INDEX

Her kan du bety noe for mange mennesker

– I Frelsesarmeen får du muligheten til å jobbe et sted som er tilstede i på mange ulike områder, fra familie- og barnevern og rusomsorg til bistandsarbeid og Fretex. Det er kjempeinspirerende, sier Martin Kravik Solheim. 

I forbindelse med den ledige stillingen som teamleder for CRM i Frelsesarmeen, har vi tatt en prat med en av dem som skal jobbe tettest med den nyopprettede rollen. Her blir du bedre kjent med organisasjonen, hvilke muligheter som ligger i CRM i Frelsesarmeen, og ikke minst på hvilken måte du med denne stillingen kan bety noe for mange mennesker. 

Frelsesarmeen Martin illustrasjonsbilde contentMartin kom til Frelsesarmeen i 2018, holder på tjenesteleveranser og sørger for at alt flyter som det skal. Han er assisterende økonomisjef og har blant annet ansvar for CRM.

CRM-avdelingen er i følge Martin en fin og omsorgsfull gjeng, som tilrettelegger for at innsamlingsarbeidet går så sømløst som mulig og ikke minst at de frivillige i Frelsesarmeen får gjort jobben sin. De sikrer at folk bruker minst mulig tid på systemer på kontoret og heller kan fokusere på å være de varme hendene der ute som folk trenger. 

Et nytt CRM-system som du får videreutvikle 

Høsten 2019 tok Frelsesarmeen i bruk en ny løsning med Winorgs CRM-system. Nå er systemet implementert, og i den nye rollen vil du få denne spennende oppgaven og ansvaret det vil være å lede videreutviklingen av systemet. 

– Vi er på jakt etter en person som skal holde i dette, løfte blikket og sy det sammen på en god måte. Vi trenger en som kan ta det nylig implementerte systemet videre og dra oss inn i fremtiden, sier Martin.

Den nye teamlederen vil ha jevnlig kontakt med avdelinger på tvers av Frelsesarmeen og være sentral for ulike aktiviteter ved å sørge for et godt system. Med dette følger forståelsen for forankringen av arbeidet som gjøres og hva slags retning de skal gå videre. 

– Du vil være et informasjonsnav med kontaktpunkter ut mot nesten alle virksomhetene våre. Vi gjør alt fra babysang på Tynset til fengselssangkapellaner som hjelper de innsatte, og bak Julegryta ligger det titusenvis av frivillighetstimer. Da blir det viktig at CRM-systemet er i flyt og at energien går til å være i front. Her har vi gode verktøy du vil få muligheten til å jobbe med og videreutvikle. 

Julegryta er en veldig viktig aktivitet for Frelsesarmeen, og ved mange ansattes og frivilliges gode arbeid ble det i 2022 samlet inn et rekordhøyt beløp. I skrivende stund er resultatet på 78 millioner kroner, det største beløpet juleaksjonen noen gang har oppnådd i Norge.

Å bety mye for mange mennesker

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

Frelsesarmeen har et utstrakt sosialt engasjement. De jobber med tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, som har eller har hatt rusproblemer, er ensomme, arbeidsledige, innsatte i fengsel, de som er utsatt for omsorgssvikt, er psykisk syke, arbeidsinnvandrere, ofre for menneskehandel og mennesker som trenger det innenfor en rekke andre områder. De er en global organisasjon med lange tradisjoner, som kjennes igjen på uniformer og offiserer men også så mye mer. 

– Du møter stor tillit når du jobber for Frelsesarmeen. Det er så mange som har et forhold eller en forbindelse til oss. Vi har mange innganger inn i folks liv, når vi driver med så mye. Det er en organisasjon som betyr mye for mange mennesker, forteller Martin. 

I Norge har Frelsesarmeen rundt 300 mangfoldige enheter på små og store steder over hele landet. I 2021 ga de over 13 000 husstander mat til jul, hjalp 1854 barn og unge ut i fritidsaktiviteter gjennom året, og delte ut 470 tonn mat via Matsentralen alene. For å nevne noe. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

– Det er så mange her som gir så mye av seg selv utover det å ha en jobb. Vi har et felles ønske om å lykkes, det er en veldig dugnadsånd. Vi satt for eksempel opp et asylmottak på Kongsberg kun noen få uker, og det krever enorm felles innsats og vilje. Når du har fellesskapet med mennesker som ønsker å bidra med noe som er viktig for mange, da får du en annen innstilling til jobben din. 

En arbeidsplass som ser hele mennesket

Nettopp dette var noe av det som skapte inngangen til at Martin ville jobbe i nettopp Frelsesarmeen. 

– Det som skiller Frelsesarmeen fra veldig mange andre liknende organisasjoner er at vi treffer så bredt og hjelper så mange grupper. Jeg er glad for å være et sted hvor man kan behandle folk på en god måte, og gjøre endringer, sier Martin. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

Nå har han vært i jobben i fire og et halvt år, og sitter på Oslo-kontoret nær St. Olavs plass. Her er arbeidskulturen god og fleksibel, der de er opptatt av å se hele mennesket i de ansatte. Martin beskriver det som et sted som passer fint til alle livsfaser, fra småbarnslivet til faser der livet går opp og ned. En balanse mellom jobb og fritid er viktig for mange, og han opplever at den her gjør at man kan være fullt ut til stede på jobb og fullt ut til stede hjemme.

Stort nok til at du gjør en forskjell

Like viktig som det er å bli sett som et helt menneske, er det viktig å se andre. Her får du muligheten til å ta ansvar og være med å lede mennesker på den gode måten det er lagt opp på, i tillegg til å gjøre arbeid som betyr noe for mange også utenfor organisasjonen. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

– Vi ser hvor skoen trykker i samfunnet, og her har vi muligheten, og evnen, til å snu oss rundt og virkelig gjøre noe med det – det gjør Frelsesarmeen stor nok til at du kan utgjøre en forskjell.

 

 

Vil du, eller kjenner du noen som vil, være teamleder for CRM i Frelsesarmeen? 

Klikk her for å lese mer om stillingen