Vi tilbyr spesialtilpassede lønnsrapporter

Har du behov for en spesialtilpasset lønnsrapport før neste års budsjettprosess?

Vi kan hjelpe deg med å trekke ut relevant lønnsstatistikk for de ulike stillingskategoriene i din organisasjon.

Teft står bak den årlige Bransjeundersøkelsen som gir oss kunnskap om hva over 1000 ansatte i byråene, markedsavdelingene og mediehusene tjener. Dette grunnlaget gjør at vi har det nødvendige data- og erfaringsgrunnlaget for å gi konkrete råd og tilbakemeldinger om lønnsnivåer innen de fleste fagområder i bransjen.

Dersom du trenger et grunnlag for å vurdere lønnsnivået for rollene i din bedrift kan vi lage en spesialtilpasset rapport som dekker de mest relevante rollene i din organisasjon.

Klikk her dersom du ønsker å bestille en slik rapport for din virksomhet.