INDEX

Espira satser på digitalt innhold: – Målet er å informere og inspirere

I dag starter flertallet av norske barn i barnehage når de er rundt ett år, og de aller fleste tilbringer store deler av hverdagen der helt frem til de starter på skolen som 5-6 åringer. Barnehagenes tilbud er med andre ord viktigere nå enn noen gang tidligere – noe Espira Kunnskapsbarnehagen tar på alvor.

– Betydningen av trygge kvalitetsbarnehager vokser. En god start varer hele livet. En dårlig start er vanskelig å reparere senere. Å tilby barn trygge omgivelser og et godt pedagogisk tilbud helt fra ett-åringene starter i barnehagen er selvfølgelig veldig viktig for oss, fastslår Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira Kunnskapsbarnehage.

Skaper et eget innholdsunivers

Espira Kunnskapsbarnehagen tar valg basert på forskning. Felles satningsområder for alle våre barnehager er språk, realfag og bevegelse, inkludert kosthold. Espira er opptatt av at foreldrene skal få god informasjon om barnas hverdag i barnehagen, og har blant annet en egen app der foreldrene kan følge barnas dager, få viktig informasjon og kommunisere med de ansatte. Espira jobber med datadreven utvikling, blant annet med utgangspunkt i foreldreundersøkelser, ansattundersøkelser og kvalitetsvurderinger.

-Verden har blitt mer digital, og vi ser derfor nå et behov for å styrke oss ytterligere på dette området. Derfor skal vi nå ansette en digital innholds- og markedsansvarlig som skal sette retning for vår digitale tilstedeværelse og hjelpe oss med å gi god og nyttig informasjon, både til de som allerede har barn i barnehagene våre, til barnehagens fremtidige foreldre og til omverdenen forøvrig, forklarer Marit.

Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira

Espira består i dag av 107 barnehager med til sammen 10 000 barn, fordelt over hele Norge. På Skøyen sitter administrasjonen, en gjeng på rundt 20 personer. Markedsføring har så langt vært et lite prioritert fagområde. De digitale kanalene er på plass og i bruk, men nå ønsker de seg en tydeligere strategi, nye mål og jevnlig oppfølging av innholdet.

-Da jeg startet ble jeg veldig imponert over alt som var på plass med tanke på faglig kvalitet og fokus på utvikling. Vi har utrolig mange kompetente og faglige dyktige ansatte, og det ligger et enormt potensial for å synliggjøre enda mer av det gode pedagogiske arbeidet Nå ser vi etter en person som kan foredle innholdet og distribuere dette på en god måte i våre digitale kanaler, sier Marit.

Digitalt innhold = engasjement

Thomas Myra startet som strategidirektør i Espira tidligere i år. Han deler Marits syn på at selskapet har et stort uutnyttet potensial i å dele godt innhold og skape engasjement gjennom sine digitale kanaler. Fremtidens barnehageforeldre

finner mesteparten av sin informasjon digitalt, og det krever selvsagt at Espira utvikler seg i tråd med dette.

Thomas Myra, strategisk direktør i Espira

 

Ved siden av å jobbe med utvikling og strategi, har Thomas de siste månedene jobbet mye med profileringen av selskapet. Han var blant annet med da Espira, i samarbeid med sitt reklamebyrå, lagde en videoserie som ble publisert på barnehagenes sosiale medier i forbindelse med barnehagevalg i fjor.

– Serien ved navn “Undercover MOM” var veldig vellykket og førte til at vi doblet trafikken til nettsidene våre sammenlignet med året før. Den har definitivt skapt engasjement i målgruppen vår, noe som også bekrefter at vi har mye å vinne på å satse videre på å formidle godt innhold i våre kanaler, sier Thomas.

Se alle episodene her

Fokus på verdier, mennesker, miljø og samfunn

I tillegg til å jobbe med å skape gode og trygge barnehager, er Espira et selskap som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Dette handler om å ha fokus på hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Espira er derfor en av hovedsamarbeidspartnerne til SOS-barnebyer, hvor de drifter en barnehage for 140 barn i Zimbabwe.

