INDEX

Ahlsell Norge satser på videre vekst med økt fokus på netthandel

Ahlsell Norge AS er del av et internasjonalt konsern som omsetter for rundt 33 milliarder SEK, med om lag 5700 ansatte fordelt på 240 butikker og 3 sentrallagre. I Norge har vi markedets bredeste lagerførte sortiment med 55.000 artikler som sikrer våre kunder komplett levering dagen etter bestilling. Vi har butikker og salgskontorer på 48 steder i hele landet – fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Vi omsetter for rundt NOK 6 milliarder, og består av 1150 ansatte som hver dag stiller seg bak vårt kundeløfte: Ahlsell gjør det enklere å være proff.

Stig Wiig Sørensen er Konseptsjef for butikk og nett i Ahlsell. Nå satser selskapet ved å styrke laget som sørger for god kundereise gjennom optimaliserte omnikanal-løsninger, og søker derfor etter en ny operativ E-commerce Manager.

Vi tok en prat med Stig for å høre mer om selskapet og deres satsing på optimalisert kundereise for å oppnå ytterligere vekst i markedet.

Stig Wiig Sørensen Ahlsell

Stig Wiig Sørensen er Konseptsjef for butikk og nett i Ahlsell Norge.

Hva betyr den nordiske konsernstrukturen for de ansatte i Ahlsell?

– Det betyr iallfall faglig utvikling. Det bygges opp et kompetansemiljø i Sverige innen digital utvikling og tjenester. Ahlsell Norge er dog styrt veldig lokalt, med lokalt eierskap til de operative oppgavene som styres etter de lokale behovene i det norske markedet. Vi har også jobbet mye med e-læring og webinarer den siste tiden, både på ledernivå og for ansatte generelt. I stillingen vi nå lyser ut vil man få mulighet til å tre inn i en helt ny rolle i bedriften. Det er uante muligheter og en god del lavthengende frukter for den som tar fatt på jobben. Likevel er det verdt å nevne at vi stadig bygger opp den interne kompetansen for å drive prosjektene fremover, og eie de, i samarbeid med konsulenter og byråer. Ahlsell har blant annet etablert et team i Sverige som kalles Ahlsell Innovation Lab, som jobber med strategiske utviklingsprosjekter i lys av kundebehov. Vi har også et annet team som jobber med e-handelsløsningen som er under oppbygging nå. Vi har stort fokus på å jobbe på tvers for å skape den beste sømløse kundereisen. Den norske ressursen vi nå styrker oss med vil bli en viktig brikke i å fremme de norske behovene basert på våre kunders behov. Ahlsell gjør det enklere å være proff, og vi som grossist skal gjøre det enklere for proffene å kjøpe varer til sitt prosjekt, enten det gjelder enkeltoppdrag eller store eiendomsprosjekter, sier Sørensen.

Beskriv miljøet den nye E-commerce Manageren kommer til.

– Her vil den nye personen komme til et lite og dynamisk miljø. Vi jobber i en matriseorganisasjon med utstrakt kontakt til markedsavdelingen, kategori- og innkjøpsavdelingen med tanke på sortiment og kampanjer. Den nye netthandelssjefen vil bli vårt ansikt utad mot butikk- og salgsorganisasjonen, og på den måten bli en del av salgsmiljøet vårt. Vi er et veldig operativt team med en sterk vinnerkultur og vi jobber med de kundene som selgere hos oss har ansvar for, bare mer digitalt. Vi har en åpen og flat struktur og er opptatt av at ansvar er delegert helt ned i matrisen. Mandatene er godt tydeliggjorte og det forekommer lite detlajledelse, men mer fokus på å skape resultater. Her er det orden og struktur, vi er profesjonelle, og vi har god kultur og et godt miljø. Det er viktig med likestilling i kulturen, blant annet er 50% av butikksjefene i Ahlsell kvinner, understreker Sørensen før han legger til:

– Nettbutikken til Ahlsell er størst i Norden innenfor B2B-handel, og bare i Norge var det over 1.3 milliarder i omsetning i 2020. Netthandel og fysisk butikk er tett knyttet til hverandre i Ahlsell, da det er de samme kundene som handler i begge kanaler, så den nye rollen vil jobbe mye ut mot butikkene våre også.

