INDEX

Hvorfor er prosjektlederen så viktig i rekruttering? Møt Julie i Teft

Med god prosjektledelse, profesjonalitet, hjerte og struktur leverer vi i Teft rekrutteringsprosesser som resulterer i gode ansettelser. Våre kunder forteller oss at de er svært fornøyde med struktur og fremdriften i våre prosesser. Det er våre prosjektlederes fortjeneste. Hvordan jobber de, og hvorfor er de så viktige?

La oss starte med hvorfor god prosjektledelse er så viktig. Alle som viser interesse for å jobbe hos dere fortjener å bli vurdert nøye og få gode tilbakemeldinger. Enten de er med videre eller ikke. I Teft anstrenger vi oss for å behandle alle kandidater som kunder, og det tar tid og krever kunnskap om personlig kommunikasjon med kandidater. 

En annen viktig grunn til å prioritere god prosjektledelse i rekruttering er at altfor mange ansettelsesprosesser kollapser fordi de tar for lang tid. Uten god fremdrift, vil de beste kandidatene falle bort og bli plukket opp av andre arbeidsgivere. I verste fall trekker de seg fordi prosessen virker ustrukturert og lite forutsigbar.

Skal du rekruttere en ny ressurs til teamet i dagens arbeidsmarked?

Da må du være forberedt på mange søkere, og ikke undervurdere hvor viktig det er med en strukturert prosess og en god plan for kommunikasjon og markedsføring. Gjør dere en god jobb med kommunikasjon, vil dere også få flere søkere enn hva som var vanlig for bare et år siden. 

Har du tenkt over hvor og hvordan dere skal kommunisere for å treffe de mest relevante kandidatene med utlysningen? Hvem, hvordan og når dere skal følge opp kandidatene med god kommunikasjon? Når dere skal finne tid til screening og intervjuer? Og kanskje aller viktigst: hvordan dere skal identifisere og prioritere kandidater som best matcher deres behov?

Les mer om hvordan selve utvelgelsen har forandret seg her – Slik påvirker kunstig intelligens rekrutteringsprosessen din

Det er omfattende å rekruttere i 2024. Mange kandidater i prosess er dessverre ikke bare et luksusproblem. Det er nemlig ikke enklere å ansette riktig selv om det er mange stjerner i søknadsbunken. Det krever mer tid, kvalifisert og god vurderingsevne og ikke minst god prosessledelse.

Det er her våre prosjektledere kommer inn. De som legger til rette for en god prosess, skaper rom for rådgiverne, sparer kundene for tid, følger opp kandidater og sørger for god synlighet og markedsføring av stillingen.

Møt vår prosjektleder Julie

Julie er en av de flinke prosjektlederne som jobber i Teft, og som bidrar til at våre prosesser flyter godt og lander i gode ansettelser. Felles for alle våre prosjektledere er at de selv har bakgrunn innen medier, kommunikasjon eller markedsføring. Julie har jobbet som prosjektleder i Teft siden 2022 og har jobbet med kunder som Norwegian, IMDI, PHD, Tverga og Clear Channel.

Hun har bakgrunn som Key Account Manager fra TV 2 og Dagbladet, og har jobbet tett med mediebyråer og direktekunder, og med salg på digitale flater. Hun har også lang erfaring som prosjektleder og markedskonsulent i en ideell organisasjon.

I Teft jobber prosjektlederen tett sammen med rådgiveren med å gi god oppfølging av kandidater og kunder, med mål om å levere en knirkefri rekrutteringsprosess der alle parter får god oppfølging.

– De beste prosessene jeg er en del av er når både teamet internt og kunden kommuniserer tett og godt. Som prosjektleder er jeg derfor veldig opptatt av å sikre god kommunikasjonsflyt i alle deler av prosessen, forklarer Julie.

 I oppstartsfasen av alle prosjekter sørger Julie for at hun får god informasjon fra oppdragsgiveren så alle i teamet er godt innforstått med hva som er målet med rekrutteringsoppdraget. Ved hjelp av vår jobbanalyse innhenter hun svar på viktige spørsmål som er med på å legge grunnlaget for vår kommunikasjonsplan og våre prioriteringer når vi jobber med søk og aktivisering.

God informasjon om rollen og arbeidsplassen, i tillegg til selskapets markedsposisjon og mål med ansettelsen, gir oss et godt grunnlag når vi skal jobbe videre med utlysning, markedsføring og kommunikasjon, forklarer Julie.

Forventningsavklaring og en grundig utarbeidet fremdriftsplan er også viktige ingredienser i oppstartsfasen av et Teft-prosjekt. Julie innhenter dessuten informasjon om hvor ofte og hvordan kunden ønsker å kommunisere med oss i løpet av prosessen, noe som gjør at vi kan møte kundens ønsker og forventninger. Vil du ha en status fra oss etter hvert kandidatmøte, eller en oppsummering mot slutten av hver uke? Foretrekker du en telefon fra oss, eller vil du ha det skriftlig på mail? Små detaljer, som utgjør en stor forskjell.

 Julie sørger også for at alle holder av tid til intervjuer og viktige statusmøter, noe som gir god forutsigbarhet for kunden og et konkret tidsmål å for våre rådgivere.

– Alle skal sitte igjen med en god opplevelse

Når utlysningen er publisert og prosessen er i gang, sørger Julie for jevnlige statusoppdateringer til kunden, og hun hjelper rådgiveren med å prioritere tid og screene kandidater. I tillegg er det Julie som i all hovedsak kommuniserer med kandidatene underveis i prosessen.

