INDEX

Her kan du bety noe for mange mennesker

– I Frelsesarmeen får du muligheten til å jobbe et sted som er tilstede i på mange ulike områder, fra familie- og barnevern og rusomsorg til bistandsarbeid og Fretex. Det er kjempeinspirerende, sier Martin Kravik Solheim. 

I forbindelse med den ledige stillingen som teamleder for CRM i Frelsesarmeen, har vi tatt en prat med en av dem som skal jobbe tettest med den nyopprettede rollen. Her blir du bedre kjent med organisasjonen, hvilke muligheter som ligger i CRM i Frelsesarmeen, og ikke minst på hvilken måte du med denne stillingen kan bety noe for mange mennesker. 

Frelsesarmeen Martin illustrasjonsbilde contentMartin kom til Frelsesarmeen i 2018, holder på tjenesteleveranser og sørger for at alt flyter som det skal. Han er assisterende økonomisjef og har blant annet ansvar for CRM.

CRM-avdelingen er i følge Martin en fin og omsorgsfull gjeng, som tilrettelegger for at innsamlingsarbeidet går så sømløst som mulig og ikke minst at de frivillige i Frelsesarmeen får gjort jobben sin. De sikrer at folk bruker minst mulig tid på systemer på kontoret og heller kan fokusere på å være de varme hendene der ute som folk trenger. 

Et nytt CRM-system som du får videreutvikle 

Høsten 2019 tok Frelsesarmeen i bruk en ny løsning med Winorgs CRM-system. Nå er systemet implementert, og i den nye rollen vil du få denne spennende oppgaven og ansvaret det vil være å lede videreutviklingen av systemet. 

– Vi er på jakt etter en person som skal holde i dette, løfte blikket og sy det sammen på en god måte. Vi trenger en som kan ta det nylig implementerte systemet videre og dra oss inn i fremtiden, sier Martin.

Den nye teamlederen vil ha jevnlig kontakt med avdelinger på tvers av Frelsesarmeen og være sentral for ulike aktiviteter ved å sørge for et godt system. Med dette følger forståelsen for forankringen av arbeidet som gjøres og hva slags retning de skal gå videre. 

– Du vil være et informasjonsnav med kontaktpunkter ut mot nesten alle virksomhetene våre. Vi gjør alt fra babysang på Tynset til fengselssangkapellaner som hjelper de innsatte, og bak Julegryta ligger det titusenvis av frivillighetstimer. Da blir det viktig at CRM-systemet er i flyt og at energien går til å være i front. Her har vi gode verktøy du vil få muligheten til å jobbe med og videreutvikle. 

Julegryta er en veldig viktig aktivitet for Frelsesarmeen, og ved mange ansattes og frivilliges gode arbeid ble det i 2022 samlet inn et rekordhøyt beløp. I skrivende stund er resultatet på 78 millioner kroner, det største beløpet juleaksjonen noen gang har oppnådd i Norge.

Å bety mye for mange mennesker

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

Frelsesarmeen har et utstrakt sosialt engasjement. De jobber med tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, som har eller har hatt rusproblemer, er ensomme, arbeidsledige, innsatte i fengsel, de som er utsatt for omsorgssvikt, er psykisk syke, arbeidsinnvandrere, ofre for menneskehandel og mennesker som trenger det innenfor en rekke andre områder. De er en global organisasjon med lange tradisjoner, som kjennes igjen på uniformer og offiserer men også så mye mer. 

– Du møter stor tillit når du jobber for Frelsesarmeen. Det er så mange som har et forhold eller en forbindelse til oss. Vi har mange innganger inn i folks liv, når vi driver med så mye. Det er en organisasjon som betyr mye for mange mennesker, forteller Martin. 