Kan du fortelle litt om selskapets verdier?

– Verdiene våre er: åpenhet, enkelhet og ansvarlighet. Og for ansvarlighet har vi stort fokus på fotavtrykk og bærekraft, med en ambisjon om å være best i bransjen. Mange kunder har fokus på bærekraft og etterspør sertifiseringer, begrensede antall leveranser knyttet til hver bestilling, samt produkter som er grønnere enn andre. Her ligger en av våre største styrker, nemlig at vi er en tverrfaglig bedrift og totalleverandør. Det betyr i praksis at vi kan samle bestillinger i én leveranse fremfor mange små leveranser inn til prosjekter. Fotavtrykket i vår bransje er sterkt knyttet til logistikk og leveranser, forklarer Sørensen.

Hva finner du mest tilfredsstillende ved å jobbe i Ahlsell?

– For meg er det ansvarliggjøring og at jobben kommer med mye frihet under ansvar. Fleksibilitet, mulighet for å jobbe remote være seg fra hjemmekontor, eller en av butikkene våre, også før pandemien, ser jeg på som verdifullt. I tillegg verdsetter jeg muligheten til å jobbe digitalt. Det er også spennende med kompetansehevingen og utviklingen som skjer på konsernnivå i Sverige, innen det digitale. Vekstambisjonene på nordisk nivå og for Norge er også en driver for meg personlig. Det er generelt mye positivitet i selskapet og vi har stor gjennomføringsevne. Det er mange her som virkelig yter det lille ekstra og ønsker at Ahlsell skal lykkes, og et slikt miljø er det gøy å være en del av, avslutter Sørensen.

Mediebyrå – tilpasningsdyktige fagspesialister

Relasjonen til byråene er svært viktig for enhver annonsør av en viss størrelse – og det viktigste byrået er mediebyrået, i følge Den store Annonsørrapporten fra ANFO. I gjennomsnitt svarte over 40 prosent av annonsørene at Mediebyrået er deres viktigste samarbeidspartner innen kommunikasjon og markedsføring gjennom de siste 5 årene.

Hvorfor er det spennende å jobbe i mediebyrå?

I mediebyråene finner man flere fagmiljøer som jobber på tvers av analyse, strategi og kreativitet. I større grad enn mange andre miljøer har mediebyråene reagert på store endringer i struktur, teknologi og mediebildet. De er en kategori av arbeidsgivere som er både krevende og svært interessante for mennesker som vil ta del i den raske utviklingen i kommunikasjon- og markedsføringsfaget.

Hva er det som gjør at mediebyrået er så viktig for sine kunder?

Som det meste annet er dette sammensatt, men her er noen tjenester og kompetanser mediebyråene er ledende innen:

Mediekjøp – Dette handler om mye mer enn å forhandle seg til en lav pris hos de ulike kanalene. Her skal man identifisere hvilken kanal som er riktig med tanke på budskapet og målgruppen annonsøren vil treffe. Hva er rett kanal til budskapet og målgruppen som annonsøren trenger å treffe? Mediestrategi er mediebyråenes paradegren. Ingen har mer kompetanse om effektiv kanalmix, optimale tidspunkter og hvordan man oppnår dekning og frekvens i befolkningen.

Kanalforståelse – I alle mediebyråer finner man faggrupper som er spesialisert på enkelte mediekanaler og plattformer. Det kan for eksempel være digital video, utendørsreklame, digital display, TV, radio, paid social osv. Dette er fagmiljøer som møter kanalene, aktørene og tilbyderne i markedet og som jobber tett med både nasjonale og internasjonale kanaler og plattformer.

Rapportering – I mange år har nettopp rapportering av investeringer, dekning og effekt vært en ressurskrevende øvelse for annonsørene, mediebyråene og deres ansatte. Her er det ikke rom for å gjøre feil. Ny teknologi og en bevisst satsning på å effektivisere og fjerne «kjedelige jobber» hos mediebyråene har ført til at de har strukturen og teknologien som gjør det oversiktlig og forståelig for kundene.