– Kandidatene som har investert tid og søkt på en stilling, fortjener å få god oppfølging. De aller fleste ender opp med å ikke få jobben. Derfor gjør jeg alltid mitt beste for at de allikevel skal sitte igjen med et godt inntrykk og følelse når de har vært i en prosess gjennom Teft. Ved å gi dem en god begrunnelse i avslaget, kan de kanskje ta med seg viktig lærdom selv om de ikke endte opp med jobben. Dette gagner alle parter i prosessen; kandidaten, kunden og Teft, sier Julie.

Prosjektene i Teft hadde med andre ord ikke vært like effektive og gode uten prosjektlederne. Med god prosjektledelse får kundene våre en godt ledet og strukturert prosess, med høy forutsigbarhet og kvalitet. Og ikke minst så får de en nyansatt, som har hatt en god opplevelse med arbeidsplassen før de begynner i jobben.

Vi sørger for profesjonalitet i alle ledd av prosessen. Fremdriften blir godt planlagt. Stillingen får god synlighet. Rådgiveren kan konsentrere seg om å være en god rådgiver. Kandidatene får god oppfølging. Kunden har alltid en å ringe som er tilgjengelig hvis de har spørsmål eller vil lufte noe. Vi er det lille (store) ekstra man får ved å bruke Teft, avslutter Julie.

Viking Outdoor Footwear med offensive planer for egen nettbutikk

Viking Outdoor Footwear, eid av Bertel O. Steen, fylte 100 år i 2020 og har med det en stolt merkevarehistorie bak seg. Nå rigger selskapet seg for framtiden ved å satse stort på egen nettbutikk og ytterligere digitalisering.

Den sterke norske merkevaren er kjent for fottøy av høy kvalitet, og muligens til manges overraskelse, kommer så mye som 70% av omsetningen til Viking Outdoor Footwear fra utlandet. Sverige, Finland, Danmark og Tyskland er viktige markeder, og med produksjon i Asia er det trygt å fastslå at Viking Outdoor Footwear opererer i et internasjonalt miljø og landskap.

Selskapet henter i hovedsak omsetning i B2B-segmentet, men driver også direktesalg til sluttforbruker. Nettbutikken står i kommende tid overfor et stort løft og selskapet ser nå etter en ny nettbutikksjef som kan være med på den digitale reisen og utviklingen av egen nettbutikk.

– Vi rigger oss for fremtiden og satser på de mest moderne løsningene vi kan innenfor e-handel for å bygge videre vekst. Nettbutikken er et stort satsningsområde for selskapet og vi har satt oss store vekstmål for de kommende årene, forteller nåværende nettbutikksjef Hanne Sofie Hammer.

Viking Outdoor Footwear

Fv. Hanne Sofie Hammer og Gitte Thune skal styrke sitt team i forbindelse med satsning på egen nettbutikk.

– Konkurransen tilspisser seg på alle hold og vi ser virkelig nytten av å eie vår egen kundedata og kundereise, altså vil vi ta mer eierskap til eget salg. Vi ønsker å gjøre det så lett som mulig for våre kunder å handle sko fra Viking, enten det er B2B eller B2C. Vi ønsker å tilrettelegge for en sømløs kundereise på alle plan, legger Commercial Director Gitte H. Thune til.

Viking Outdoor Footwear har nylig vært igjennom en omorganiseringsprosess og styrker nå kompetansefeltet innen markedsavdelingen.

– Hele miljøet hos oss endrer seg veldig nå. Kursen er staket ut, og vi satser offensivt på digitalisering og egen nettbutikk. I tråd med det rekrutterer vi mange nye ressurser til markedsavdelingen. Vi er et selskap i stor endring og som ny her får man være med på å sette sitt fotavtrykk på fremdrift og utvikling. Vi ser etter ressurser som er trygge og dyktige på sitt kompetansefelt, selvstendige ja-mennesker som driver prosessene fremover. Som nettbutikksjef vil man få resultatansvar, men også frie tøyler til å definere hvordan nettbutikken skal nå målene som er satt, sier Thune, som er leder for avdelingen.

Hammer og Thune utdyper at de er ute etter modige ressurser som tør å tenke nytt, utfordre og utvikle. Her er det dessuten kort vei fra idé til handling og implementering.

– Vi har svært offensive planer for den digitale satsningen og det ligger stor investeringsvilje bak. Det er godt å vite at satsningen har høy prioritet hos ledelsen og i konsernet, sier Thune om vekstmålene som er satt for egen nettbutikk.

Gitte Thune, Viking Outdoor Footwear

Commercial Director, Gitte Thune, leder den digitale satsingen hos Viking Outdoor Footwear.

Selskapet flytter inn i nye, moderne lokaler innen sommeren og vil jobbe på en mer moderne måte enn de har gjort hittil.

– Det er viktig for oss at det skal være gøy på jobben. At alle i teamet står opp om morgenen og har lyst til å gå på jobb. En tilnærmet living the brand-tankegang er bra. Å ha en viss interesse for friluftsliv er velkomment hos oss. Vår visjon handler om å skape en verden der alle kan være utforskere uavhengig av alder. Med det sagt betyr ikke det at alle som jobber her er toppturentusiaster, sier Gitte før hun legger til: Vi er stolte av å jobbe for en så sterk, norsk merkevare som har rukket å bli 100 år gammel. Vi sitter bak spakene for å styre selskapet inn i de neste hundre årene, og med det er det vårt ansvar å forvalte historien og merkevaren på best mulig måte. Samtidig moderniserer vi mekanismene for å ta en sterk posisjon inn i fremtiden. Det er både ærbødig og artig, avslutter Gitte.