I Norge har Frelsesarmeen rundt 300 mangfoldige enheter på små og store steder over hele landet. I 2021 ga de over 13 000 husstander mat til jul, hjalp 1854 barn og unge ut i fritidsaktiviteter gjennom året, og delte ut 470 tonn mat via Matsentralen alene. For å nevne noe. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

– Det er så mange her som gir så mye av seg selv utover det å ha en jobb. Vi har et felles ønske om å lykkes, det er en veldig dugnadsånd. Vi satt for eksempel opp et asylmottak på Kongsberg kun noen få uker, og det krever enorm felles innsats og vilje. Når du har fellesskapet med mennesker som ønsker å bidra med noe som er viktig for mange, da får du en annen innstilling til jobben din. 

En arbeidsplass som ser hele mennesket

Nettopp dette var noe av det som skapte inngangen til at Martin ville jobbe i nettopp Frelsesarmeen. 

– Det som skiller Frelsesarmeen fra veldig mange andre liknende organisasjoner er at vi treffer så bredt og hjelper så mange grupper. Jeg er glad for å være et sted hvor man kan behandle folk på en god måte, og gjøre endringer, sier Martin. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

Nå har han vært i jobben i fire og et halvt år, og sitter på Oslo-kontoret nær St. Olavs plass. Her er arbeidskulturen god og fleksibel, der de er opptatt av å se hele mennesket i de ansatte. Martin beskriver det som et sted som passer fint til alle livsfaser, fra småbarnslivet til faser der livet går opp og ned. En balanse mellom jobb og fritid er viktig for mange, og han opplever at den her gjør at man kan være fullt ut til stede på jobb og fullt ut til stede hjemme.

Stort nok til at du gjør en forskjell

Like viktig som det er å bli sett som et helt menneske, er det viktig å se andre. Her får du muligheten til å ta ansvar og være med å lede mennesker på den gode måten det er lagt opp på, i tillegg til å gjøre arbeid som betyr noe for mange også utenfor organisasjonen. 

Frelsesarmeen content illustrasjonsbilde

– Vi ser hvor skoen trykker i samfunnet, og her har vi muligheten, og evnen, til å snu oss rundt og virkelig gjøre noe med det – det gjør Frelsesarmeen stor nok til at du kan utgjøre en forskjell.

 

 

Vil du, eller kjenner du noen som vil, være teamleder for CRM i Frelsesarmeen? 

Klikk her for å lese mer om stillingen

Hva gjør Teft med dine data?

Hva bruker vi din informasjon til?

Vi tenker at jobb er noe du bytter en gang i blant, men at karriere er noe du er interessert i hele tiden. Derfor oppfordrer vi alle som har kompetanse og erfaring innen våre spesialfelter til å ha en aktiv profil i databasen. De færreste av profilene i vårt nettverk er aktive jobbsøkere, men når du velger å søke på en stilling eller oppdaterer informasjon om deg så går vi ut i fra at du har startet en prosess som ender med at du bytter jobb. Selv om det kan ta flere måneder.

Vi sorterer din kompetanse og legger deg inn i segmenter som passer, som for eksempel interaksjonsdesign, ledelse, performance, CRM, rådgivning, produktutvikling og så videre. Det er disse vi bruker for å sende ut individuelle tips om stillinger vi jobber med.

Vi sender deg nyhetsbrev og inviterer deg blant annet til den årlige bransjeundersøkelsen hvor du får tilsendt rapporten som takk.

Hvem deler vi din informasjon med?

Vi gir aldri din informasjon videre. Det er kun et unntak, og det er dersom du har søkt på en jobb. Da sender vi en presentasjon av din CV og søknad til beslutningstaker for rekrutteringen. Utenom det er din registrering hos oss konfidensiell. Om vi synes det er en god idé at en av våre kunder får vite at du er åpen for forslag så avtaler vi med deg først.

For at vi skal kunne bruke informasjonen om deg på beste måte for deg trenger vi din aksept på betingelsene våre. Dersom du ikke allerede har godkjent disse, så vil det dukke opp en boks når du logger inn på din side. Dersom du allerede har godkjent betingelsene så står dette under «innstillinger».

Kommer du ikke inn på din profil?

Systemet vårt er ikke helt perfekt, og noen ganger trengs det hjelp for å logge seg inn. Ta kontakt dersom du har spørsmål om innlogging.