-Stort sett alle Espiras barnehager er med på å samle inn penger til dette prosjektet gjennom konserter, loddsalg, utstilling og salg av bilder som barna har laget og andre kreative tiltak. Sentralt har vi utviklet støttemateriell til barnehagene om prosjektet, slik at dette arbeidet blir en integrert del av det pedagogiske arbeidet i våre barnehager, forklarer Marit.

Både Marit og Thomas beskriver miljøet i Espira som kunnskapsrikt og motiverende. Her jobber det mennesker som brenner for å gjøre hverdagen til barn i Norge bedre, samtidig som foreldrene også skal følges opp på en god måte. Dette er definitivt en arbeidsplass med mening.

– Alle som jobber her er gjennomsyret av et “why” – vi ønsker å bidra med noe som er bra og som gjør en forskjell i barn og foreldres liv. Sektoren vi jobber innen er kunnskapsrik,. Som fremtidens barnehage skal vi ligge et skritt foran og lede an i utviklingen av vår bransje. Dette er et veldig spennende tidspunkt å komme inn i selskapet på, fastslår Marit.

Espira

Sentral rolle i selskapet

For å lykkes med sin nye ambisjon om å gjøre Espira.no til et dynamisk, innholdsdrevet nettsted som foreldre kan se til for inspirasjon, tips og oppdateringer om barnehageliv, har de nå valgt å styrke selskapets satsing på markedsføring og digitalt innhold ved å rekruttere en digital markedsansvarlig. Utvikling av nye digitale tjenester som vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for barnefamilier står også på agendaen for årene som kommer.

– Vi er inne i en veldig spennende fase der vi skal sette retning og satse på digital kommunikasjon. Mye er på plass, men vi mangler denne ressursen. Personen som kommer inn nå vil få sette retningen for vår digitale tilstedeværelse og få forme Espiras kommunikasjon i årene som kommer. Dette er en rolle man i stor grad vil kunne forme selv. Ambisjonene og viljen til å satse ligger klare, forklarer Thomas.

Hovedoppgavene til den nye rollen vil være å bidra til å legge en ny strategi for kommunikasjon og markedsføring, og følge opp denne i selskapets digitale kanaler.

– Dette er en veldig spennende mulighet for en som ønsker å få en viktig rolle i et tradisjonell sektor som nå velger å satse på moderne løsninger, avslutter Thomas

https://vimeo.com/687978000

-Kombinasjonen av tradisjon og innovasjon gjør Posten til en svært spennende arbeidsplass

Som et av Norges mest innovative og bærekraftige konsern klatrer Posten raskt oppover listen over attraktive arbeidsplasser. Ikke bare er Posten en av kun fire norske bedrifter som leverer på de krevende målene i Paris-avtalen, men de har også en avdeling for digital innovasjon som utvikler nye, selvstendige tjenester. Mer om dette lenger ned.

Først litt fakta. Posten er et nordisk konsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Markedsdirektør Monica Solberg er blant de mange dyktige ressursene i Posten. Hun har bakgrunn fra mediebyrå og som markedssjef for flere sterke merkevarer, men har de siste fem årene ledet konsernets markedsavdeling.

-Posten er et av de mest spennende selskapene du kan jobbe i for tiden. Her får du kombinasjonen av en stor og trygg organisasjon med lange tradisjoner, blandet med en dynamisk og innovativ kultur med mål om å være i forkant av utviklingen. Det jobber mange dyktige mennesker her, og vi på marked er ofte involvert i spennende innovasjonsprosjekter, forteller Monica Solberg.

Posten Norge er organisert med fem divisjoner og fire konsernstaber. Markedsavdelingen ligger under konsernstaben Kommunikasjon og strategi.

