Oculos ansatte leder innsikt, analyse og forretningsutvikling

Oculos ansatte sin leder for innsikt, analyse og forretningsutvikling med teft. Skal dere styrke byrået? Ta kontakt med Henrik Sandberg for en bransjeprat.

Se flere referansecaser for gode byråansettelser

Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter tjenester knyttet til strategisk og operativ utnyttelse av kunde- og markedsinformasjon, og behov for økt kundeinnsikt. For å styrke våre tjenester innenfor analyse og innsikt oppretter vi nå en egen avdeling hvor vi søker etter en ambisiøs leder som skal bygge opp vår satsning innen dette spennende fagområdet.

Oculos er Norges ledende miljø innen CRM, loyalty og Marketing Technology og vi jobber med kundedialoger, kundeklubber, bonusprogrammer og marketing automation for å nevne noe.

Hva skal du jobbe med?

Du får ansvar for å bygge opp Oculos sine tjenester innenfor innsikt og analyse. Herunder evt. rekruttering av nyansatte og liason opp mot partnere for leveranser av analysetjenester. I tillegg til å ha ansvar for dine egne kunder, vil du også jobbe strategisk på tvers av kundeporteføljen. Stillingen sitter i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Dine viktigste ansvarsoppgaver vil være:

 • Etablere, leder og utvikle innsikt og analyse som et eget forretningsområde i Oculos, og gjøre dette til bransjens ledende innen sitt område.
 • Rekruttere, lede, utvikle og inspirere teamet til å ta en ledende og offensiv posisjon i markedet.
 • Definere, utvikle markedsføre/selge nye produkter og tjenester til eksisterende og nye kunder.
 • Ansvaret for å bygge opp leveranseprosesser og leveranseevne innen innsikt og analyse.
 • Være en sentral premissgiver i valg av verktøy innen kundeprofilering, rapportering og analyse, samt ha ansvar mot partnere for leveranser av innsikt og analyse.
 • Løpende identifisere og realisere nye forretningsmuligheter i anvendelse av informasjon og ny teknologi.
 • Bidra til å profesjonalisere selskapets «verktøykasse» knyttet til analyse, strategiutvikling og kundeleveranser som vil bidra til å styrke selskapets posisjon ytterligere.
 • Lede prosjekter knyttet til forretningsutvikling i selskapet.

Kunnskap og erfaring:

 • Noen års erfaring som elder og en inspirerende og inkluderende ledertype.
 • Erfaring som rådgiver fra anerkjent konsulentselskap innen management consulting, teknologi og innovasjon, gjerne med relevante prosjekter knyttet til digitalisering av kundekommunikasjon og kundeprosesser.
 • Meget god forretningsforståelse- og markedsforståelse og erfaring med å operasjonalisere forståelsen til salgbare tjenester og konsepter.
 • Solid kompetanse innen analyse og samt erfaring med relevante verktøy, metode og teknologier.
 • Du har et sterkt engasjement med interesse for analyse og innsikt, samt erfaring med å operasjonalisere kundedata/innsikt til strategier og virkemidler.
 • Erfaring med forretningsutvikling og salg av relevante (komplekse) rådgivningstjenester og kan vise til gode resultater.

Personlige egenskaper:

 • Du er målorientert og drives av å skape resultater.
 • Du er en entreprenør som ser muligheter, tar tak id em og sikrer at muligheter blir realisert.
 • Du er en nysgjerrig og engasjert person som klarer å engasjere og involvere dine kollegaer.
 • Du er analytisk anlagt, liker å jobbe med tall, statistikk og komplekse problemstillinger.
 • Du er strategisk sterk, men kvier deg ikke for å være «hands on» og ta de operative oppgavene.
 • Dy liker å jobbe med kunder og salg og bidrar selv sterkt i leveranser av kundeprosjekter.
 • Du har godt utviklet sosial intelligens og evner å bygge vinnerlag. Du er løsningsorientert og har gode samarbeidsegenskaper.
 • Du har meget gode kommunikasjonsevner og kan forklare komplekse problemstillinger på en pedagogisk og enkel måte.

Hva får du av oss?

 • Mye ansvar, store utviklingsmuligheter og en hverdag med høyt tempo og spennende utfordringer.
 • Et arbeidsmiljø der kulturen er bygget rundt lagarbeid. I Oculos er alle like viktige.
 • Konkurransedyktige betingelser etter erfaring og kvalifikasjoner.
 • Hyggelige lokaler i Oslo.
 • Fleksibilitet mtp arbeidstid og sted.

Hvorfor bør du ta utfordringen?

Du blir del av et inspirerende og dynamisk miljø innen utviklingen og drift av lojalitetskonsepter, kundereiser og marketing automation løsninger. Men en solid kundeliste av nasjonale og internasjonale merkevarer. Du blir en den av et lag med meget kompetente og engasjerte kolleger, som «brenner» for jobben og selskapet, og som representerer et meget godt arbeidsmiljø. Du får en meget spennende og sentral rolle, med store påvirknings- og utviklingsmuligheter.

Se flere referansecaser for gode byråansettelser

Kontaktpersoner:

Henrik Sandberg

Daglig leder og rådgiver

907 39 816

henrik@teft.no
linkedin icon