Velkommen til Bransjeundersøkelsen

Bransjeundersøkelsen 2019 er den tiende årlige undersøkelsen Teft gjennomfører. Vi har sendt ut undersøkelsen til alle som mottar vårt nyhetsbrev, og du kan selv velge om du ønsker å svare via lenken i mailen, eller lenken på denne siden. Du som tar deg tid til å svare på undersøkelsen, vil også i år få tilsendt den siste Bransjerapporten som takk for innsatsen. Her vil du over 60 sider finne oppsummeringer av resultater og analyser av svarene som ble gitt i siste gjennomførte Bransjeundersøkelse. Forrige gang svarte nesten 1200 bransjefolk på undersøkelsen og ga oss godt grunnlag for bl.a. lønnsstatistikk for de fleste fagkategoriene og miljøene der man finner spesialister innen markedsføring, kommunikasjon og teknologi.

Årets undersøkelse er til stor del lik tidligere versjoner, men vi har forsøkt å tilføre noen relevante oppdateringer. Vi spør blant annet om du tror at jobben din er truet av ny teknologi, om du får hjelp til å løse tekniske utfordringer på jobben din og om du opplever at kommunikasjonen i rekrutteringsprosesser er god nok. Flere av endringene er et direkte resultat av tilbakemeldingene vi fikk fra respondentene i fjorårets undersøkelse.

Undersøkelsen tar mellom 10 og 15 minutter å svare på både på desktop og mobil, og vi tror den er både relevant og interessant for alle som jobber tett på kommunikasjon og ny teknologi akkurat nå.

TA UNDERSØKELSEN HER