–Folk ønsker virkelig å hjelpe hverandre for at vi sammen skal oppnå resultater. Det er lite spisse albuer, og en utpreget teamkultur. Vi er en ambisiøs gjeng, men alle forstår at man ikke kommer til mål alene, forklarer markedsdirektøren.

Monica Solberg

Monica Solberg, markedsdirektør i Posten.

Nå søker markedsavdelingen etter en Performance Marketing Specialist, som vil jobbe med Monica som nærmeste leder i konsernets markedsavdeling.

-Vi ser etter en strukturert, selvstendig og løsningsorientert Performance Marketing Specialist.  Du vil få ansvar for publisering og performance på alt egenprodusert innhold i det vi kaller vårt «always on-løp». I dette ligger også ansvar for å tilrettelegge for å avdekke innholdsbehov og -muligheter, og du vil jobbe tett med innholdsprodusenter, design og andre ressurser for å skape innhold som engasjerer og driver resultater, forklarer Monica.

Les mer om stillingen og søk her 

Blant Norges mest innovative selskap

Posten ble kåret til Norges mest innovative selskap i 2019, og kom på andreplass i samme kåring i fjor. I avdelingen for digital innovasjon har det blitt utviklet en rekke tjenester de siste årene, som allerede er godt etablert på markedet.

– I innovasjonsavdelingen jobber de med konsepter du ikke ville gjettet at Posten står bak. Opplevelsen er kanskje at dette er en traust organisasjon, men innovasjonstakten her er faktisk fullt på høyde, om ikke raskere, enn start up-selskaper som gjør suksess i dag. Vi har lansert en lang rekke nye tjenester det siste året, og vi har et høyt fokus på digitalisering, bærekraft og innovasjon. Vi er opptatt av å ligge i forkant av utviklingen, sier Monica.

Amoi.no er en markedsplass fra Posten hvor du kan bestille og få levert lokale varer på døren.

– Dette er et eksempel på kreativiteten i Posten. Ideen til Amoi kom i en brainstorming som egentlig var til et annet formål, men dette konseptet var for godt til å gi slipp på, så det ble opprettet et eget prosjekt. I dag er tjenesten i sterk vekst og er nå lansert i Oslo, Lillehammer og Stockholm. Det er veldig gøy å se, forteller markedsdirektøren.

Turpakken er et annet konsept som er blitt utviklet av Posten det siste året. I stedet for å kjøpe dyrt turutstyr, kan du leie det du trenger av telt, hengekøyer, primus, soveposer og mye mer. Bestillingen gjøres på Amoi.no, mens Posten står for logistikken.

Posten er også stolt av å være blant de fire og eneste selskapene i Norge som leverer i henhold til Paris-avtalen.

-Posten jobber mye med bærekraft, og på å gjøre fremfor å snakke. Vi tar klimautfordringene på alvor, og innser at vi som logistikkaktør er en del av problemet. Dette gjør at det stilles desto høyere krav til oss, noe vi har tatt tydelige grep for å levere på, forklarer Monica.

Her kan du se mer om hvordan Posten og Bring jobber med bærekraft 

Hybrid arbeidshverdag med stor frihet

Monica beskriver en arbeidsplass preget av høy kompetanse og store utviklingsmuligheter.

-Vi er et stort konsern med mange flinke folk. Og så er det veldig gøy at vi er så godt likt blant de yngre målgruppene. Undersøkelser viser at de unge er positive til Posten, mens de eldre er litt mer skeptiske. Posten endrer seg jo fordi folk endrer seg – men ikke alle er like glade i forandring. Tidligere måtte man på postkontoret for å sende pakker og post, mens vi nå har et mye mer fleksibelt tilbud med blant annet Post i Butikk, sending fra egen postkasse, pakkebokser og hjemlevering – alt tilpasset økende netthandel, sier Monica.