Sterke fagmiljøer

Kandidater med erfaring fra mediebyrå er svært attraktive i arbeidsmarkedet. Og det er ikke uten grunn. Mediebyråene er en av få arbeidsgivere i vår bransje som alltid setter av tid til faglig utvikling for sine ansatte. Fagmiljøene i mediebyråene jobber tett sammen i kundeteam, og dette gir perspektiv og innsikt i de kommunikasjonsmessige og markedsmessige utfordringene for kunder, bransjer og hele næringer. Dette bidrar til rask faglig utvikling hos ansatte i mediebyråene. Det er ikke uvanlig at ansatte klatrer karriereveien i et byrå, eller byråkonsern fra «junior» til byråleder.

Teknologi og globalisering

Mediebyråene har jobbet med innsikt, målinger og medieteknologi lengre enn de fleste fagmiljøer i Norge. Nær sagt alle aktørene i dette markedet har en internasjonal tilhørighet. Det gir gevinster i form av teknologiutvikling og nye fagperspektiver. Byråene er ikke bedre enn tilliten de får fra sine kunder. Derfor er det viktig for alle aktører i denne bransjen å utvikle og eksponere fagfolk som annonsørene er avhengige av.

Hvem jobber i byrå?

Kort fortalt er det analytiske og kommersielle ferdigheter som er de to viktigste egenskapene. Markedsføring, kreativitet, teknologi og forretningsutvikling er viktige fagområder som smelter sammen i leveransene til kundene, og mediebyråene ser nesten alltid etter folk som har sterke egenskaper og kompetanse innen minst ett felt, men som også har interesse og forutsetninger for å utvikle seg innen flere fagområder. I alle mediebyråene er det stort rom for spesialister, men folk som er flinke til å fortelle om sitt fagområde, hode workshops og formidle kompetanse har en tendens til å stige raskere i gradene. Tidligere virket det som byråene var veldig opptatt av å ansette folk med erfaring fra byrå, men i løpet av de siste årene har ny teknologi, analysemuligheter og gode verktøy bidratt til at de søker bredere når de skal ansette nye.

Er du interessert i å jobbe i mediebyrå? Sjekk ut våre ledige stillinger og registrer deg i vår database så sender vi deg informasjon når det dukker opp nye muligheter.

– Det beste for SATS er en aktiv medlemsmasse

SATS er Nordens største treningskjede med rundt 700.000 medlemmer. Mange tror at treningssentre er glade for støttemedlemmer, men leder for Consumer Insight & Technology hos SATS, Gaute Sandal, er tydelig på at det ikke er tilfellet, og sier at en aktiv medlemsmasse er det beste for kjeden. 

– Medlemmer som trener og bruker produktet vårt, slutter ikke. Så enkelt er det, konstaterer Sandal. 

Nå søker han en spesialist som skal drive arbeidet med å motvirke churn.

 På bransjespråk heter frafall i medlemsmasse eller abonnenter «churn». Churn er et viktig fokusområde for mange bedrifter i dag. I arbeidet med å motvirke frafall bruker selskaper kundedatainnsikt for å lete etter åpenbare, eller mindre åpenbare grunner til churn.

Guate Sandal SATS

Gaute Sandal er leder for Consumer Insight & Technology hos SATS.

  Vi gjør mange ting med fokus på churn i dag, men er ikke sikre på hva som er best eller hvilken effekt det gir. Churn er et underliggende aspekt i alt vi driver med, i vårt pågående arbeid med å være den beste treningssenterkjeden, være seg testing av nye produkter, timer eller apparater. På et langsiktig plan jobber vi med analyse og innsikt for å se linjene i hvorfor medlemmer velger å slutte. På det taktiske plan jobber vi med ulike verktøy for prøve å beholde kunder som er i ferd med, eller har bestemt seg for å si opp abonnementet sitt, forteller Sandal.

 I SATS benyttes agil arbeidsmetodikk, og churn, som i organisasjonskartet ligger under Consumer Insight & Technology, er også sterkt knyttet opp mot CRM, marketing, medlemsservice og telemarketing. SATS er en smidig organisasjon hvor ressurser fra de ulike avdelingene bidrar der det er relevant. Churn-spesialisten vil få fagansvar, men jobbe tett med nøkkelpersoner fra ulike avdelinger for å nå sine mål.      

    Den nyansatte som inntar denne rollen vil ha nytte av å etablere egne forumer internt, hvor folk fra ulike avdelinger trekkes inn for å samarbeide og bidra til gode løsninger for churn. Vi har en egen analyseavdeling, og mitt team eier det analytiske datagrunnlaget. Gitt dataene blir det churn-spesialistens oppgave å stake ut kurs og tiltak på området. Basert på dataene og innsikten vi har, hva trenger vi av nye kundereisetiltak for å motvirke churn? Dette blir en av de viktigste oppgavene for vår nye spesialist. Denne personen må evne å forklare og beskrive hvorfor churn er som den er i retrospekt, forvalte og eie initiativer og pilotprosjekter i nuet, samt predikere utfall og legge fremtidsrettede strategier for initiativer og tiltak som kan iverksettes og tas ut av tilknyttede avdelinger som for eksempel CRM-avdelingen eller medlemsservice, forklarer Sandal.

 Til det analytiske og teknologiske miljøet har SATS ansatt et tosifret tall ressurser det siste året.

    Jeg tenker at SATS må være et veldig kult sted å jobbe med churn. Vi vet så mye om medlemmene våre gjennom kundedata. Hvis man tenker medlemmer versus kunder er den store og viktige forskjellen at medlemmene har en relasjon med oss. Det gir et annet og bedre utgangspunkt enn om de var kunder. Medlemmene våre melder seg for eksempel ikke av nyhetsbrev. Vi har åpningsrate på rundt 50%, et tall mange selskaper i handelsnæringen bare kan drømme om. Det ligger noe positivt i bunn, medlemmene våre har en intensjon om å få til noe. Vår visjon er «We Make People Healthier and Happier» – medlemmene vil, og vi må hjelpe dem å få det til. Og vi vet at inaktive medlemmer til slutt sier opp avtalen sin. Vi er 100% kommersielt driftet, men vi har også et samfunnsoppdrag og det gir en vanvittig motivasjon i arbeidshverdagen, sier Sandal.  

 Som leder beskriver Sandal seg selv som en som gir stort handlingsrom og ansvar, altså har han ikke tro på mikromanagement.

    Jeg liker folk som kaster mange baller opp i luften og håndterer de selv, men jeg er også en leder som spør mye, og det er mest fordi jeg er nysgjerrig og vil forstå. Jeg gir vide rammer, mandater og ansvar, og spør ofte «Hva synes du selv?». Jeg tror på å gi mye plass, og det er litt sånn det er her i SATS. På huset er avdelingen min kjent for sin gode og tørre humor, men jeg er også direkte, og gir både positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Sistnevnte tror jeg er hensiktsmessig for de ansattes utvikling. Jeg ønsker at mine ansatte skal utvikle seg innen det de liker og er gode på, og ser på det litt som at vi forvalter de ansatte den tiden de er her. Jeg tenker at man gjør noe riktig når man har ansatte som er attraktive for andre arbeidsgivere, sier Sandal.

 For å passe inn i SATS legger ikke Sandal skjul på at man bør ha en viss interesse for helse og trening, i tillegg er det fordelaktig å være trygg på seg selv og litt frempå for å navigere støtt i en nordisk organisasjon.

    SATS er en lettbeint organisasjon med rundt 60-70 personer i administrasjonen i Norden. Vi tar beslutninger raskt når vi ser noe vi tror på, så det er gjerne kort vei fra idé til å få konsernledelsen, eller en desentralisert myndighets beslutning og aksept for å iverksette. Vi tester mye. Det er litt «høyt og lavt», et evig lett kaos, så det må man trives med og like, skal man jobbe her. Vi har ikke malverk og prosesser for alt, men vi er en haug med smarte mennesker som får til mye bra. Det er stor entreprenør-ånd i organisasjonen, og ting går fort. Personlig synes jeg det er gøy å jobbe et sted hvor det er kort vei til beslutninger, avslutter Sandal.

