Nye rekrutteringsråd våren 2021

Få markeder er mer utsatt for svingningene i økonomi, etterspørsel og teknologisk utvikling enn stillingsmarkedet for markedsførere, kreative og teknologer. Etter et spesielt år i 2020 med store svingninger, har 2021 så langt vist seg som et år med svært høy etterspørsel etter spesialister og ledere med kompetanse og erfaring med kommunikasjon og forretningsutvikling i digitale kanaler. Les mer om den økte etterspørselen i denne Kampanje.com-artikkelen.

Anna Blom Rian er rådgiver i Teft og oppsummerer i denne korte videoen de viktigste erfaringene vi har gjort oss de første månedene av året. Ønsker du å få konkrete innspill til rekrutteringsyrfordringene ditt miljø står foran akkurat nå kan du ta kontakt med Anna eller en av rådgiverne i Teft.