VARD: – Salesmanship, Craftsmanship and Fellowship

Skipsbyggingskonsernet VARD har en lang og stolt historie som går flere generasjoner tilbake, til den tiden da fiske var en av de vanligste inntektskildene for nordmenn langs kysten. I dag designer og bygger selskapet avanserte og fremtidsrettede spesialfartøy, utstyr og løsninger til kunder over hele verden.

Selskapet opererer i mange ulike markeder, og har utviklet en bred portefølje til blant annet havvind/fornybar energi, offshore, fiskeri, havbruk, ekspedisjonscruise, forskning og til forsvaret.

Hege i VARD

Hege Anita Akselvoll jobber med kommunikasjon i VARD og søker etter en ny kollega.

– Våre kjerneverdier har fokus på å være i forkant med innovative løsninger, levere høy kvalitet og service til våre kunder, samt tilby et trivelig og godt arbeidsmiljø til våre ansatte. Dette ligger i ryggmargen vår og har vært med oss i generasjoner, forteller Hege Anita Akselvoll, SVP Corporate Communications i VARD.

– Tillit står sterkt i VARD, slagordet vårt “built on trust” vitner om dette, forteller Hege.

Kommunikasjon mot ulike marked og målgrupper

VARD sine verft og spesialselskaper har gjennom tidene vært gjennom en stor endringsreise. Svingninger i ulike markedet, og omstilling til nye muligheter er en del av hverdagen. Hege og mange andre medarbeidere har vært med fra den tiden da verftene var enkeltstående selskaper og etter hvert ble en del av et internasjonalt konsern i vekst.

– Å levere kommunikasjon tilpasset ulike marked og målgrupper er noe av det som gjør jobben vår så interessant. Vi kommuniserer om alt fra høyteknologiske fiskefartøy til eksklusive ekspedisjonscruisefartøy, og med kunder over hele verden.  Vi må evne å sette oss inn i og være i stand til å kommunisere om teknologi, bærekraftige løsninger, sikkerhet og alt det unike VARD står for. Selskapet jobber med andre ord med et bredt kundemarked som gjør det både krevende og spennende for oss som jobber med kommunikasjon, forklarer Hege.

Den maritime næringen er en syklisk bransje, og etter nedgangen i offshore har en vært gjennom en omfattende omstilling. VARD har utviklet en bred portefølje mot ulike markeder, og har sikret mange nye oppdrag knyttet til det grønne skiftet, bl.a. bygging av skip som skal utføre oppdrag på offshore havvindparker.

Sentral rolle i kommunikasjonsavdelingen

Nå ønsker VARD å styrke kommunikasjonsavdelingen med en dyktig Visual Brand Manager. Den som kommer inn i rollen vil få være med på å utvikle selskapets visuelle profil, der synlighet overfor både ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

VARD holder til i flotte lokaler på Skansekaia i sentrum av Ålesund. Her jobber de tett på blant annet salg, HR, HMS, samt konsernets ulike verft og spesialselskaper. De samarbeider også med kundene fra kontrakter skal publiseres, under byggeprosessen og til fartøyene skal døpes og leveres. Teamet har ansvar for alt knyttet til kommunikasjon og merkevare.

– Vår nye Visual Brand Manager vil sammen med kollegaer få være med å utvikle våre budskap, kanaler og kommunikasjonstiltak fremover. Arbeidsoppgaver i denne rollen vil blant annet være en viktig eier og ekspert av vår visuelle merkevare, jobbe med både ekstern og intern kommunikasjon, samt bidra med kommunikasjonsrådgivning og støtte alle miljøer og personer som jobber med kommunikasjon.

VARD er kjent for å være et selskap der ansatte har utviklingsmuligheter, hvor mange av de ansatte jobber i mange år og i generasjoner. VARD verftene er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn, og konsernet er en av Møre og Romsdals største lærlingbedrifter.

En arbeidshverdag med fart

– Et selskap som VARD med så stor og internasjonal virksomhet og medarbeidere fra mange land på ulike lokasjoner kan komme opp i situasjoner som krever god beredskap og kommunikasjon med media og viktige interessenter. Vi må kunne stille opp på kort varsel, og hive oss rundt å ta i et tak når det det måtte være behov for oss.

Som Visual Brand Manager i VARD motiveres man av en arbeidshverdag med fart og synes det er inspirerende å få jobbe i et innovativt og internasjonalt selskap med stolte tradisjoner.

– Hos oss vil du få en innholdsrik og variert arbeidshverdag i et selskap med blikket rettet mot fremtiden og et bærekraftig fokus. Vi trenger en som brenner for visuell kommunikasjon, og som motiveres av å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Her vil du få mulighet til å forme og påvirke merkevaren i et stort og spennende selskap, avslutter Hege.