 

Apotek 1 – Kunnskap og engasjement er vår styrke

Apotek 1 har en viktig rolle i livet til mange mennesker, unge som gamle, syke som friske. Jobben til markedsavdelingen er ikke bare å styrke den allerede gode markedsposisjonen til Apotek 1 gjennom å ta hånd om kampanjer og salg, det er minst like viktig å hjelpe forbrukere med viktig og relevant informasjon, i tillegg til å lage tjenester som gjør hverdagen enklere og tryggere for folk flest.

Kommet langt

Lise Østlund er Markedsdirektør i Apotek 1 og har vært med på hele reisen for å digitalisere kjeden og bygge merkevaren til det den er i dag. -Vi jobber aktivt med å gå fra å først og fremst tenke kunde i butikk og enkeltkjøp, til å være sentrert rundt digitale kundereiser og kundelojalitet. Samtidig må vi ta vare på den kompetansen og tryggheten som våre kunder skal oppleve i møte med oss. Apotek 1 har høy troverdighet, synlighet og kjennskap, og hos oss møter du engasjerte og profesjonelle fagfolk som tar deg som kunde på alvor. Dette er også sentralt i markedsavdelingen, der vi jobber med å styrke merkevaren gjennom å forstå forbrukeren, øke tilgjengeligheten og utvikle kommunikasjon og løsninger som er til hjelp for våre kunder, forteller Lise.

Portrett av Lise i Apotek 1

Innsikt er sentralt

Markedsavdelingen teller ni personer, og har over de siste årene blitt et sterk inhouse-miljø bestående av digitale spesialister, innholdsprodusenter og CRM kompetanse, som jobber tett med fagavdelinger som e-com, kategori, fag og kommunikasjon.

– Vi ser gevinster i å sentralisere analysekompetansen og jobbe for å demokratisere innsikt og tilgang på relevante data siden dette er sentralt for alle fagområdene til Apotek 1 Apotek 1 søker nå leder innsikt og markedsanalyse. En av de mest spennende nye samarbeidene er at Apotek 1 blir en del av Trumf og med det får vi tilgang på fagmiljøet Sylinder som vi har store forventninger til. Sammen med en intern satsning på analyse er dette et av flere tiltak for å styrke hele fagmiljøet for markedsføring, kommunikasjon og utvikling av tjenester og produkter. Vi er mange analytiske og kunnskapsrike folk som vil bidra med kunnskap og innsikt. Det er viktig å tenke både kreativt og konseptuelt, og tilgang på systematisk og oppdatert innsikt vil hjelpe oss til å ta bedre valg og skape enda bedre kundereiser.

Det er utrolig spennende å jobbe med markedsføring hos en aktør som Apotek 1, forteller Lise. – Vi har kommet langt, men det kommer hele tiden teknologi og nye tjenester som gjør at vi spiller en stadig viktigere rolle for sluttkundene vår. Å vite at vi spiller en viktig rolle for enkeltmennesker og samfunnet, gjennom å skape bedre helse og velvære i befolkningen, er veldig motiverende.

Stort kunnskapsmiljø

-Det er et høyt kunnskapsnivå i hele selskapet, fortelle Lise. – Arbeidsmiljøet i både markedsavdelingen og resten av organisasjonen er preget av at fagkunnskap og innsikt danner utgangspunktet for våre handlinger. Vi blir møtt med interesse og respekt, på samme måte som vi møter andre fagområder i selskapet. Jeg vil rett og slett si at Apotek 1 er et samkjørt og godt arbeidsmiljø. I markedsavdelingen har vi som i resten av selskapet en god miks i alder med det til felles at vi er fremoverlente og ivrige. Vi vil gjøre en forskjell, og vi jobber for å teste ut nye ting og ikke la oss bremse av “vanetankegang”. Det må være kort vei fra idé til handling om vi skal lede an utviklingen i vår bransje.

