Slik rekrutterer du MarTech-spesialister

Når man endelig får muligheten til å ansette, er spennet stort for hva den nye stillingen skal inneholde, og hva den nye medarbeideren skal mestre. I 2021 ser vi spesielt at MarTech-kompetanse er svært ettertraktet hos mange arbeidsgivere.

Økning i hele markedet

Tall fra FINN.no viser at det fra juni 2020 til juni 2021 har vært over en dobling av antall stillinger på plattformen. Tallet har steget fra 11 500 annonser i fjor, til 26 500 annonser i år.

Og søkeord innen marketing-teknologi og digitale roller har også økt kraftig. Annonser med ord som CRM og Google har hatt femdobling siden bunnivået i fjor. Mer enn 250 selskaper leter i dag etter folk med nettopp CRM-bakgrunn. Det er det dobbelte av hva det ble søkt etter før Covid-19 satte sitt preg på hverdagen. Totalen for søkeordet Google er også i dag langt over hva etterspørselen var før pandemien.

På Kampanje.com var det i november 2020 18 annonser ute, mens det i starten juni 2021, lå hele 81 annonser ute. Godt over halvparten av disse annonsene søker MarTech-kompetanse i en eller annen form.

I Teft ser vi en også en stor økning i antall stillinger på sidene våre. Også her søker hovedvekten av utlysningene etter kandidater med CRM, performance- og teknologibakgrunn.

Men selv om det er mange stillinger ute, uteblir den store søkermassen. Hvorfor?

I den årlige Bransjerapporten, svarer 33% at de kunne tenke seg å bytte jobb innen et år. Resultatet i år er det samme som i fjor, og året før. Men;

Fra mai til september 2020 var det 20 aktive søkere i kategorien Marketing, per aktive annonse på Finn.no. I dag er det tallet sunket til ni. Den samme trenden ser vi på stillingene lyst ut på våre sider. I 2020 var det 50% som søkte aktivt på en utlyst stilling, mens våre rådgivere aktiviserte de resterende 50% av kandidatene. Så langt i 2021 er det kun 13% som søker aktivt selv. Hele 87% av kandidatene til de ulike stillingene blir aktivisert inn av våre rådgivere fra vårt omfattende nettverk i akkurat denne kategorien.

En god del av svarene på hvorfor mange sitter stille i båten akkurat nå finner vi i Bransjerapporten.

Trygghet er viktig i 2021 

Etter et drøyt år med hjemmekontor, permitteringer og nedbemanning, ser vi for første gang på lenge en markant økning på +14,3% med respondenter som blir i jobben de har i dag, grunnet trygghet på arbeidsplassen.

I tillegg er disse fire faktorene svært viktige for kandidater når de skal finne sin nye arbeidsgiver:

  • Bedre arbeidsmiljø: Kandidater ønsker seg dyktige, nære kollegaer, og et godt fagmiljø.
  • Lære noe nytt: For mange har det siste året har vært blottet for kreativitet, og kandidater ønsker seg ut for å bygge på egen kompetanse og lære i nye miljøer.
  • Lederansvar: Mange vil ikke lenger å være en maur i tua, men ønsker å sette sitt eget stempel på en bedrift og ha betydning.
  • Å jobbe for en bedrift/merkevare med sterkt navn og posisjon: Etter et år med usikkerhet ønsker mange nå å søke seg til bedrifter med et sterkt merkenavn og trygge rammer.

Hvordan få kandidatene til å søke seg til din bedrift i dagens jobbmarked?

Innen MarTech snakker man ofte om en unik kundereise. Den samme kundereisen må man lage i jakten på drømmekandidaten. Bygg en historie, tegn et realistisk bilde og fortell hvordan dere sammen kan jobbe for morgendagens resultater.

Det er også blitt mer viktig for folk å søke seg til en jobb med mening. Hva denne meningen er, er subjektivt, men det er viktig som arbeidsgiver å reflektere over hva som er unikt med bedriften, og hva som kan gi kandidaten følelse av mening i en rolle hos dere.

Snu fokuset til å dreie seg om mulighetene som ligger i rollen, ikke profilen, sjekklistene og alle søkeordene. De aller fleste søker seg til en jobb fordi de er interessert i bedriften, og ser muligheter for utvikling og læring. Vi i Teft har jobbet med digitale markedsførere og teknologi-spesialister i kommunikasjonsnæringen i mange år, og vi vet at kandidatenes evne til å lære nytt og ta til seg ny teknologi er unik.

Å ha tillit til at allerede flinke folk kan lære seg ny teknologi og andre måter å jobbe på, er nøkkelen til en vellykket rekrutteringsstrategi i 2021. Husk; ingen har noen gang søkt på en stilling bare fordi de sjekker av på alle punktene i en liste. MarTech-kandidater er intet unntak.

Se vår rådgiver Anna Blom Rian sitt foredrag om temaet her: