Zenitel: designer løsninger som sikrer mennesker og verdier

Zenitel er en norsk teknologibedrift med over 100 års historie. Med over 400 ansatte fordelt over 16 land, utvikler de løsninger som er kritisk for infrastruktur på steder der uforutsette ting kan skje.

– Vi lager, og har som målsetning å være verdens ledende leverandør av, intelligente, kritiske kommunikasjonsprodukter. Det betyr at vi skaper produkter som folk bruker til å gjøre jobben sin og til å redde liv, forteller Andreas Erlandsen, Head of Design i Zenitel.

Zenitels produkter sikrer mennesker og verdier på steder som skip, skoler, kontorbygg, tog og offshore-installasjoner. Produktene knytter mennesker sammen med teknologi og hjelper brukerne å yte sitt beste i krevende situasjoner. Løsningene leveres til internasjonale kunder i alle verdensdeler.

Designer alle produktdeler inhouse

Andreas Erlandsen Zenitel

Andreas Erlandsen, Head of Design i Zenitel

Andreas Erlandsen er utdannet industridesigner og sivilingeniør fra NTNU og har jobbet med både forbrukerelektronikk og som konsulent i designbyrå, før han startet som leder for designavdelingen for 4 år siden.

– Selv trives jeg veldig godt med å jobbe in-house her fordi jeg opplever at jeg kan være mer med i prosessen på det langsiktige plan. Hos Zenitel foregår hele prosessen internt, mens man hos de fleste andre bare har noen deler av den. Her kan vi utvikle et komplett produkt selv, og det er unikt, forteller han.

Når Zenitel designer alle deler av produktet selv, er det fra elektronikk, programvare og brukergrensesnitt, til ferdig løsning og produkt. De former hele brukeropplevelsen fra start til slutt. Fordelt på kontorene på Torshov i Oslo og Horten sitter Zenitels designteam på 12 ansatte. De jobber både med videreutvikling og nyutvikling av løsningene.

Zenitel illustrasjon content

– I designteamet har vi produktdesignere, mekaniske ingeniører og elektronikkingeniører. Det gjør at man kan utvikle områdene parallelt med hverandre, på samme sted, istedenfor hver for seg. Jeg synes det gir et bedre resultat, med en helhetlig prosess og omfang av tjenesten, forklarer Andreas.

Nå gleder de seg til å få på plass en ny UX/Interaksjonsdesigner i designteamet, som skal heve dem på gode, estetiske brukeropplevelser og lage logisk og robust interaksjonsdesign.

Initiativ og engasjement for interaksjonsdesign

– Vi har økt antallet designere og produktdesignere som jobber tett mot mekaniske ingeniører, og gir designtankegangen viktig plass. Vi har stadig flere løsninger på skjerm og et økende behov for god interaksjonsdesign. Personen vi ser etter skal være med på å bygge et dedikert miljø med tyngde og fag, og hjelpe oss med å sette retning for hvordan vi skal jobbe med dette fremover. Her får du muligheten til å skape initiativ og engasjement, og påvirke i en bedrift som er svært sterke teknologisk, sier Andreas.

Personen som skal inn i denne nye rollen vil med andre ord få mulighet til å sette kursen innen fagfeltet UX- og interaksjonsdesign. Arbeidet vil være en viktig del av suksessen for fremtidige produkter og tjenester der rollen vil få ansvar for konkrete leveranser innen design og brukeropplevelse og være med på å forme strategi og metodikk.

Zenitel illustrasjonsbilde content

– Vi ønsker oss en person som er strukturert og kan se stort på oppgavene og fagfeltet i Zenitel. Det er mye spennende som ligger foran oss, som blir veldig gøy å ta tak i. Vi har også et leveransefokus der vi legger opp løp som tegner de store linjene, og samtidig leverer på konkrete oppgaver. Balansen mellom de store oppgavene og de faste leveransene må være til stede, hvor vi tenker langt og kort, stort og lite, forklarer Andreas, som vil være rollens nærmeste leder.

Et design- og utviklingsteam i vekst

Andreas forteller at det er mange nye spennende prosjekter som kommer ut i år og i de kommende årene, med et utviklingsteam som vokser. Zenitel bygger teamkultur rundt design og utvikling, som i større grad gjør dem i stand til å se sammenhenger mellom de ulike produktene. For eksempel kan forskjellig brukergrensesnitt brukes på mange ulike produkter slik at man kan se resultatet på et utvalg av forskjellige produkter som brukes i forskjellige miljøer, til forskjellige ting. Det er et økende fokus på at brukeren er viktig og at det er mange brukere, ikke bare den som trykker på knappen.

En ansatt hos Zenitel som ser på en skjerm som viser zenitels produkt

– Godt brukerdesign er å la brukeren løse oppgaven som hun eller han kommer til vårt produkt med, i den situasjonen brukeren er. Det skal ikke være for komplekst, men evne å oppsummere komplekse situasjoner i enkle løsninger. Det handler om å presentere den kompleksiteten som trengs, men heller ikke mer, til enhver tid, oppsummerer Andreas.

Bli med på laget som skaper verdier for mennesker og samfunn

Zenitel ønsker å levere produkter som forenkler folks hverdag og i ytterste konsekvens kan være med på å redde liv. Med andre ord å skape verdier for kunder og samfunnet som helhet. Med hele verden som marked er fokuset å lage universelle løsninger.

– Hos oss får du muligheten til å jobbe med veldig mange interessante produkter, fra start til slutt, og spesifikt for designteamet er det et veldig fint, positivt og kreativt miljø som klarer å balansere miksen det er å skape nye kreative ideer og også levere konkrete ting til produksjon, forteller Andreas.

– Det er mange som har jobbet her lenge, og jeg opplever at man til tross for muligheten til hjemmekontor er mye fysisk på kontoret i vårt team. Vi jobber mye med fysiske produkter og har verksted og lab der vi setter sammen ting og gjør tester. Hos oss får du være mye hands-on og tett på både prosess og utvikling, avslutter han.