-Vi prioriterer å samarbeide med kunnskapsrike leverandører og søke kunnskap der vi finner den, men det er minst like viktig for oss å lære selv og investere i både mennesker og teknologi på huset. Målet er å fortsette å jobbe for at vi er et ledende internt fagmiljø både i bransjen og som retail-aktør, avslutter Lise.

De mest populære lederne i 2018

Årets tre mest populære ledere er Maria Aas-Eng, Paal Fure og Pelle Stensson. De tre ble plutselig kolleger da Dentsu Aegis kjøpte opp RED med virkning fra 1. juni 2018. Det var få som visste om forhandlingene som hadde pågått i lang tid. Hvordan skulle Maria Aas-Eng, som hadde heist det norske flagget hver gang hun kom inn på kontoret, fortelle til sine medarbeidere at RED var kjøpt opp av et stort globalt consultingselskap innen markedsføring og teknologi?

-Vi var jo spent på reaksjonene, vi som hadde dyrket RED som det norske og lokale byrået hver gang vi kom inn på kontoret. Og så skulle vi formidle at vi ble kjøpt opp av Dentsu Aegis, for mange en internasjonal mastodont. Hva ville de ansatte si? Ville noen slutte? Og hvordan ville det bli mottatt av kundene? Vi var jo litt urolige, sier Maria Aas-Eng.

-Hos oss begynte folk å juble, sier Pelle Stensson.

Han blir stille. Tenker etter og blir litt rørt når han gjenforteller hvordan gjengen i Dentsu Aegis mottok budskapet om at de skulle få 100 nye kolleger.

-Jeg er veldig glad for at oppkjøpet fikk den mottakelsen i Dentsu Aegis som det gjorde. Det har betydd mye og gjort det mye enklere for oss alle i selve implementeringen, sier han.

Det mest krevende i karrieren

Maria, Pelle, Paal og de andre involverte holdt seg til planen om å fortelle om oppkjøpet internt en dag i april i 2018. Pelle, Paal og resten av ledelsen i Dentsu Aegis var allerede i gang med planleggingen av en kick off som skulle holdes i Strømstad en drøy måned senere. Plutselig fikk den en del flere deltakere. 100 nye medarbeidere skulle med på laget.

– I Strømstad åpnet Paal showet med å invitere hele RED-gjengen opp på scenen for å ønske oss velkommen. Velkomsten var så genuin og ekte, den traff nok mange av oss rett i hjertet. Da føltes hele oppkjøpet så riktig, sier Maria.

Hun legger likevel ikke skjul på at 2017 og 2018 har vært de mest krevende årene i hennes lederkarriere.

– Det har vært mye jobb med oppkjøpet og integrasjonen, men det har nok også vært mine mest spennende år som leder. Det som er vanskelig og krever utholdenhet er å gjøre endringer og samtidig bevare et godt arbeidsmiljø og kulturen du har internt. Jeg har fantastiske kolleger, men jeg har i perioder hatt behov for å verne om enkelte slik at ikke alle endringer skulle skje samtidig, sier hun.

Tror du folk merker at det er en endring i Red, fra da til nå?

-Ja, absolutt. Det å tre inn i Dentsu Aegis nettverk der flere store selskaper skal samarbeide medfører endringer. Fra å være en gründerbedrift på godt og vondt er vi nå en del av et stort internasjonalt selskap med en annen struktur. Vi drifter annerledes og vi har fått tilgang på nye verktøy og systemer, selv om vi i det daglige har de samme lokalene og de samme kollegene, sier Maria.

Dentsus familietre

Å tegne opp familietreet til Dentsu Aegis, er mye mindre komplisert enn antatt. Paal Fure er den norske konsernsjefen til Dentsu Aegis Network i Norge og har samtidig et bilateralt ansvar for Sverige og Finland. Pelle Stensson leder Dentsu Aegis sin byrågruppe i Norge mens Maria leder RED dentsu X. Begge rapporterer til Paal. Det vi er nysgjerrige på, er hva Pelle tenker om oppkjøpet av RED og hvilken strategi de hadde.

