Coop søker leder CRM

Løst oppdrag

CRM er et uttalt satsingsområdet for Coop og vi søker nå Leder for dette området. Du skal bidra til å realisere vårt strategiske målbilde: «Coop skal kommunisere relevant og attraktivt innhold til kundene når de trenger det i de kanalene kundene er!» Du vil forme og lede arbeidet som skal sikre fremtidsrettede løsninger innen målrettet, relevant og lønnsom kommunikasjon med kunden.

Markedsavdelingen står overfor et skifte i markedskommunikasjonen, hvor bruk av data og muligheten for å kunne være mer relevant gjennom personaliserte budskap står høyt på agendaen. Coop skal være ledende og innovativ i utnyttelse av kundeinnsikt og data for å skape gode kundeopplevelser. Les vårt intervju med assisterende markedsdirektør i Coop, Jon E Fornes her

Markedsavdelingen skal videreutvikle og digitalisere Coop sin markedskommunikasjon, samt realisere planer om å løfte oss til neste nivå innen personalisert markedsføring. Forretningsforståelse i kombinasjon med fagkompetanse innen datadrevet markedskommunikasjon vil være viktige kompetanseområder. For å lykkes med CRM vil det være utstrakt samhandling inn mot medlemsområdet og bruk av medlemsdata.

Leder CRM må inneha en sterk markedsprofil, og fortrinnsvis ha erfaring fra å jobbe med relasjonsmarkedsføring og lojalitetsprogrammer mot forbrukermarkedet, der kommersialisering ved bruk av kundeinnsikt og data står sentralt. Strategisk overblikk, gode samarbeidsevner og sterk gjennomføringskraft vil være kritiske egenskaper. Rollen som Leder for CRM innebærer utstrakt kontakt på tvers av organisasjonen, herunder spesielt inn mot medlemsområdet, digitaliseringsenheten CoopX, samt IT.

Ansvarsområder

 • Lede Coop sitt arbeid innen CRM og 1:1 markedsføring på tvers av dagligvare, faghandel, bygg og netthandel
 • Ivareta markedskommunikasjon i alle flater og kanaler i et 360° kundeperspektiv
 • Utvikle Coop sin totale CRM strategi og etablere strategiske rammeverk og metode for å sikre overgangen fra analog til digital markedskommunikasjon
 • Etablere CRM planer som effektiviserer og forsterker kjedenes kampanjer gjennom riktig bruk av 1:1 kommunikasjon
 • Planverk for å jobbe langs kundens livssyklus, herunder maksimere kundeverdi og kjedevekst gjennom attraktive og relevante kundetilbud
 • Bidra til å maksimere kundeverdien av eksisterende lojalitetsprogrammer i tett samarbeid med medlemsavdelingen, herunder bistå i å innovere og å implementere nye kundeprogrammer
 • Lede og besørge optimal bemanning og kompetanse i avdelingen for CRM
 • Systematisere 1:1 kommunikasjon ved bruk av kundeinnsikt og data, og sørge for riktig budskap til rett tid, i rett kanal og i rett kontekst for å øke brukeropplevelsen og derav lønnsomheten
 • Ta ut forretningsverdi og gevinstrealisere gjennom anvendelse av SAP Marketing som Marketing Automation / CRM-verktøy
 •  Effektmålinger, dokumentasjon, analyser samt etablere beste og neste praksis

Ønsket kompetanse/bakgrunn

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå innen tekniske eller merkantile fag
 • Generell god digital kompetanse og erfaring fra å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og marked
 • Meget høy forretningsmessig forståelse for verdien av å jobbe med kundedata og CLV
 • Relevant ledererfaring fra større eller komplekse virksomheter med omfattende bruk av kundedata innen områdene CRM, personalisert kundedialog og marketing automation
 • Erfaring fra å ha ledet CRM fagmiljøer der datadreven marketing er forretingskritisk
 • Erfaring fra ledelse gjennom agil arbeidsmetodikk hvor det kan vises til dokumenterbare resultater
 • God forståelse for analyse og dynamiske segmenteringsmodeller
 • Erfaring fra å jobbe med avanserte CRM eller marketing automation systemer integrert mot forretningssystemer
 • Innsikt/kjennskap til GDPR, personvern- og samtykkelovgivning i en kommersiell kontekst

Personlige egenskaper

 • Visjonær med solid strategisk blikk
 • Sterke lederegenskaper gjennom tydelighet og evne til å vise retning
 • Initiativrik, løsningsorientert, analytisk og strukturert
 • Relasjonsbygger som oppnår gjennomslagskraft gjennom tillit
 • Høy gjennomføringskraft og evne til å motivere og å få med seg andre
 • Kommersielt tankesett
 • Jobber effektivt i team på tvers av fagområder
 • Tålmodig og gode pedagogiske egenskaper

Hva tilbyr vi deg

 • Svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Utvikle et svært spennende markedsføringsområde med stort potensiale
 • Et svært kompetent miljø både innen forretning og IT
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Kontaktpersoner:

Eivind Ruud Johnsen

Partner og rådgiver

922 82 349

eivind@teft.no
linkedin icon