologi, innsikt og kreativitet for å utvikle engasjerende kommunikasjon. Vi mener dette viser at kommunikasjonsmiljøene investerer tungt i kundereise og kundeopplevelse, og det krever både kunnskap og kapasitet å bli ledende i dette fagområdet. Om det er konsekvensen av økt digitalisering i pandemi-tiden, eller et svar på den forestående lanseringen av Amazon kan vi bare spekulere i. Resultatet er uansett at flinke folk nok har hatt lettere for å finne seg attraktive jobber enn de fryktet i første omgang av nedstengning av samfunnet og nedkjøling i markedet.

Gryende optimisme blant byråene

Som vi har påpekt har aktiviteten blant annonsørene vært høy, og de har opprettholdt og styrket sin jakt på talent i markedet. I løpet av de siste ukene ser vi tydelige signaler på at byråene også ser lysere på fremtiden. Ikke overraskende har innholdsbyråene og kommunikasjonsbyråene gjort det bra i år, men nå ser vi at kreative byråer også merker økt etterspørsel etter sine tjenester, og trenger å fylle på med kompetanse og kapasitet.

Hva nå?

Den andre smittebølgen har gjort seg gjeldende, og de fleste er igjen å finne på hjemmekontor. Denne gangen er alle mer forberedt på å jobbe digitalt, og for oss virker det til at dette foreløpig ikke legger noen demper på aktiviteten hos markedsførerne som vil ha en bit av markedet. Samtidig skaper situasjonen store utfordringer for reiseliv og opplevelsesøkonomien, og vi skal ikke undervurdere konsekvensen dette har for sysselsettingen, også for markedsførere og kommunikasjonsspesialister i disse bransjene.

En annen utfordring er naturligvis rammene for både rekrutteringsprosesser og onboarding, men selskaper som takler disse hindringene har tilgang på et svært kompetent og motivert kandidatmarked. Vi har snakket med noen av de kundene som har rekruttert i «lockdown» og de deler sine erfaringer her.

I Teft ser vi frem mot en travel innspurt for 2020, tross alt. Situasjonen hittil i år har gitt mange muligheter for en del av markedet, mens andre deler har hatt det vanskelig. Det kan virke som de som ser muligheter tross i begrensningene kompenserer for fallet i aktivitet, og det gjør at kampen om flinke folk fortsetter, også inn i vinteren.