-Vi har vært tydelige overfor våre ansatte på hvor vi ønsker å flytte Dentsu Aegis rent strategisk. Vi så etter et miljø som kunne være en sterk totalpartner til kundene og samtidig et godt fagmiljø for fortsatt utvikling av Dentsu Aegis fullservicetilbud. RED er ikke bare et sterkt fagmiljø, men også et bredt consultingmiljø med mange disipliner. Med oppkjøpet kan vi skape gode synergier og samtidig utvikle oss innenfor områder som vil prege fremtidens marked.

Populære ledere tross sterk kuling

Som Bransjeundersøkelsen viser har både Maria, Paal og Pelle utmerket seg positivt det siste året, og dette til tross for at de kan se tilbake på et 2018 med krevende omstillinger. Hvordan klarer de å ivareta sin popularitet som ledere når de samtidig står i endringer som gir både sidevind og til tider sterk kuling?

-Det som avgjør resultatet er hvilket engasjement du klarer å skape i laget. Hva er det det som skal til for at mennesker uansett disiplin, alder og ambisjoner føler engasjement og positivitet? Jeg tror det handler om å føle tilhørighet. For å føle tilhørighet må man kjenne til hva som skjer, at man selv er en del av laget og at man faktisk har mulighet å påvirke det som skjer. Som leder må man gjøre hva man kan for å skape engasjement og få de ansatte til å føle at de er en del av et lag, gjerne et vinnende lag. Dette er helt to basale faktorer, sier Pelle.

-Men hva tror dere gjør dere til gode ledere?

-Det er alltid hyggelig med anerkjennelse og jeg tror at både Paal, Maria og jeg har en fordel av at vi har lang erfaring fra bransjen, erfaring med store krevende kunder og det å være tett på der det skjer. Det gjør det lettere å ha forståelse for hverdagen til den ansatte, og det gjør det enklere å gjøre justeringer eller endringer. I tillegg tror jeg vi alle er opptatt av å bygge positive kulturer og involvere ansatte, uansett nivå, i daglige beslutninger og retningen for selskapet. Involvering skaper engasjement og det er viktig at den overordnede kommunikasjonen om mål og strategier treffer den enkelte som jobber hos oss, sier han.

Trenger gode spillere som spiller ball

For både Maria og Pelle handler det å lykkes som leder å bygge et lag med gode spillere og å være oppriktig interessert i medarbeiderne sine. I hverdagen dreier det seg om å sette av tid til å drive med ledelse og folk, i tillegg til fag.

–Jeg har tidligere fått tilbakemeldinger på at når noen spør meg om å få fem minutter, så får de ti. Det kan godt være at den ansatte bare ber om fem minutter, men vedkommende har kanskje tenkt på denne samtalen i en uke eller i tre måneder. Det synes jeg vi som ledere skal ha stor respekt for. Skal man lykkes som leder må man være oppriktig interessert i sine medarbeidere, sier Maria.

-Jeg prøver alltid å være tydelig på ambisjoner og hvor vi skal, og at vi må ha et godt lag for å komme dit. Vi trenger ikke gode spillere som bare vil spille med seg selv, da kan de spille med seg selv et annet sted. I Dentsu Aegis vil ha gode spillere som er opptatt av å spille som lag. Det skaper et mye bedre miljø og en større vekst over tid. Det er også superviktig at vi som ledere setter av tid til å snakke med folka våre, selv om det i en hektisk hverdag ikke alltid er så lett å få til, sier Pelle.

Den ensomme topplederrollen

Det kan blåse på toppen og det å inneha en topplederrolle kan tidvis være ganske ensomt. Og er det en ting som er sikkert, så er det at medarbeidere og bransjekolleger har meninger om deg og hvordan du leder virksomheten.  