– I vår avdeling jobber vi ofte som rådgivere og sparringspartnere ut mot resten av organisasjonen. Det er veldig spennende å jobbe med prosjekter som spenner bredt, fra taktiske aktiviteter til omdømmebyggende profilkommunikasjon. Er du interessert i kommunikasjon og markedsføring, vil du definitivt få utviklet og utfordret deg her, fastslår hun.

Som leder er Monica er opptatt av å gi medarbeiderne sine rom og frihet til å utføre arbeidsoppgavene sine. Hun stiller opp som rådgiver og sparringspartner, men vil at de ansatte skal eie sitt fagområde selvstendig.

-Jeg ser etter medarbeidere som er selvstendige og som jobber godt i en kultur med fokus på frihet under ansvar. For de aller fleste fungerer denne arbeidsformen veldig godt, men det krever at du evner å lede deg selv og tar ansvar. Vi har mange rammer som setter føringer for arbeidet vi skal levere, men du har mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag i stor grad. Nå har vi en hybrid hverdag, der de ansatte kan velge hvor de vil jobbe, og det er opp til hver enkelt å disponere sin egen tid, så lenge de leverer på avtalte mål, forklarer Monica.

I rollen som Performance Marketing Specialist vil du jobbe tett med innholdsprodusentene i avdelingen. Monica ser etter en person som både trives med og er dyktig til å samarbeide på tvers av avdelinger og kompetanser. En person med god balanse mellom det faglige og relasjonelle.

-Det er viktig å ha evnen til å samarbeide med mange ulike typer mennesker. Du må være god på ditt fag, samtidig som du er lydhør for innspill og opptatt av å samarbeide med de andre i teamet slik at dere sammen skaper et best mulig resultat, sier hun.

Rom for utvikling

I markedsavdelingen jobber det flinke fagfolk som har det veldig gøy på jobb. Alle jobber mot samme mål og ønsker å bidra til gode resultater. En av disse er innholdsansvarlig Nina Farstad Engebretsen.

Hvorfor syns du det er spennende å jobbe i Posten?

-Som innholdsansvarlig får jeg mange spennende og varierte oppgaver. I de snart 3,5 årene jeg har vært ansatt har jeg blant annet jobbet med innhold til kampanjer mot privat- og bedriftskunder, og jeg hadde ansvaret for språk og personlighet til vår prisbelønte chatbot. Jeg har også jobbet med språket i Posten-appen, og kommunikasjon rundt nye tjenester i ulike kanaler, sier Nina, som også vil trekke fram mulighetene hun har fått til å utvikle innholdsarbeidet i konsernet.

-Jeg har fått bygge opp helt nye innholdsmagasiner på nett, både for Bring og Posten. Det har vært spennende arbeid, helt fra å forankre prosjektene, beslutte design og engasjere bidragsytere, og det er gøy å se at vi har lykkes godt. Nå jobber jeg hovedsakelig med å fylle www.posten.no/enklere-hverdag med nytt og interessant innhold til privatkundene våre.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet?

-Vi liker å tenke nytt og være kreative i måtene vi markedsfører oss på, og det gir oss rom til utvikling, både faglig og personlig. Arbeidsmiljøet i avdelingen er veldig godt, og vi er flinke til å sparre med hverandre for å ta nye steg framover. Vi har jevnlige møter, der det er rom for gode diskusjoner og informasjon på tvers av fagfeltene. Våre verdier er «spille på lag», «vil mer» og «tar ansvar», og det synes jeg vi er flinke til å etterleve.

Hvilke egenskaper er viktige i rollen som Performance Marketing Specialist hos dere?

– Det er veldig gøy at vi skal ønske en ny kollega velkommen. Jeg vil nok trekke fram punkter som god faglig kompetanse, erfaring og analytiske evner, og at du er en lagspiller som kan se både den store sammenhengen og de små detaljene. Med struktur og inspirasjon vil du komme langt, og så er det selvfølgelig en ekstra bonus om det er en sosial person med et godt smil.

 

Vil du bli Monica og Ninas nye kollega? Vi tar gjerne i mot søknaden din i dag!