Status våren 2022

Vinteren 2022 vil huskes av mange årsaker, dessverre ikke alle like positive. Men om vi skal se på hva som har hatt innvirkning på kommunikasjonsnæringen er det nok den foreløpige slutten på begrensningene i forbindelse med pandemien som har gjort størst inntrykk. Norges næringsliv og forbrukere stiller til start i andre kvartal med en sterkere økonomi enn noen gang. Selv om det er gode nyheter, er både rentehevninger og økte priser på en rekke råvarer en utfordring som skal takles i tiden fremover.

Vekst i etterspørselen

Vi har tidligere pekt på stadig økende optimisme og vekst i sysselsettingen hos både annonsører og byråer siden vinteren 2021. Vi opplever at hovedvekten av rekrutteringer frem til høsten 2021 var knyttet til utvikling av prosesser og forretning, i kjølvannet av digitaliseringen av retail og tjenester. Etterspørselen de siste månedene har økt for kompetanse innen merkevare, kreativitet og generell lederkompetanse. Summen er at etterspørselen etter mennesker med kompetanse om alle former for kommunikasjon og markedsføring har økt ytterligere i løpet av vinteren 2022. (Les mer om hva som kjennetegner attraktive kandidater akkurat nå.) Som en direkte konsekvens av økt etterspørsel har Teft doblet ansatte mellom mars 2021 og mars 2022.  Bli kjent med Anne Røkenes, Halldor Skard Jr., Marte Askeland, Julie Kathrine Andresen, Pia Kind som alle har startet hos oss i løpet av vinteren.

Økt mobilitet?

I oktober 2021 deltok over 1400 spesialister og ledere i kommunikasjonsnæringen  i Bransjeundersøkelsen les om Bransjeundersøkelsen her. 30 prosent svarte at det var stor sannsynlighet for at de ville bytte jobb det kommende året. Det er marginalt lavere enn tidligere år, og det fikk oss på slutten av 2021 til å tenke at mobiliteten i arbeidsmarkedet ville være lav det kommende året. Allikevel kan det se ut til at utbudet av muligheter for folk i vår bransje har påvirket stabiliteten. Til tross for mange stillinger opplever vi i Teft at antallet kvalifiserte kandidater i mange prosesser er godt. Vi ser tydelig at en bevisst kommunikasjonsstrategi og tilpasset dialog med et godt definert målgruppe gir resultater. Men markedsføring og kommunikasjon må tilpasses og optimaliseres fortløpende. Det som ga akseptable resultater høsten 2021 kan vise seg å være bortkastede penger våren 2022 når det kommer til annonsering knyttet til utlysningene. Likevel viser våre analyser at betalt annonsering fortsatt er helt avgjørende for å oppnå resultater.

Mange kandidater glipper

Selv om man lykkes med å stable et godt kandidatutvalg på bena, er utfordringen at kandidater ofte er i flere prosesser. I løpet av vinteren har vi langt oftere enn tidligere opplevd at motiverte kandidater har trukket seg i løpet av siste fase i prosessen. De fleste kandidater er i flere prosesser, og kompetanse er mer verdsatt enn noen gang tidligere. Derfor er vårt råd til våre kunder å være mer effektive i prosessen, og vise aktivt at de investerer i både prosessen og kandidatene. Les: Hvor lang tid tar det å rekruttere en spesialist?

Hva med sommeren?

Som tidligere nevnt virker det til at mobiliteten blant folk i kommunikasjonsnæringen er høyere enn tidligere. At flere bytter jobb betyr at etterspørselen etter kompetanse holder seg høy så lenge det totale bemanningsbehovet for bransjen ikke dekkes. I skrivende stund er det nesten 40 000 ledige stillinger på FINN, og arbeidsledigheten i Norge har ikke vært lavere enn siden før finanskrisen i 2008. Det betyr at kampen om både kvalifisert og ukvalifisert arbeidskraft er tøff. Spørsmålet er om kommunikasjonsnæringen fremstår som attraktiv nok for studenter og unge arbeidstakere sammenliknet med andre bransjer og næringer? Vi i Teft mener jo at den er det. Men det er et behov for at kreative, strategiske og analytiske miljøer eksponerer karrieremuligheter og bransjetilhørighet ovenfor både studenter og arbeidstakere med forutsetninger for å bidra i kommunikasjonsnæringen. Uten påfyll av flere mennesker vil presset i arbeidsmarkedet vedvare i overskuelig fremtid.