Status sommeren 2022 – Høytrykk og megatrender

I en rekke statusmeldinger fra oss i Teft har vi meldt om stadig høyere temperatur i arbeidsmarkedet helt siden høsten 2020. Den høye etterspørselen holder seg, og vil fortsette å gjøre det. Ikke bare i Norge, men i nær sagt alle internasjonale markeder vi kan sammenlikne oss med. Det er en megatrend i rekruttering.

Nye muligheter for kandidatene

En åpenbar utfordring som følger med dette er at det er vanskeligere å attrahere et godt utvalg med relevante kandidater til en stilling som setter krav til en definert kompetanse. Det som kanskje er enda mer utfordrende er at kandidatene har flere og ofte høyere forventninger enn tidligere. Og forventningene er i større grad individuelle og mer verdibaserte enn før. Tidligere innebar det å bytte jobb stort sett at man fikk et nytt arbeidssted, nye kolleger, litt høyere lønn og noen nye utfordringer.

I 2022 kan et jobbytte bety et “nytt liv”. Om man for eksempel går fra en tradisjonell arbeidsgiver til et selskap som praktiserer en helt remote eller hybrid arbeidshverdag, vil det bety at du kan leve på en annen måte!

Global etterspørsel etter talent

Når man snakker med, og lytter til de som jobber med talent og rekruttering i Europa og USA forstår man raskt at høy etterspørsel og sterk konkurranse i markedet for blant annet markedsførere, teknologer og forretningsutviklere ikke er et særnorsk fenomen.

Utbredelsen av remote work åpner opp for at internasjonale og globale arbeidsgivere kan shoppe spesialistkompetanse i Norge, og det kan på ganske kort sikt bli et problem i vårt marked siden blant annet lønningene for ingeniører, utviklere og andre attraktive spesialister ikke er i nærheten så høye som i for eksempel USA. Det vil være utfordrende å møte denne konkurransen med høyere lønn alene, men norske arbeidsgivere kan møte den med høy grad av frihet og tillit i arbeidshverdagen, en lokal kultur og en tilhørighet som det er vanskelig å matche for “Big Tech” og andre arbeidsgivere som setter kompetanse foran geografi.

Portrett av Ole i Teft

Ole Aleksander Janzso er ansvarlig for Bransjerapporten og er en av de i Teft som følger nøye med på hva som driver endringene i rekrutteringsmarkedet.

Gamle metoder og nye utfordringer

Remote er bare en av flere megatrender i arbeidsmarkedet som har utviklet seg i superfart de siste to årene. Andre trender er bærekraft, organisering og utvikling av fagmiljøer, kompetente nyutdannede, tidlig avgang fra arbeidslivet, ekstremt lav arbeidsledighet og ikke minst økte levekostnader. Utfordringen for mange som skal rekruttere er at de bygger sin antakelse om hvordan man skal løse oppgaven på erfaringer som ble gjort før mars 2020. Vår påstand er at arbeidsmarkedet for kommunikasjon og teknologi har endret seg like mye fra starten av 2020 og til i dag, som det arbeidsmarkedet gjorde mellom 2008 og 2020.

Tiden er inne for at arbeidsgivere må tenke på work-life balance i et helt nytt perspektiv. Det samme gjelder kompetanseutvikling for ansatte og hvilke verdier selskapet og arbeidskulturen er bygget på. Vi har sett at forventningene i markedet utfordrer måten vi kommuniserer og formidler nye stillinger på, og at små justeringer i ordvalg og budskap har stor effekt med tanke på om stillingen og arbeidsgiveren oppfattes som attraktiv eller ikke. Vi følger spent med på hvordan megatrendene vil fortsette å endre spillereglene i et allerede utfordrende landskap.

Vil du snakke med oss om hvordan endringene i markedet bør reflekteres i ditt rekrutteringsarbeid? Ta kontakt med din rådgiver i Teft.