-Som toppleder har man sin ledergruppe, som for meg er veldig viktig. Det har også vært helt avgjørende å ha en sparringspartner utenfor ledergruppen, og det har jeg i Therese Becke. Det er tøft å være toppleder og det er ensomt til tider. Du må ha noen som utfordrer deg, pusher deg, og en som du vet er 100 prosent ærlig med deg og som sier hva du gjorde bra og hva du gjorde dårlig, sier Maria.

-For meg er det veldig viktig å ha sparringspartnere som jeg stoler på på ulike nivåer i en organisasjon. Det trenger ikke være ledere, det er mange som kan bidra med råd og inspirasjon. Dessuten er familie og venner viktig. De kjenner meg som person og kan gi personlig veiledning. Jeg opplever også at når man står i en krevende situasjon kan det være til god hjelp å være for seg selv, lene seg litt tilbake og eventuelt ta en løpetur før man lander på en beslutning, sier Pelle.

Kamp om de flinke folka

Hverken Maria eller Pelle legger skjul på at det er en utfordring å attrahere gode og engasjerte ansatte og beholde dem i Dentsu Aegis gjennom å være en attraktiv arbeidsgiver. Dessuten er det mange av de kloke hodene som har et ønske om å være gode spesialister fremfor å utvikle lederegenskaper.

-En utfordring for vår organisasjon og bransjen er at vi må klare å utvikle og dyrke frem andre gode ledere. Vi må hele tiden jobbe for å utvikle lederskapet i våre miljøer ellers vil vi om kort tid ha mangel på ledere, tror Maria.

Og det er Pelle enig i.

-Den generasjonen som kommer inn i bransjen nå er personer som elsker faget, som ønsker å bli best i verden på SoMe, og som gjør alt de kan for å være gode digitale spesialister eller analytikere. De er således ikke like opptatt av ledelse og der har vi en oppgave å gjøre for å skape nye moderne ledere som klarer de omstillinger vi står overfor, sier Pelle.

Krever høy lønn og fleksibilitet

Å rekruttere talenter med digital kompetanse som ønsker å bli verdensmestere, er ikke bare bare. De kan ha høye og til dels urealistiske lønnsforventninger i starten av sin karriere og gi hodebry for dem som sitter med regnearkene.

-Startlønnen for digitale spesialister kan være veldig høy. Som bachelor- eller masterstudent uten noe særlig erfaring er lønnskravet stort og i tillegg er de etter kort tid i bransjen verdt mye på markedet. For vår del er det viktig å ha et bevisst forhold til dette. Lønn er viktig, men det er vår oppgave å formidle at godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og personlig utvikling er viktige faktorer. Om du spør om vi merker lønnskravet fra digitale spesialister og deres tro på egen kompetanse, så er svaret ja, sier Maria.

Er det andre ting dere merker at de ansatte er opptatt av?

-Fleksibilitet er et mye større krav nå enn for 15 år siden da alle jobbet mer faste tider fra kontoret. Også er flere opptatt av totalpakken: At de har det bra på jobb, at det er fleksibilitet, at de med jobben får et godt privatliv, at de opplever faglig og personlig utvikling og at de er fornøyde med lønnen og andre økonomiske godtgjørelser, sier Pelle.

Må bli mer attraktive

Mange av respondentene i Bransjeundersøkelsen svarer at de har stor tro på at mediebyråene er rigget for fremtiden. Det er positivt for mediebyråene, men rekrutteringen har blitt mer utfordrende enn noen gang. Kanskje har de vært for dårlige til å snakke om det de utvikler og gjør for kundene. Kanskje har de snakket alt for mye om deres tidligere core business, som jo var mediekjøp.

-Vi må bli flinkere til å synliggjøre hvordan vi bidrar til at kundene lykkes. Folk trenger vi, men vi kan ikke bare ansette markedsførere og digitale spesialister i tiden som kommer. Vi trenger å rekruttere flere ulike fagdisipliner og vi trenger en større variasjon i folks personlighet, alder, profil, erfaring og bagasje ellers i livet. Det å få disse menneskene, ulikhetene, til å samarbeide og snakke sammen på en god måte er en skikkelig lederutfordring, avslutter Maria.