 

Av Ole Aleksander Janzso, partner og rådgiver

GDPR vil gjøre deg mindre synlig

Hensikten med GDPR (General Data Protection Regulation) er prinsippet om at et selskap ikke skal be om mer informasjon enn de trenger for å levere tjenesten til forbrukeren. Men – når du er på jobbjakt eller synes det er en god idé å tenke karriereutvikling ved å ha informasjon registrert i enkelte bransjenettverk, er jo ikke målet å dele så lite informasjon som mulig. Det handler heller om å gjøre seg så attraktiv som mulig på jobbmarkedet med informasjon som er relevant i flere sammenhenger.

I en rekrutteringsprosess er det ikke en tradisjonell kjøper og selger. Bedrifter tilbyr en betalt jobb, og kandidater tilbyr kompetanse og tid. Da må du som kandidat også fylle på med informasjon om hvem du er og hva du kan.

De fleste er ikke på aktiv jobbjakt hele tiden, men det er svært få av oss som aldri bytter jobb. Mange av de vi snakker med sier at de ikke trenger å bytte jobb nå, men om den rette muligheten skulle by seg vil de gjerne vite om det. Selv om det tar måneder eller kanskje år før den helt rette muligheten byr seg.

For at noen skal huske deg som aktuell kandidat er det rimelig at din CV og øvrig info om deg systematiseres i en mappe, et excelark eller en database, og da slår GDPR inn for fullt. Slik den nye loven arter seg må det foreligge et samtykke fra deg om at bedriften kan bruke informasjon om deg til nettopp dette formål. Det gjelder enten det er et lite reklamebyrå med tre ansatte og 20 kandidater i et Excelark eller et rekrutteringsbyrå med 15.000 kandidater i sin database. Du kan altså ikke lenger sende CVen din til en leder eller rekrutterer og forvente at du blir kontaktet om «noe dukker opp».

Hva gjør vi?

Vi har alltid satt kandidatenes personvern høyt. Vi deler aldri informasjon som kandidater har gitt oss med kunder uten at dette er avklart med kandidaten. Vi har for lengst alliert oss med norske leverandører av systemer og datasikkerhet som tar konfidensialitet og integritet på alvor.

For oss innebærer ikke GDPR store endringer i hvordan vi jobber med kandidater og kunder. Derfor ønsker vi GDPR velkommen fordi formålet med loven er at man unngår at personlig informasjon «flyter».

Vi har en av landets største databaser med informasjon om fagfolk, spesialister og ledere innen media, kommunikasjon og markedsføring. Fordelen disse har ved å være i vårt nettverk er at vi først leter der når vi starter opp rekrutteringsoppdrag. Det er også dette nettverket som først får vite om nye oppdrag gjennom blant annet våre nyhetsbrev. Når vi finner en match så kontakter vi kandidaten først og om det viser seg at dette er muligheten kandidaten har ventet på, tar vi informasjonen med videre til kunden som skal ansette. Mediabemanning skal være et naturlig møtested for ambisiøse bedrifter og enkeltpersoner i et karrierenettverk som er bygget på tillit og kompetanse.

I tiden som kommer skal vi bli flinkere til å forklare deg hvordan vi jobber med informasjonsflyten i våre prosesser. Og vi kommer til å spørre deg om det er OK å bruke informasjonen vi har om deg på denne måten inntil du gjør dette, eller sletter din profil.

Hva kan du gjøre?

Når et selskap har personlig informasjon om deg i form av CV’en din, søknader o.l. har de et stort ansvar for å behandle denne informasjonen på rett måte. Har du tillit til at dette blir gjort på en god måte som ivaretar dine interesser? Om du har det kan det være lurt å la selskaper som har interesse av å hjelpe deg ha så mye relevant informasjon om deg som mulig. Du bør la disse kommunisere med deg, men du bør aldri la et selskap formidle din informasjon til såkalt tredjepart uten at dette er avklart med deg i hvert enkelt tilfelle.

Du kan også ta kontakt med din rådgiver hos oss og snakke med oss om hvordan vi jobber med din informasjon, om du lurer på noe.