Status for arbeidsmarkedet i kommunikasjonsnæringen august 2021

I andre halvår ser vi en meget sterk vekst i ledige stillinger og etterspørselen etter fagfolk og ledere med kommunikasjon-, teknologi- og markedsføringskompetanse. Allerede få måneder inn i 2021 kunne vi i Teft fastslå at aktiviteten var høyere enn noen gang tidligere i løpet av våre 20 år i rekruttering av spesialister og ledere til kommunikasjonsnæringen.

Arbeidsmarkedet oppførte seg også annerledes i den vanligvis svært rolige perioden fra slutten av juni til begynnelsen av august. Forskjellen i år var at mange bedrifter valgte å utlyse og annonsere stillinger i denne perioden. Trafikken og adferden til kandidatene derimot fulgte det vanlige rolige mønsteret om sommeren, og vi tviler på at de som brukte penger på annonsering av stillinger i løpet av juli fikk særlig mange relevante kandidater igjen for investeringen sin. I Norge tar selv arbeidsledige ferie i juli.

Nå i midten av august er tidspunktet da responsen på stillingsannonsene igjen tar seg opp, og for et marked de som vurderer å finne ny jobb kan stupe ut i!

I starten av uke 32 hadde finn.no ca. 21 000 ledige stillinger og allerede i slutten av uken hadde antallet økt til rekordhøye 33 000. Det er selvsagt bare en relativt liten andel av stillingene på finn.no som er innenfor markedsføring, teknologi og kommunikasjon, men det er ingen grunn til å tro at veksten er noe mindre for disse kategoriene. Heller tvert om.

Hva betyr det for deg som leder?

Aldri før har det vært viktigere å beholde og utvikle medarbeiderne!

Med så høy etterspørsel etter arbeidskraft vil det bli kostbart og tidkrevende å erstatte de du allerede har ansatt. Det kan vise seg å være langt mer bærekraftig å utvikle og lære opp eksisterende medarbeiderne i nye fagområder enn å forsøke å ansette spesialister som har blitt trent opp i andre bedrifter. Å satse på ansatte ved å gi de læring, nye ansvarsområder og investere i lojalitet har mange gode tilleggsverdier. En av disse er at rekrutteringsbehovet dreier fra å søke etter kostbare spesialister og «seniorer» til å fylle på med folk med talent og motivasjon.

Hva betyr det for deg som vurderer å bytte jobb?

Er du en fagperson som behersker det operative og strategiske i markedsføring og kommunikasjon vil du nok nå oppleve større interesse for ditt kandidatur enn før. Om du vurderer å flytte på deg er det mange muligheter, og du bør orientere deg godt og involvere deg i flere prosesser. Bestem deg for hva som er viktig for deg når du skal velge arbeidsgiver, og hold deg til planen når mulighetene materialiserer seg.

I 2021 er forventninger til faglig utvikling, fleksibilitet, karriereplaner og lønn temaer som du kan diskutere med de som vil ansette deg.

Hva med fortsettelsen?

Teft ser ingen tegn til at temperaturen i arbeidsmarkedet vil kjølne i løpet av 2021. Mange ledige stillinger betyr ikke automatisk at mange bytter jobb, men når konkurransen om arbeidskraft i en bransje er høy så fører dette sannsynligvis til økt mobilitet, og at flere vil bytte jobb oftere.

Basert på dette er det mest sannsynlig at kommunikasjonsnæringen vil opprettholde et høyt behov for å ansette og utdanne nye fagfolk i lang tid fremover. Dette er utfordrende fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, og det tvinger bransjen til å forvalte talent og arbeidskraft enda bedre.

Ole A. Janzso

Partner og rådgiver i Teft